tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Blog

04 Gru 2023
Studencki klub poetycki "Pisane słowem"!

Już w środę 16 grudnia o godzinie 17:00 rusza pierwsze spotkanie studenckiego klubu poetyckiego "Pisane słowem"! Piszesz własne teksty? Chcesz posłuchać autorskiej poezji swoich rówieśników? Dołącz do nas - podziel się mocą swojego słowa.

04 Gru 2023
Studenci DIETETYKI w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze!

W dniu 28.11.2023 studenci II roku dietetyki odwiedzili młodzież uczącą się w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze z misją promocji zdrowego stylu życia. Dietetycy z KANS przeprowadzili zajęcia edukacyjne z uczniami szkoły średniej mające na celu przybliżenie aktualnych założeń zdrowego stylu życia, w tym również dokonywania prawidłowych wyborów żywieniowych. Zajęcia edukacyjne obejmowały część teoretyczną z wykładem o tematyce żywieniowej oraz część warsztatową, podczas której studenci przeprowadzili m.in. quiz edukacyjny oraz ćwiczenia zespołowe utrwalające zdobytą wiedzę. Za organizację zajęć edukacyjnych składamy serdeczne podziękowania pani mgr Grażynie Dąbek.

04 Gru 2023
Koło Naukowe Inicjatyw i Badań Społecznych w LO nr 3 w Jeleniej Górze!

W środę, 29 listopada, w ramach zawartego porozumienia Uczelni z LO nr 3 w Jeleniej Górze, członkowie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych zostali zaproszeni do udziału w spotkaniu z młodzieżą. W trakcie tych warsztatów nasi studenci nie tylko skupiali się na budowaniu silniejszych więzi poprzez integrację, lecz także przekazywali cenne treści edukacyjne. Klasy uczestniczyły w przygotowanych aktywnościach, wykazując się dużym zaangażowaniem w panelu wykładowym, który prowadziła przewodnicząca Koła, Kora Samerdak. Warto podkreślić, że całe wydarzenie przepełnione było pozytywną komunikacją i atmosferą zabawy. Wśród prowadzących warsztaty znaleźli się założyciele Koła, studenci drugiego roku psychologii, którzy dzielili się swoją wiedzą i pasją z młodzieżą licealną. To wydarzenie stanowi jedno z wielu elementów patronatu, którym objęto "Chemika". Jesteśmy pełni nadziei, że nasza dalsza współpraca będzie równie owocna jak to środowe spotkanie. Fotodokumentacje ze spotkania wykonała Barbara Wyleżoł.

01 Gru 2023
Warsztaty z cyberbezpieczeństwa

Dnia 1 grudnia, w kontekście owocnej współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a ZST "Mechanik", odbyły się inspirujące warsztaty z zakresu cyberbezpieczeństwa. Klasa IB o kierunkach: technik grafiki cyfrowej i technik spedytor miała okazję uczestniczyć w tej wartościowej lekcji, zorganizowanej przez Katedrę Nauk Technicznych. Prowadzącym zajęcia był pan Daniel Gotthardt, uznany ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który hojnie podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi adeptami technologii. Uczestnicy warsztatów nie tylko zdobywali teoretyczne informacje, ale także pracowali nad praktycznymi umiejętnościami związanymi z ochroną danych, identyfikacją zagrożeń internetowych i zabezpieczaniem swoich prywatnych informacji online. Niebagatelnym elementem warsztatów były również zagadnienia związane z cyberprzemocą. Inicjatywy takie jak ta podkreślają nasze zaangażowanie w edukację młodych ludzi w zakresie nowoczesnych technologii oraz rozwijanie świadomości dotyczącej walki z zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem i cyberprzemocą.

30 Lis 2023
PRACA - Pracownik ds. księgowych w Dziale Kwestury na pełen etat

       KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w JELENIEJ GÓRZE  Z A T R U D N I  Pracownika ds. księgowych  w Dziale Kwestury na pełen etat     Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: 1. prowadzenie i pełna obsługa rejestrów księgowych polegająca w szczególności na: kompletowaniu dokumentów danego rejestru, należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, kontrola prawidłowości księgowań danego rejestru, rzetelności obrotów oraz prawidłowości powiązań miedzy kontami, 2. prowadzenie analityki kont  zgodnie z zasadami ZPK poprzez: analizę prawidłowości zapisów i sald na kontach analitycznych, prowadzenie windykacji należności, dbałość o terminowe regulowanie zobowiązań, 3. wystawianie faktur VAT, 4. wystawianie not odsetkowych, not korygujących w swoich rejestrach, 5. obsługa programów z systemu SYMFONIA: Finanse i Księgowość, Handel.   Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia wyższego ekonomicznego, praktycznej znajomości MS Office, znajomości ustawy o rachunkowości, dyspozycyjności, komunikatywności, wysokiego poziomu komunikacji interpersonalnej, umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu. Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne, „13” pensję.   CV należy kierować w terminie do 14.12. 2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.          

29 Lis 2023
Nowe horyzonty dla studentów WNHiS KANS! Współpraca z Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze

Dnia 28.11.2023 r. Rektor KANS, dr Elżbieta Zieja, prof. KANS, oraz Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze - SSR Pani Agnieszka Kałużna Rudowicz wraz z Panem Jackiem Trembeckim - zawodowym kuratorem sądowym oraz z Panem Łukaszem Ferensowiczem - kuratorem specjalistą i kierownikiem 3. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, oficjalnie zainicjowali współpracę mającą na celu zacieśnienie relacji pomiędzy Uczelnią a Sądem. Ten krok otwiera przed studentami Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych nowe możliwości praktyk zawodowych. Jakie korzyści to przynosi dla studentów WNHiS? 1. Rzeczywiste doświadczenie: studenci psychologii i pedagogiki będą mogli uczestniczyć w realnych projektach z obszaru sądownictwa, co wzbogaci ich umiejętności i przygotuje do wyzwań zawodowych. 2. Bezpośredni kontakt z ekspertami: praktyki oferują nie tylko teorię, ale i bezpośrednią interakcję z profesjonalistami, z których doświadczenia można czerpać w codziennej praktyce. 3. Rozbudowany Networking: staż w Sądzie to doskonała okazja do nawiązywania kontaktów zawodowych, co może się przekształcić w cenne relacje na przyszłość. 4. Podnoszenie kwalifikacji: praktyki są dostosowane do programu studiów, co pozwala na doskonalenie umiejętności w bezpośrednim zastosowaniu praktycznym. 5. Łatwiejszy start w karierę: doświadczenie zdobyte w sądzie stanie się wartościowym atutem na rynku pracy, czyniąc naszych absolwentów bardziej konkurencyjnymi. To dopiero początek! KANS jest pierwszą uczelnią w Polsce, która podjęła takie innowacyjne kroki. To strategiczne porozumienie to nie tylko ukłon w stronę doskonałości edukacyjnej, ale również krok w kierunku praktycznej współpracy między światem akademickim a instytucjami prawnymi. #KANS #PraktykiZawodowe #InnowacjeEdukacyjne #StudenckaPraktyka #WspółpracaZawodowa #WNHiS #KarkonoskaAkademia #SądRejonowy #Sądownictwo #Doświadczenie #Rozwój #JeleniaGóra #DolnyŚląsk

28 Lis 2023
Gala trzeciej edycji Karkonoskiej Nagrody Literackiej

Karkonoska Nagroda Literacka to wyróżnienie kierowane zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, mające na celu uhonorowanie twórców indywidualnych, organizacji oraz instytucji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, kultury i sztuki Śląska, które szczególnie służą duchowi humanizmu i porozumienia. Nagrodę przyznają: Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska (VSK) wraz z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przy wsparciu Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Partnerem tegorocznej III edycji nagrody literackiej są Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Nagroda została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Premiera rządu Saksonii. Kandydatury ocenia jury w następującym składzie:    Dr Józef Zaprucki, prof. KANS – przewodniczący jury (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska)                                                            Dr Jens Baumann (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Saksonii, Drezno)                                       Dr Magdalena Gebala (Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej)                     Sven-Alexis Fischer (Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska)                            Dr hab. Piotr Gryszel, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny)                                                                                                                   Christopher Schmidt-Münzberg (przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska) Joanna Bator, pisarka, publicystka, felietonistka    Podczas posiedzenia w pałacu Staniszów dnia 30.10.2023 r. kapituła Karkonoskiej Nagrody Literackiej postanowiła przyznać główną nagrodę niemieckiej pisarce Christiane Hoffmann. Kapituła uznała, że międzykulturowa wartość jej powieści "Wszystko, czego nie pamiętamy" ma ogromne znaczenie dla kultury pamięci zarówno po tej, jak i po drugiej stronie Odry. Książka została właśnie przetłumaczona i wkrótce ukaże się w języku polskim. Pierwszą nagrodę specjalną otrzymał młody polski pisarz z Dolnego Śląska, Sławek Gortych, którego dwie powieści, zyskujące obecnie niemałą popularność, poruszają w porywający sposób historyczne kwestie polsko-niemieckiej rozmowy kultur.  Drugą nagrodę specjalną otrzymał Bernhard Hartmann, który przetłumaczył na język niemiecki powieść Karoliny Kuszyk "Poniemieckie", dodając tym samym nowy element do wielkiej struktury polsko-niemieckiego dialogu kultur. Uroczysta ceremonia wręczenia Karkonoskiej Nagrody Literackiej będzie miała miejsce 10 grudnia 2023 roku o godz. 12.00 w auli Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Podczas uroczystości można będzie nabyć książki laureatów i uzyskać autografy. Program: 1. Akcent muzyczny – Zespół Kameralny Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia i. S. Moniuszki w Jeleniej Górze 2. Powitanie – Rektor KANS – prof. Elżbieta Zieja; Przewodniczący VSK – Christopher Schmidt-Münzberg 3. Wystąpienia okolicznościowe – Przedstawicielka Premiera Saksonii, Franziska Brech; Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski; Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Martin Kremer 4. Akcent muzyczny 5. Ogłoszenie Laureata Karkonoskiej Nagrody Literackiej i laudacja – Przewodniczący Jury, prof. Józef Zaprucki 6. Wręczenie Nagrody Christiane Hoffmann i wystąpienie Laureatki 7. Ogłoszenie Laureata Nagrody Specjalnej i laudacja – Sylwia Czesna 8. Wręczenie Nagrody Specjalnej Sławkowi Gortychowi i wystąpienie Laureata 9. Ogłoszenie Laureata Nagrody Specjalnej i laudacja – dr Jens Baumann 10. Wręczenie Nagrody Bernhardowi Hartmannowi i wystąpienie Laureata 11. Czas dla mediów 12. Akcent muzyczny 13. Poczęstunek w Sali Senatu

27 Lis 2023
Wernisaż Andrzeja Woźniaka!

Z radością zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie artystyczne - wernisaż autorstwa Andrzeja Woźniaka, cenionego architekta, malarza i grafika, członka ZPAP (oddział Wrocław) oraz jeleniogórskiej grupy Pi-Art. Data: 30.11.2023r. Godzina: 17:00-18:00 Miejsce: Biblioteka KANS Andrzej Woźniak, artysta o bogatym doświadczeniu, od lat pasjonuje się architekturą Dolnego Śląska. Jego prace to prawdziwa uczta dla oczu i duszy, a wernisaż to doskonała okazja, by zanurzyć się w jego twórczym świecie. Prace Andrzeja Woźniaka obejmują różnorodne cykle, takie jak "Zamki Ziemi Jeleniogórskiej", "Zamki i Pałace Dolnego Śląska", "Nasze Kościółki", "Cztery Pory Roku", oraz wiele portretów i karykatur. To niezwykłe dzieła, które wnoszą kolor i piękno do naszego codziennego otoczenia. Dołącz do nas, aby podziwiać i celebrować sztukę Andrzeja Woźniaka!

27 Lis 2023
Wykład gościnny dr hab. Agaty Zarzyckiej!

Drodzy Studenci! Z przyjemnością informujemy, że już 29 listopada 2023 roku (środa) o godzinie 9:45 w sali seminaryjnej biblioteki odbędzie się wyjątkowy wykład gościnny dr hab. Agaty Zarzyckiej na temat "Game Studies: Research Field and Career Opportunities". To niezwykła okazja do poszerzenia swojej wiedzy w fascynującej dziedzinie nauk o grach. Temat "Game Studies" to fascynująca dziedzina badawcza, a wykład dr hab. Agaty Zarzyckiej z pewnością dostarczy nam cennych informacji dotyczących perspektyw badawczych oraz możliwości kariery w tym obszarze. Miejsce: Sala seminaryjna biblioteki Data: 29.11.2023 (środa) Godzina: 9:45 Wykład zorganizowany przez Koło Naukowe Ex Libris pod opieką dr hab. Teresy Bruś, prof. KANS.  Nie przegapcie tej unikalnej okazji do poszerzenia horyzontów naukowych! Zapraszamy serdecznie! 

26 Lis 2023
Seminarium Naukowe: Gry i wirtualna przestrzeń

W imieniu władz Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym Gry i wirtualna przestrzeń w różnych obszarach życia społecznego. Wydarzenie to jest skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym badaczy, studentów, nauczycieli, profesjonalistów z branży gier, jak również osób zainteresowanych wpływem nowych technologii na społeczeństwo. Celem seminarium jest eksploracja i dyskusja nad zastosowaniem gier i innych platform cyfrowych w różnych sferach życia społecznego. Program seminarium składa się z serii prelekcji, które łączą różnorodne dyscypliny i perspektywy, oferując uczestnikom dogłębne spojrzenie na problematykę gier i innych platform cyfrowych. Nasze rozważania będą dotyczyły zagadnień związanych ze związkami między grami a kulturą, sztuką, filozofią, edukacją i życiem codziennym. Seminarium odbędzie się 06.12.2023 r. w formie hybrydowej: Stacjonarnie w Bibliotece KANS; Zdalnie na platformie MS Teams. Link do spotkania w MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aztYkNNH-uPRESnYav_yJub-HqB472EPa_45V-0UeMjk1%40thread.tacv2/1699433099643?context=%7b%22Tid%22%3a%22078a701f-5bf1-46b1-9a46-e52989cd175e%22%2c%22Oid%22%3a%22c8a01251-01e2-4004-9f3f-cd4b277d92cd%22%7d Organizatorem seminarium jest Koło Naukowe Inicjatyw i Badań Społecznych KANS. Liczymy na Państwa niezawodną obecność i owocną dyskusję.   Program seminarium Streszczenia referatów i sylwetki prelegentów

23 Lis 2023
Warsztaty: Agresja i Procedura Założenia "Niebieskiej Karty" dla Studentów Psychologii.

Wczoraj na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych odbyły się warsztaty z zakresu agresji oraz procedury założenia „Niebieskiej Karty”. Wydarzenie to, zorganizowane specjalnie dla studentów I i II roku Psychologii, było doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności w obszarze pracy z agresją. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) poprowadzili warsztaty, dzieląc się swoim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą. Studenci mieli okazję zgłębić problematykę agresji oraz zdobyć praktyczne umiejętności związane z procedurą założenia "Niebieskiej Karty". Dzięki zaangażowaniu i aktywności uczestników, atmosfera warsztatów była owocna, sprzyjając wymianie myśli i doświadczeń. Wierzymy, że zdobyta wiedza oraz praktyczne umiejętności będą nie tylko cennym dodatkiem do studenckiej edukacji, ale także przygotowaniem do skutecznego działania w przyszłej pracy z klientami.

23 Lis 2023
XXXIX Zjazd Forum Akademii Nauk Stosowanych

Już w najbliższy czwartek, 30 listopada do Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zawitają Samorządy Studenckie Akademii Nauk Stosowanych z całej Polski. Samorząd Studencki wygrał konkurs na organizatora Zjazdu, co pozwoliło na realizację FANS po raz pierwszy w Jeleniej Górze. Zjazd potrwa od 30.11 do 3.12.2023. Oficjalne otwarcie w Auli Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się 1 grudnia (piątek) o godzinie 9.00. Serdecznie Zapraszamy!

23 Lis 2023
Jesienne Targi Pracy i Edukacji za nami!

Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszych Jesiennych Targach Pracy i Edukacji! Odnotowaliśmy niezwykłe zainteresowanie - aż 37 wystawców reprezentujących różnorodne firmy i placówki, w tym 11 placówek oświatowych, stworzyło inspirujące i różnorodne środowisko do rozmów o karierze i edukacji. Ale to nie koniec! W tym roku pobiliśmy rekord frekwencji - dołączyło do nas aż 2200 uczestników! Dziękujemy Wam za entuzjazm i zaangażowanie, tworzymy razem przestrzeń do rozwijania karier i edukacji. WIĘCEJ ZDJĘĆ!

21 Lis 2023
Studencka Honorowa Zbiórka Krwi - Dołącz do Akcji!

Drodzy Studenci! 22 listopada 2023 roku, między godziną 8:00 a 12:30, serdecznie zapraszamy Was do udziału w Studenckiej Honorowej Zbiórce Krwi! Twoja krew może uratować życie! To niewielki gest, który ma ogromne znaczenie. Przyjdź, dołącz do akcji i pokaż jak potężna siła tkwi w studenckiej solidarności. Kiedy: 22 listopada 2023 Godziny: 8:00 - 12:30 Gdzie: [WNMiT - budynek nr 3] Zbierzmy się razem, by tworzyć łańcuch dobra i wsparcia! Dołącz do nas, podziel się tą informacją z przyjaciółmi, i razem uczmy się, jak małe czyny mogą zmieniać świat!

20 Lis 2023
Spotkanie Warsztatowe z Medalistką Paraolimpijską Lucyną Kornobys!

W dniu 15.11.2023 roku, w ramach przedmiotu "Adaptowana Aktywność Fizyczna i Sport Osób z Niepełnosprawnościami", studenci IV roku fizjoterapii wzięli udział w inspirującym spotkaniu warsztatowym z Panią Lucyną Kornobys. Lucyna Kornobys, medalistka Igrzysk Paraolimpijskich z Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2020, oraz wielokrotna zdobywczyni medali Mistrzostw Świata IPC i Europy IPC w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem, została wyróżniona nagrodą "Sport bez Barier" w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" w 2020 roku. Spotkanie rozpoczęło się od inspirującej prelekcji, dotykającej tematów związanych z niepełnosprawnościami oraz znaczeniem aktywności fizycznej dla osób z ograniczeniami. Studenci mieli również okazję do bezpośrednich pytań i rozmowy z Mistrzynią, co dostarczyło im cennych spostrzeżeń i inspiracji. Nie zabrakło praktycznych elementów spotkania, takich jak zadania i ćwiczenia, które pozwoliły studentom z bliska doświadczyć wyzwań, przed którymi stają osoby z niepełnosprawnościami. To doświadczenie miało na celu zwiększenie świadomości i empatii wśród przyszłych fizjoterapeutów. Spotkanie zostało zorganizowane pod czujnym okiem Małgorzaty Nyc, wykładowcy KANS, koordynatora WNMiT ds. osób z niepełnosprawnościami oraz ds. wychowania fizycznego i sportu.

17 Lis 2023
Zawarcie Umów Partnerskich z Dyrektorami Szkół Podstawowych

Z przyjemnością ogłaszamy, że nasza Uczelnia zawarła strategiczne umowy partnerskie z cenionymi placówkami edukacyjnymi w Jeleniej Górze i Jeżowie Sudeckim. To ważny krok w naszej misji rozwijania nowoczesnych form edukacji!  Podpisane umowy z Dyrektorami Szkół: - Pani Maria Silbert-Salabura - Szkoła Podstawowa Nr 8 w Jeleniej Górze - Pani Maria Guszała - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Jeleniej Górze - Pani Elżbieta Rybak - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Jeleniej Górze - Pan Jacek Tyc - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeżowie Sudeckim W imieniu Uczelni podpis złożyła Rektor dr Elżbieta Zieja, prof. KANS. Celem naszej współpracy jest przejęcie patronatu, przez szkoły podstawowe, nad projektem Uniwersytetu Dziecięcego KANS i świadczenie przez KANS usług edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do wymienionych szkół. Naszym priorytetem w ramach projektu Uniwersytetu Dziecięcego jest poszerzenie horyzontów wiedzy uczniów i rozwijanie ich zdolności poznawczych i kreatywnych. Jesteśmy zobowiązani do dostarczania usług edukacyjnych najwyższej jakości, gwarantując dzieciom stymulujące i inspirujące środowisko naukowe. To ważny krok w kształtowaniu przyszłości edukacyjnej młodego pokolenia. Cieszymy się, że możemy współpracować z renomowanymi placówkami edukacyjnymi, co sprawia, że nasze innowacyjne programy edukacyjne stają się bardziej dostępne dla uczniów w regionie. Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych kroków i inicjatyw wynikających z owocnej współpracy. Wspólnie kształtujemy przyszłość edukacyjną!  #InnowacyjnaEdukacja #RozwójDziecięcejWiedzy #WspólnieKształtujemyPrzyszłośćEdukacyjną #UniwersytetDzieciecy #JeleniaGóra #DolnyŚląsk #kans #KarkonoskaAkademia #edukacja #rozwój

17 Lis 2023
30. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm

Wczoraj, 16 listopada 2023 roku, miała miejsce wyjątkowa Gala 30. Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm, która zgromadziła przedstawicieli biznesu, nauki i polityki z trzech krajów. Wydarzenie odbyło się w prestiżowym obiekcie konferencyjnym hotelu Gołębiewski w Karpaczu, tworząc atmosferę sprzyjającą wymianie doświadczeń i budowaniu silnych partnerskich relacji. Gala rozpoczęła się od uroczystego otwarcia, podczas którego głos zabrał Prezes KARR S.A., Hubert Papaj, oraz przedstawiciele wszystkich trzech krajów. W swoich przemówieniach podkreślili znaczenie współpracy między firmami z Polski, Niemiec i Czech, jako kluczowego elementu budowania silnej gospodarki w Europie Środkowej. Następnie uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, które skupiały się na różnych aspektach współpracy biznesowej. Tematy obejmowały m.in. innowacje technologiczne, strategie marketingowe, czy perspektywy rozwoju rynków w poszczególnych sektorach. Panelom przewodniczyli eksperci z dziedziny biznesu, co pozwoliło na szeroką i interdyscyplinarną wymianę pomysłów. W trakcie gali odbyły się również prezentacje najnowszych osiągnięć firm reprezentujących różne sektory gospodarki. Innowacyjne produkty, nowatorskie rozwiązania technologiczne i ekologiczne inicjatywy zdobyły uznanie i zainteresowanie uczestników. Ponadto, przedsiębiorstwa miały okazję nawiązać bezpośrednie kontakty handlowe podczas licznych sesji networkingowych w ciekawej formule giełdy kooperacyjnej B2B. Wszystkim wydarzeniom mogli przyjrzeć się, zaproszeni przez organizatora- Karkonoską Agencją Rozwoju regionalnego, studenci Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Niezaprzeczalnym punktem kulminacyjnym Gali był bankiet jubileuszowy z okazji 30-lecia KARR S.A. Oraz 20-lecia współpracy Dolnego Śląska z Krajami Czeskimi, Hradeckim, Libereckim i Pardubickim., podczas którego atmosfera była pełna entuzjazmu i pozytywnej energii. Oprawę muzyczna zapewniła orkiestra symfoniczna wykonująca przeboje muzyki filmowej. Uczestnicy mieli okazję nie tylko do oficjalnych rozmów biznesowych, ale także do nawiązania bardziej nieformalnych relacji, co z pewnością przyczyni się do dalszej współpracy. Warto podkreślić, że Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm nie tylko umożliwiło wymianę doświadczeń i pomysłów, ale również zacieśniło więzi między przedstawicielami biznesu trzech krajów. Gala ta stanowi istotny krok w budowaniu wspólnej przyszłości, opartej na wzajemnym szacunku i korzyściach płynących z partnerskich relacji gospodarczych. Zdaniem uczestników, stale rosnąca sieć powiązań gospodarczych sprawia, że Dolny Śląsk funkcjonuje już nie tyle na „Trójstyku”, co wręcz na „Trójziemi”.

17 Lis 2023
Jesienne Targi Pracy i Edukacji!

Z przyjemnością informujemy, że we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych organizuje Jesienne Targi Pracy i Edukacji. Wydarzenie odbędzie się 23 listopada w godzinach 10:00 – 13:00 w Auli Rektoratu KANS. Targi stanowią doskonałą okazję dla wszystkich poszukujących pracy, pragnących rozszerzyć kwalifikacje czy zdobyć nowe doświadczenia zawodowe. Czy to uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, absolwenci, czy osoby zainteresowane zmianą branży – wszyscy są serdecznie zaproszeni. Wydarzenie umożliwi bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami firm oraz instytucji edukacyjnych, co stworzy dogodną przestrzeń do nawiązania kontaktów zawodowych i rozwiania wątpliwości związanych z karierą zawodową. Udział w targach jest bezpłatny, a atmosfera sprzyjająca otwartej wymianie informacji. Przyjdź i odkryj nowe możliwości zawodowe oraz edukacyjne! Serdecznie zapraszamy.

17 Lis 2023
Uniwersytet Dziecięcy - Inauguracja Roku Akademickiego!

Rozpoczęliśmy Nowy Rok Akademicki na Uniwersytecie Dziecięcym "Twórczy Odkrywcy"! Wczoraj 16.11.2023 roku uczestniczyliśmy w niezapomnianej Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego KANS, pełnej pasji i kolorów, włączając w to patriotyczny akcent upamiętniający 105. rocznicę odzyskania niepodległości. Koncert artystyczny, podzielony na dwie części, zachwycił publiczność talentem uczniów szkół podstawowych z Jeleniej Góry i Jeżowa Sudeckiego. Absolwenci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim i Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze otrzymali zaszczytne dyplomy wraz z indeksami ukończenia nauki, a najmłodsi nowi studenci jeleniogórskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Szkolno-Przedszkolny Jeżów Sudecki) symboliczne indeksy. Rektor dr Elżbieta Zieja, prof. KANS, zainaugurowała nowy Rok Akademicki, kładąc nacisk na odkrywanie, tworzenie i radość płynącą z nauki. Dziś nie tylko rozpoczęliśmy nowy etap edukacyjny, ale także wzięliśmy udział w artystycznym wydarzeniu, które na długo pozostanie w sercach uczestników. Gratulacje dla absolwentów i życzymy najmłodszym studentom pełnych fascynujących odkryć! ZDJĘCIA

16 Lis 2023
Promocja w Kamiennej Górze!

Dokładnie miesiąc temu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2023/24 w KANS, a już studenci z pracownikami Biura Promocji  rozpoczęli wyjazdy i spotkania promocyjne z maturzystami. 15.11.2023 odbyła się bardzo ciekawa prezentacja w Liceum Ogólnokształcącym w Kamiennej Górze dla  grupy ponad 100 maturzystów. Nasze studentki przedstawiły aktualną ofertę edukacyjną oraz walory Uczelnianego kampusu. Jeszcze długo po zakończeniu  prezentacji studentki odpowiadały na pytania maturzystów zainteresowanych studiowaniem w KANS.

16 Lis 2023
Karkonoska Marka Lokalna Skarby Ducha Gór

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu, które odbyło się w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym KPN w Sobieszowie. Gala Karkonoskiej Marki Lokalnej, która miała miejsce w malowniczych Karkonoszach, była wyjątkowym hołdem dla lokalnych przedsiębiorców i artystów, tworzących produkty oddające niepowtarzalny smak i charakter naszego regionu. W trakcie gali uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w fascynującym wykładzie pt.: "Produkty lokalne – ale po co?", który poprowadził naszych gości przez bogactwo kultury oraz piękno natury Karkonoszy. Gala była także okazją do uhonorowania miejscowych twórców i przedsiębiorców, którzy z pasją wkładają serce w tworzenie wyjątkowych produktów. Podczas spotkania można było zkosztować doskonałych smaków karkonoskich potraw, przygotowanych przez lokalnych specjalistów. Gala Karkonoskiej Marki Lokalnej to nie tylko wydarzenie, które promuje lokalne produkty, ale także inspirujące spotkanie, które integruje społeczność oraz stawia nasz region w centrum uwagi. Zdobywając wiedzę na temat tego, jak różnorodne mogą być lokalne produkty, uczestnicy gali odkryli bogactwo naszego regionu, inspirując się pomysłami na przyszłe inicjatywy i projekty. To także doskonała okazja do budowania relacji oraz pokazania siły lokalnych społeczności w Karkonoszach.

14 Lis 2023
Otrzęsiny KANS i GODZINY REKTORSKIE!

Studenci! Już w ten czwartek (16.11.23) Samorząd Studencki otwiera Rok Akademicki wielkimi Otrzęsinami w Klubie Kwadrat. Bierzcie całą ekipę! Wejście dla wszystkich, nie tylko dla naszych studentów (studenci KANS wchodzą za free!) Dodatkowo małe udogodnienie związane z otrzęsinami: W piątek 17.11.23 możecie się wyspać po otrzęsinach: GODZINY REKTORSKIE DO 11.00! Szczegóły wydarzenia na FB Samorząd Studencki KANS Do zobaczenia! Samorząd Studencki KANS

12 Lis 2023
Święto Niepodległości

11 listopada w Święto Niepodległości, Rektor KANS dr Elżbieta Zieja, w imieniu całej społeczności akademickiej KANS, złożyła hołd bohaterom pod pomnikiem na placu przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. W uroczystości uczestniczył również Przewodniczący Samorządu Studenckiego Łukasz Kozłowski, który reprezentował naszą Uczelnię w Młodzieżowej Radzie Miasta. Dla nas, 11 listopada to nie tylko kolejny dzień w kalendarzu. To symbol odzyskania wolności, który kształtuje naszą tożsamość. Dzięki temu możemy celebrować wolność i dumnie kroczyć w stronę przyszłości.

09 Lis 2023
Seminarium szkoleniowe TCA Erasmus+

W dniach 23-26.10.2023 w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe TCA Erasmus + pod patronatem Narodowej Agencji i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Tematem były projekty międzyuczelniane KA-220 z Akcji nr 2 programu Erasmus+. Udział w nich wziął Pan Waldemar Rybiński, reprezentując naszą Uczelnię. W pierwszym dniu uczelnie promowały swoje kierunki, nawiązując kontakty między sobą w celu  przyszłej współpracy. Były ulotki i inne materiały reklamowe ale także regionalne i krajowe przysmaki. W seminarium udział wzięło łącznie 73 uczestników z 13 krajów. Od podstaw przez teorię, następnie ćwiczenia - wszyscy pracowali w grupach nad stworzeniem międzyuczelnianych, międzynarodowych projektów KA-220. Zespół pana Waldemara, stworzył konsorcjum uczelni z Norwegii, Łotwy, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Francji i Serbii. Wspólnie pracowali nad projektem, którego efektem miałoby być powstanie aplikacji mobilnej dla studentów zagranicznych Erasmus +, pomagającej studentom odnaleźć się w stresowych sytuacjach na zagranicznej uczelni, konsultacje ze specjalistami np. psycholog; materiały video ze spotkań pacjentów ze specjalistami. Pracy było dużo, ale gospodarze spotkania dbali również o rozrywkę dla uczestników – co widać na zdjęciach, gdzie uczestnicy musieli odnaleźć wskazane miejsca w centrum Warszawy i udokumentować je zdjęciami. Organizatorzy zabrali również wszystkich chętnych uczestników na wycieczkę objazdową po centrum stolicy autobusem, tzw. ogórkiem. Zwiedzono m.in. Rezydencję Letnią Króla Augusta Poniatowskiego, Krakowskie Przedmieście z Zamkiem Królewskim i Pałacem Prezydenckim, Pałac Kultury i Nauki.

09 Lis 2023
Projekt: "Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu" w ramach Programu UE INTERREG Polska-Saksonia.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych wraz z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal będzie realizowała trzyletni projekt: "Seniorzy - ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu" w ramach Programu UE INTERREG Polska-Saksonia Projekt koncentruje się zatem na zwiększeniu i przekazaniu wiedzy o niematerialnym dziedzictwie kulturowym pol-niem pogranicza. 100 seniorów/seniorek (50 w Niemczech / 50 w Polsce) zostanie przeszkolonych jako „Seniorzy – ambasadorzy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu”. W ramach opracowanego wspólnie z firmami, stowarzyszeniami i organizacjami programu edukacyjnego, obejmującego warsztaty, wyjazdy studyjne, wycieczki i kursy językowe, uczestnicy uzyskują kwalifikacje w następujących tematach: - Kulinaria - tradycyjna kuchnia i potrawy z regionów z uwzględnieniem produktów regionalnych - Tradycyjne tańce i stroje ludowe - Artyści, pisarze i malarze, którzy mieli wpływ na kształtowanie regionu - Międzypokoleniowe tradycje i święta - jakie są szczególne dla danego regionu święta? - Stare rzemiosło typowe dla regionu – z praktyką i tradycjami w przyszłość. - Przyroda i środowisko. Udział w wyjazdach studyjnych umożliwia seniorom/seniorkom osobiste poznanie danego kraju sąsiedniego. Nacisk kładziony jest na wymianę polsko-niemiecką pomiędzy uczestnikami oraz poznanie stowarzyszeń, organizacji i firm w kraju sąsiednim. Ludzie tańczą, świętują i śpiewają. Pielęgnują zwyczaje, relacje i swoje środowisko. W ten sposób zachowują i kształtują swoje dziedzictwo kulturowe, przekazując wiedzę i umiejętności przyszłym pokoleniom. Konwencja UNESCO z 2003 roku o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego wspiera uwidacznianie i dalszy rozwój tego żywego dziedzictwa. Zgodnie z definicją UNESCO, do form niematerialnego dziedzictwa kulturowego zalicza się „tę ludzką wiedzę, umiejętności, kreatywność i pomysłowość, która przekazuje tożsamość i ciągłość i robi to w sposób aktywny. Obejmuje ona wiedzę o przyrodzie czy sztuce rzemieślniczej. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, często praktykowane w nienaruszonych, zrównoważonych krajobrazach kulturowych, jest dotychczas mało wykorzystywanym zasobem dla zrównoważonej przyszłości”

08 Lis 2023
30. Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm

Cenna inicjatywa służąca wspieraniu współpracy gospodarczej na trójstyku Polski, Czech i Niemiec. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jako jedyna w pełni autonomiczna Wyższa Uczelnia w regionie została zaproszona przez organizatora - Karkonoska Agencję Rozwoju Regionalnego do udziału w wydarzeniu w charakterze partnera. Dzięki temu studenci będą mogli wejść w środowisko biznesowe, zobaczyć jak wyglądają rozmowy między kontrahentami, dostrzec istotę, rolę i potencjał spotkań transgranicznych. Uczestnictwo w Forum otwiera oczy na możliwości jakie stwarza współpraca międzynarodowa, a jednocześnie uświadamia uczestnikom, że nie jest ona specjalnie skomplikowana, oraz że istnieją instytucje taką kooperację wspierające. Na uczestników czekają m.in. giełda kooperacji firm B2B, panele dyskusyjne i informacyjne stoiska uczestników. PROGRAM FORUM

08 Lis 2023
Spotkanie szkół partnerskich z Czech i Słowacji

W dniach 06.11.23. - 08.11.23. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych była gospodarzem spotkania szkół partnerskich z Trutnova w Czechach oraz z Koszyc na Słowacji, które odbywały się w ramach wspólnie realizowanego projektu pielęgniarskiego finansowanego przez Fundusze Wyszehradzkie. Celem tego projektu jest poznanie oraz porównanie procedur pielęgniarskich obowiązujących w naszych krajach. To również doskonała okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z działalnością placówek ochrony zdrowia w Polsce, Czechach oraz Słowacji.  Podczas wizyty nasi goście zwiedzili Uczelnię, poznali ofertę edukacyjną na kierunku pielęgniarstwo, a także spotkali się z Rektor dr Elżbietą Zieją, prof. KANS.️ Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego międzynarodowego przedsięwzięcia, które przyczynia się do rozwoju naszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie pielęgniarstwa.

07 Lis 2023
Otrzęsiny z KANS w Klubie Kwadrat!

Już 16.11.2023r. Samorząd Studencki KANS otworzy dla was drzwi do Studenckiego świata!   Konkursy, słynne karaoke oraz inne atrakcji! O północy nie może zabraknąć studentów I roku, którzy będą musieli złożyć ślubowanie!  To wyjątkowe wydarzenie zapowiada niezapomnianą noc pełną radości, integracji i niepowtarzalnych chwil, które na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników. Wszyscy mile widziani! Czekamy na was, Samorząd Studencki KANS

07 Lis 2023
Kolorowa jesień w KANS!

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Rektorat Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych stał się galerią dzieł sztuki. W gabinetach Władz Uczelni eksponowane są obrazy olejne i akwarele autorstwa Andrzeja Woźniaka - znanego architekta, malarza i grafika, członka ZPAP (oddz. Wrocław) oraz jeleniogórskiej grupy Pi-Art. Andrzej Woźniak od lat pasjonuje się architekturą Dolnego Śląska, co znakomicie odzwierciedla w swoim twórczym dorobku. Jego prace to prawdziwa uczta dla oczu i duszy, obejmują takie cykle jak "Zamki Ziemi Jeleniogórskiej", "Zamki i Pałace Dolnego Śląska", "Nasze Kościółki", "Cztery Pory Roku" oraz wiele portretów i karykatur. To niezwykłe dzieła, które wnoszą kolor i piękno do naszego codziennego otoczenia. Planujemy grudniowy wernisaż, który będzie okazją do bliższego poznania utalentowanego artysty i jego twórczości. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

06 Lis 2023
Artykuł w "Dyskurs&Dialog"!

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze czasopisma "Dyskurs&Dialog", tom 11 (1) z 2023 roku, ukazał się artykuł autorstwa Kornela Musiała – Kierownika Katedry Nauk Społecznych WNHiS. Artykuł zatytułowany "Polska - Ukraina, Polacy - Ukraińcy: specyfika relacji a eskalacja wojny na terytorium Ukrainy" zajmuje się ważnymi kwestiami dotyczącymi relacji między Polską a Ukrainą oraz Polakami i Ukraińcami, głównie w kontekście inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Dane bibliograficzne: Musiał, Kornel (2023). Polska - Ukraina, Polacy - Ukraińcy: specyfika relacji a eskalacja wojny na terytorium Ukrainy. "Dyskurs&Dialog", t. 11 (1), s. 54-82. 10.5281/zenodo.8431313. Link do artykułu "Polska - Ukraina, Polacy - Ukraińcy" Link do całego wydania tomu Celem artykułu jest przedstawienie reakcji władz polskich oraz społeczeństwa polskiego na eskalację konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy wywołanego przez inwazję Federacji Rosyjskiej 24.02.2022 r. przy uwzględnieniu kontekstu relacji Polski i Ukrainy oraz Polaków i Ukraińców. Autor na podstawie literatury przedmiotu przedstawia zarys współczesnych relacji dyplomatycznych Polski i Ukrainy. Kolejno weryfikuje stosunek społeczeństwa polskiego do kilku aspektów za pośrednictwem danych niereaktywnych, opracowań analitycznych, w tym raportów i komunikatów z badań: narodu ukraińskiego, opinii na temat przyjmowania uchodźców wojennych z Ukrainy, formy zaangażowania obywateli Polski na rzecz uchodźców z Ukrainy. W pracy powołano się także na doniesienia medialne, oficjalne stanowiska polityków udostępniane za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz komunikaty rządowe, co umożliwiło przeprowadzenie analizy reakcji władz polskich na inwazję Rosji na Ukrainę. Z kolei w ramach obszaru działań legislacyjnych została krótko scharakteryzowana tzw. specustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Główne wnioski z badań: Polska jest ważnym partnerem Ukrainy na arenie międzynarodowej; od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę władze Polski podejmują konkretne działania, których celem jest pomoc uchodźcom wojennym; wojna na Ukrainie oraz napływ uchodźców z Ukrainy to w opinii społeczeństwa polskiego najważniejsze wydarzenia roku 2022; Polacy są za przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy, a wielu z nich aktywnie uczestniczyło w pomocy Ukrainie i Ukraińcom; w dyskursie politycznym i społecznym udostępniane są także przekazy dezinformujące na temat uchodźców i pomocy oferowanej im przez Polskę; wizerunek Ukraińców ukształtowany w wyniku doświadczeń historycznych nie miał większego przełożenia na postawę i zaangażowanie społeczeństwa polskiego w pomoc na rzecz uchodźców i Ukrainy. Ostatnie dane były wprowadzane w lutym 2023 r. Autor zastrzega, że wszystkie informacje zawarte w artykule są aktualne za ten okres. Warto podkreślić, że wydanie tego czasopisma zostało sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach realizacji zadania „Dyskurs, dialog i rozwój”. Artykuł został opublikowany w dziale "Socjologia Obywatelska" i stanowi cenny wkład w badania naukowe oraz refleksje nad relacjami międzynarodowymi i społecznymi. Zapraszamy do lektury!

06 Lis 2023
Międzynarodowa Współpraca z Czechami - Program Erasmus+!

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych kontynuuje rozwijanie międzynarodowej współpracy. W dniach 23-27 października 2023 roku nasi wykładowcy, dr inż. Zdzisław Pólkowski i Ania Lara wzięli udział w programie Erasmus+ we współpracy z renomowaną Technická univerzita v Liberci (Technical University of Liberec) w Czechach. Podczas tego pięciodniowego programu nasi przedstawiciele prowadzili inspirujące wykłady dla studentów, brali udział w "night of science" zorganizowanej przez studentów i wykładowców, a także mieli okazję poznać ciekawą kulturę oraz walory turystyczno-krajoznawcze Czech. Te owocne dni intensywnej współpracy przyczyniły się do wzmocnienia więzi między Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych a Technická univerzita v Liberci oraz otwierają drzwi do dalszej, pełnej perspektyw współpracy między naszymi uczelniami. To znakomita okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozwoju międzynarodowych relacji naukowych. Ta inicjatywa jest dowodem na to, że Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych stawia na rozwijanie międzynarodowych kontaktów, co pozytywnie wpływa na jakość kształcenia naszych studentów oraz możliwość wspólnego rozwijania nauki. Cieszymy się, że nasza uczelnia aktywnie uczestniczy w tak wartościowych projektach międzynarodowych, które przynoszą korzyści zarówno nam, jak i naszym partnerom.

02 Lis 2023
Komunikat nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej

Treść komunikatu: Komunikat nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 2 listopada 2023 roku

31 Paź 2023
Turniej Piłki Siatkowej Na Siedząco

28.10.2023 odbył się II Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej Na Siedząco o Puchar Mistrzyni Paraolimpijskiej Lucyny Kornobys oraz o Puchar 'Samorządowcy - Niepełnosprawnym', w którym brała udział reprezentacja KANS. W turnieju uczestniczyło 12 drużyn, wśród których finalnie uplasowaliśmy się na III miejscu. Przy organizacji zawodów pomagali również studenci IV roku kierunku fizjoterapii pod opieką pracownika KANS Małgorzaty Nyc.

27 Paź 2023
Spotkania Władz Uczelni

Koniec tygodnia w KANS nie oznacza zwolnienia tempa realizacji planów rozwoju Uczelni. W dniu dzisiejszym odbyło się kilka interesujących spotkań. Rektor dr Elżbieta Zieja prof. KANS w towarzystwie Prorektora dra hab. inż. Wiesława Cetery prof. UW gościli m.in. Przewodniczącego Rady Uczelni Piotra Miedzińskiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dra Marka Obrębalskiego oraz Prezesa Zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Huberta Papaja. Było miło i konstruktywnie.

25 Paź 2023
PRACA - Opiekun/Opiekunka w żłobku "Żaczek"

KARKONOSKA AKADEMIA  NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ZATRUDNI OPIEKUNA/OPIEKUNKĘ W ŻŁOBKU „ŻACZEK”  ul. Zamojskiego 7     Zakres obowiązków opieka nad dziećmi w wieku do lat 3; prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku dzieci; czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku.   Nasze wymagania Wymagania kwalifikacyjne: o stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba: posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego. lub ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza. odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie; wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.   Dodatkowe wymagania: cierpliwość, zaangażowanie i przyjazny stosunek do dzieci; sumienność i staranność; kreatywność; motywacja do pracy; mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w żłobku lub przedszkolu; mile widziane posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych.   To oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 13” pensję; nagrody jubileuszowe; świadczenie socjalne. CV należy kierować w terminie do 03.11.2023r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

25 Paź 2023
PRACA - Recepcjonista w Centrum Integracji Studenckiej.

KARKONOSKA AKADEMIA  NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ZATRUDNI NA PEŁEN ETAT  Recepcjonistkę/Recepcjonistę  do Centrum Integracji Studenckiej  w zmianowym systemie czasu pracy (6-14; 14-22; 22-6.00 )                          Zakres obowiązków wykonywanie czynności  dotyczących bezpośredniej działalności recepcji, prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem Studentów, Gości, profesjonalna i życzliwa obsługa Studentów, Gości, telefoniczna obsługa rezerwacji, obsługa urządzeń p.poż., w przypadku wystąpienia awarii wzywanie odpowiednich służb, współpraca z ochroną budynku, inne czynności wg poleceń dyrektora/kierownika.   Niezbędne wymagania:   wykształcenie – co najmniej średnie, wysoka kultura osobista, otwartość i  pozytywne usposobienie, doświadczenie zawodowe – mile widziane doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku, znajomość języków obcych – mile widziana znajomość podstaw j. angielskiego. Oferujemy: „13” pensję, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne.             inne czynności wg poleceń dyrektora/kierownika, CV należy kierować w terminie do 03.11.2023r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.                                                   Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

25 Paź 2023
Stypendia socjalne i stypendia dla osób z niepełnosprawnością!

Studenci składający wnioski o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób z niepełnosprawnością, proszeni są o odbiór decyzji w Rektoracie pokój 108. Osoby, które nie odbiorą decyzji  do 27.11.2023 r. nie otrzymają przelewu środków na konta bankowe.

25 Paź 2023
Plebiscyt Edukacyjny 2023 „Gazety Wrocławskiej”

Szanowni Państwo, z dumą informujemy, iż nasza Uczelnia została zgłoszona do nagrody w tegorocznej edycji Plebiscytu Edukacyjnego 2023 „Gazety Wrocławskiej”. Ponadto nominacje otrzymali nasi pracownicy dydaktyczni w osobie dr Magdaleny Baczyńskiej, prof.KANS – Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz mgra Michała Olby – nauczyciela akademickiego na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych. Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów: · Na Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych https://gazetawroclawska.pl/karkonoska-akademia-nauk-stosowanych/pk/5540777 · Na dr Magdalenę Baczyńską,  prof. KANS https://gazetawroclawska.pl/dr-magdalena-baczynska/pk/5619191 · Na mgra Michała Olbę https://gazetawroclawska.pl/michal-olba/pk/5619271

24 Paź 2023
Inspirujący czas nauki i kultury na Forum ACC!

W dniach 16-20 października 2023 r. w malowniczym Międzynarodowym Centrum Spotkań w klasztorze Marienthal nad Nysą odbyło się Forum ACC, czyli Akademickie Centrum Koordynacyjne Euroregionu Nysa. Tego wyjątkowego wydarzenia nie mogliśmy przegapić!  Nasi reprezentanci, w tym dr Józef Zaprucki, profesor KANS oraz utalentowani studenci: Nataniel Chojnowski i Tobiasz Olejniczak, stanęli na wysokości zadania i dostarczyli wyjątkowych prezentacji naukowych. Podczas konferencji "From Change to Transformation," profesor Józef Zaprucki przybliżył nam fascynujący temat "Finding Balance between Meadow and Wood," pokazując, jak nauka może wpłynąć na nasze życie.  Studenci nie pozostali w tyle - aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu "Szkoła Jesienna - Biodiversity Management," a jedną z sesji, którą poprowadził profesor Zaprucki, nosiła tytuł "Interculturality/Culture/(regional) Identity and Cuisine."  To był prawdziwy festiwal wiedzy, kultury i akademickiego ducha! Wszystko to odbywało się w towarzystwie uczonych i studentów z uczelni euroregionu Nysa. Zaawansowane badania, eksploracja kultury i kulinarne przygody - to jest to, co oznacza akademickość w najlepszym wydaniu! #ForumACC #Nauka #Kultura #KulinarnePrzygody #Studenci #KANS #KarkonoskaAkademia #yeswekans

23 Paź 2023
NOWE WŁADZE KARKONOSKIEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH!

Szanowni Państwo, Informujemy, że dnia 16 października 2023 roku odbyły się wybory Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych (KANS) na kadencję 2020-2024. Wyborom towarzyszyły procedury, które zakończyły się uchwałą nr 1/2023 UKW z dnia 20 października 2023 r., stwierdzającą ważność tych wyborów. W efekcie tych działań, na stanowisku Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze została dr Elżbieta Zieja, prof. KANS. Pragniemy również ogłosić, że w dniu 20 października 2023 roku, Rektor dr Elżbieta Zieja, prof. KANS, mianowała na stanowisko Prorektora KANS dr hab. inż. prof. UW Wiesława Ceterę. W związku z tym, nasza Uczelnia stawia sobie ambitne cele na najbliższą kadencję: Najwyższy poziom edukacji: KANS zobowiązuje się dostarczać studentom najwyższą jakość edukacji, łącząc teorię z praktyką, co zapewni im konkurencyjność na rynku pracy oraz możliwość kontynuowania nauki na kolejnych poziomach edukacji. Rozwój kadry naukowej: w miarę jak nasi studenci ewoluują, nasza kadra naukowa także będzie się rozwijać, zyskując nowe umiejętności i doświadczenia. Współpraca z lokalną społecznością: jesteśmy Uczelnią zakorzenioną w społeczności Jeleniej Góry, działamy na rzecz jej rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Wizja przyszłości: nasze nowe kierunki studiów, takie jak Psychologia, Fizjoterapia czy Big Data, stanowią odpowiedź na bieżące wyzwania rynku pracy, otwierając przed naszymi absolwentami nowe perspektywy zawodowe. Aktywność społeczności akademickiej: pragniemy, by nasi studenci i pracownicy byli aktywnymi członkami społeczności lokalnej, wnosząc cenny wkład w życie miasta i regionu. Wierzymy, że nowa kadra kierownicza przyniesie nowe spojrzenie, zaangażowanie i innowacyjność, kontynuując misję KANS. Dziękujemy za Państwa wsparcie i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.

20 Paź 2023
KOMUNIKAT w spawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających na Rektora KANS w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo, w dniu 16 października 2023 r. Kolegium Elektorów Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowany wybrało pozytywnie zaopiniowaną przez Senat oraz wskazaną przez Radę Uczelni dr Elżbietę Zieję, prof. u. na Rektora KANS w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2024. W dniu dzisiejszym tj. 20.10.2023 r. Uczelniana Komisja Wyborcza KANS Uchwałą nr 1/2023 UKW stwierdziła ważność wyborów uzupełniających. W związku z powyższym od dnia 20.10.2023 r. dr Elżbieta Zieja, prof. KANS pełni funkcję Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

19 Paź 2023
Konferencja Naukowa: "Innowacyjna diagnostyka w fizjoterapii i sporcie"!

Studenci fizjoterapii! Mamy przyjemność zaprosić Was na Konferencję Naukową, która odbędzie się 24 października 2023 roku w Bibliotece KANS. W tym dniu nie tylko teoria ale także praktyka – czeka na Was prawdziwa dawka wiedzy i inspiracji! Podczas konferencji będziecie mieli okazję uczestniczyć w inspirujących wykładach, a także poznać najnowszy sprzęt diagnostyczny. To wydarzenie z pewnością dostarczy Wam unikalnej wiedzy i rozbuduje Wasze horyzonty w dziedzinie fizjoterapii i diagnostyki w sporcie. To wyjątkowa okazja aby poznać wybitnych specjalistów oraz nawiązać kontakty w branży fizjoterapeutycznej. Nie możecie tego przegapić! Do zobaczenia na Konferencji Naukowej! Prodziekan WNMiT Karolina Łasisz.

19 Paź 2023
Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2014!

Vivat Academia, vivant professores!  Droga społeczności Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, 16 października 2023 roku to dzień, który na zawsze zapadnie w naszej pamięci! To był dzień, kiedy zebraliśmy się w pięknym jeleniogórskim Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, aby wspólnie uczcić 25 lat istnienia naszej Uczelni. To nie była tylko Inauguracja Roku Akademickiego. To było wyjątkowe wydarzenie pełne dumy, wspomnień i nadziei na przyszłość. Pełniąca obowiązki Rektor dr Elżbieta Zieja, prof. KANS powitała nowych studentów wygłaszając wykład inauguracyjny. Swoją radością z rozwoju Uczelni podzielił się też z przybyłymi na uroczystość Jerzy Łużniak- Prezydent Miasta Jeleniej Góry. Po części oficjalnej - immatrykulacji studentów mogliśmy podziwiać występ muzyczny na najwyższym poziomie, ponieważ gościem tegorocznej inauguracji był znany i ceniony gitarzysta pan profesor Marek Napiórkowski, który nie tylko zagrał wraz z naszym absolwentem i studentem Mateusz Wójcik oraz Danielem Połeciem, ale również podzielił się z nami swoim doświadczeniem i wygłosił wykład pt. "Jak nie przegapić pasji", która ewidentnie pokierowała jego karierą zawodową. Po pięknej prezentacji goście zaproszeni zostali na mały słodki poczęstunek. Teraz czas ruszyć na zajęcia, wykłady, warsztaty, a Rok Akademicki 2023/2024 niech będzie czasem nauki, inspiracji i nowych wyzwań. Razem tworzymy przyszłość. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami w tej niezwykłej podróży! To Wasza pasja, determinacja i zaangażowanie sprawiły, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dzisiaj.  Gaudeamus igitur!  Zapraszamy do obejrzenia galeri zdjęć!

18 Paź 2023
Spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych

Za nami udany rok akademicki 2022/2023. Ten nowy chcielibyśmy rozpocząć z nową energią i pomysłami. W planach jest m.in. organizacja dwóch seminariów naukowych oraz wyjazd do innego ośrodka akademickiego. Chcecie działać z nami? Serdecznie zapraszamy na nasze inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się 25.10.2023 r. (środa) o godzinie 16:30 w sali nr 12 (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych). Liczymy na niezawodny udział w spotkaniu. Serdecznie zapraszamy osoby, które chciałaby dołączyć do naszej studenckiej organizacji! Przypominamy, że statutowymi celami naszego Koła są: a) rozwijanie życia naukowego, inicjowanie i prowadzenie badań społecznych z uwzględnieniem zapotrzebowania środowiska lokalnego, w tym wybranych grup, instytucji oraz zapotrzebowania rynku lokalnego i biznesu; b) poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania projektów badawczych i ich realizacji, w tym rozwijania wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych, statystyki i przedsiębiorczości; c) rozwijanie wiedzy z zakresu upowszechnienia wyników badań społecznych i przygotowywania raportów z badań z uwzględnieniem ich implikacji praktycznych; d) prowadzenie szeroko rozumianych akcji społecznych z uwzględnieniem instytucjonalnych potrzeb miasta oraz regionu, a także ich mieszkańców. Do zobaczenia! W imieniu Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych KANS, mgr Kornel Musiał - opiekun Koła, Kamila Samerdak - Przewodnicząca Koła, studentka II roku psychologii

15 Paź 2023
Ankieta dla studentów I roku KANS

Link do ankiety: KLIKNIJ TU!

12 Paź 2023
Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikat nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 12 października 2023 roku Na podstawie: § 15 ust. 1 Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ogłasza się drugą część terminarza wyborów uzupełniających na funkcję Rektora.

10 Paź 2023
Konkurs „Siła KRWIobiecości”

„Siła KRWIobiecości” to pierwszy w historii krwiodawstwa ogólnopolski konkurs dla krwiodawczyń. W ramach konkursu honorowe krwiodawczynie oddadzą krew, jak również zachęcą do donacji inne kobiety: swoje koleżanki, matki, córki, czy siostry. Poprzez konkurs „Siła KRWIobiecości” Polski Czerwony Krzyż chce zachęcić kobiety do oddawania krwi. Aby pokazać, jak ważne jest „dzielenie się sobą z innymi”, honorowe dawczynie, w ramach konkursu będą zapraszać inne kobiety do wspólnego oddania krwi. PCK nagrodzi najbardziej aktywne honorowe krwiodawczynie, które zachęcą najwięcej pierwszorazowych dawczyń. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, w 2022 r. ponad 622 tysiące osób oddało krew. Wśród nich ponad 621 tysięcy stanowili honorowi dawcy krwi. Niespełna 25% z nich to kobiety. Aby stać się zasłużonym honorowym dawcą należy oddać do najmniej 6 litrów krwi, w przypadku mężczyzn, a kobiety muszą oddać co najmniej 5 litróKonkurs „Siła KRWIobiecości” będzie trwał od 2 października do 29 lutego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 marca 2024 roku. Partnerem konkursu jest Narodowe Centrum Krwi.  Krew jest bezcennym i niezastąpionym lekiem przywracającym zdrowie, ratującym życie chorych oraz ofiar wypadków, dlatego tak ważne jest, aby banki krwi były pełne przez cały rok i nie brakowało żadnej grupy krwi. Tego bezcennego daru nie można wyprodukować, możemy się nim podzielić z innymi. Organizator konkursu: Polski Czerwony Krzyż Szczegóły konkursu wraz z regulaminem na stronie  https://pck.pl/edukacja/krwiodawstwo/sila-krwiobiecosci/

06 Paź 2023
Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej

Treść Komunikatu:  Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 6 października 2023 roku Na podstawie: § 15 ust. 1 Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ogłasza się pierwszą część terminarza wyborczego na Rektora.  

06 Paź 2023
Program stypendialny kierunek Pielęgniarstwo

Z dniem 5 października 2023 r. rusza nabór wniosków do nowej edycji programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne. To już piąta edycja programu stypendialnego.   Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:   nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium; nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym ubiega się o przyznanie stypendium; uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;       ü  podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.     Termin składania wniosków 5.10.2023 r. - 30.10. 2023

05 Paź 2023
Have you ever heard about Erasmus?

Hey everyone!  Have you ever heard about Erasmus? Erasmus is a European Union (EU) program that promotes international exchange and cooperation in the field of education, training, youth, and sport. Erasmus programs provide opportunities for students, teachers, and other professionals to study, train, teach, or volunteer abroad within the participating countries. As an Erasmus student here in Jelenia Gora, Poland, I've had the incredible opportunity to immerse myself in the rich culture, stunning landscapes, and vibrant academic life that this charming city has to offer. Let's start with my academic journey at Karkonosze College. This institution is not only a hub of knowledge but also a place where diverse perspectives and ideas converge. The faculty's dedication to education and the engaging learning environment have truly enriched my Erasmus experience. From interactive lectures to thought-provoking seminars, I've been able to broaden my horizons and develop new skills that will undoubtedly shape my future. Oh, and let's not forget about the delicious Polish cuisine! From hearty pierogis to flavorful kielbasa, every meal has been a delightful journey for my taste buds. Exploring local eateries and trying traditional dishes has been a wonderful way to connect with the culture and its people. Poland is a captivating country situated in Central Europe. Bordered by Germany to the west, the Czech Republic and Slovakia to the south, Ukraine and Belarus to the east, and Lithuania and the Russian enclave of Kaliningrad to the northeast. When we look at the location of Karkonosze College, it is nestled in the picturesque and enchanting Karkonosze Mountains, a pristine natural wonderland located in southwestern Poland and the northern Czech Republic. Written by Özge Kocakulak 

05 Paź 2023
Greetings from Jelenia Góra, Poland!

Discover the Charms of Jelenia Góra: Enjoy the Nature: Explore breathtaking Karkonosze Mountains. Lush trails, serene lakes and many more. Historical Treasures: Immerse yourself in Europe's history. Jelenia Gora has hidden gems waiting to be explored.  Culinary Adventures: Savor Polish delicacies and international cuisines in local eateries. Your taste buds are in for a treat!  Your Gateway to Europe: Wanderlust Dreams: With Jelenia Gora as your base, seize weekends to venture into Prague, Berlin, and other iconic European destinations.  Ready for Erasmus in Jelenia Góra? Written by Enes Mucahita Cinara  For details, visit our Erasmus page > https://kans.pl/erasmus-programme #JeleniaGóraAdventures #KarkonoszeExploration #EuropeanHistoryTreasures #CulinaryJourney #EuropeanGateway #ErasmusInJeleniaGóra

04 Paź 2023
Ubezpiecz swój czas na studiach!

Drodzy Studenci KANS, bezpieczeństwo to podstawa. Wiesz, że możesz zadbać o swoje bezpieczeństwo na uczelni i poza nią?  -> Niezależnie od miejsca, 7 dni w tygodniu, 24/7. -> Podczas aktywności sportowych. -> Nawet podczas zajęć sztuk walki. -> Uszkodzenie ciała w wyniku NNW - SU do 50 000 zł. -> Świadczenia za uszczerbki od 1% do 24% - wypłata 400 zł na każdy 1% uszczerbku. -> Dodatkowe korzyści, takie jak koszty leczenia i korepetycji. A to wszystko za jedyne 55 zł rocznie! Dzięki polisie NNW Szkolne masz pewność, że po nieszczęśliwym wypadku zwrócimy Ci koszty leczenia. Nie musisz czekać w kolejce do państwowej placówki NFZ - możesz skorzystać z prywatnej wizyty lekarskiej.  Najważniejsze, że z nami możesz czuć się bezpiecznie.  A w razie wypadku: Zgłoś szkodę o dowolnej porze za pomocą internetu tutaj lub zgłoś się do dziekanatu. Możesz też skorzystać z pomocy brokera.   !! UWAGA STUDENCI! !! Jeśli planujesz ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2023/2024, to mamy dla Ciebie ważną informację. Możesz dokonać wpłaty składki na ubezpieczenie w kwocie 55 zł w kasie KANS, budynek nr 1 (Rektorat), pokój 108 w godzinach od 11:00 do 14:00. Możesz także dokonywać wpłat na rachunek bankowy Uczelni: 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 Podając w tytule swoje imię i nazwisko. Mamy dla Ciebie czas do 31 PAŹDZIERNIKA 2023 r, więc nie zwlekaj! Zadbaj o swoje bezpieczeństwo już dziś! POBIERZ WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ #UbezpieczenieNNW #Bezpieczeństwo #StudentLife #KarkonoskaAkademia #KANS #Zdrowie #Edukacja

04 Paź 2023
Konferencja naukowa | Socjologia medycyny – Promocja zdrowia – Wellbeing

W dniach 22-23 września 2023 r. we Wrocławiu odbyła się V edycja ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Socjologia medycyny – Promocja zdrowia – Wellbeing". Podczas konferencji mieliśmy okazję uczestniczyć w fascynujących wykładach i debatach na temat dobrostanu i promocji zdrowia. Dowiedzieliśmy się więcej o epidemii COVID-19, dobrostanie zawodowych terapeutów oraz doświadczeniach osób LGBTQIA a ich wpływie na dobrostan psychiczny w Polsce.  W trakcie 10 sesji tematycznych, takich jak Wellbeing w miejscu pracy czy Promocja zdrowia w działaniu, eksperci i uczestnicy wymieniali się cennymi spostrzeżeniami i badaniami.  Jeden z naszych pracowników, mgr Kornel Musiał, zaprezentował projekt dotyczący wsparcia społecznego w grupach na Facebooku dla osób chorych na nowotwór i ich bliskich. To ważna analiza dotycząca wykorzystania mediów społecznościowych w obszarze zdrowia.  Organizatorzy konferencji planują publikację referatów w renomowanych czasopismach naukowych, w tym artykułu mgr. Kornela Musiała.  Jeśli jesteście ciekawi szczegółów wydarzenia, zapraszamy na stronę konferencji, gdzie znajdziecie program i galerię zdjęć:  Link do strony konferencji: https://www.kreatywniedlazdrowia.pl/VKKNS.htm #BadaniaNaukowe #Edukacja #Zdrowie #Społeczeństwo #Innowacje #SocjologiaMedycyny #PromocjaZdrowia #Wellbeing

02 Paź 2023
Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Szanowni Studenci oraz Pracownicy KANS, zapraszamy serdecznie na wyjątkową Jubileuszową Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024!  To wydarzenie, które będzie miało miejsce 16 października 2023 roku, zapowiada się niezwykle uroczyście. Spotkamy się o godzinie 12:00 w Teatrze im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze, przy Alei Wojska Polskiego 38. Przygotowaliśmy dla Was wiele niespodzianek i inspirujących momentów, które uświetnią ten wyjątkowy dzień. Będziemy wspólnie celebrować osiągnięcia i sukcesy naszej uczelni, a także zainaugurujemy kolejny, przepełniony możliwościami rok akademicki. Nie możemy się doczekać, aby spotkać się z Wami na tym wyjątkowym wydarzeniu! Oznaczcie datę w swoich kalendarzach i przygotujcie się na niezapomnianą Jubileuszową Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024!  #InauguracjaKANS #Jubileusz #NowyRokAkademicki

26 Wrz 2023
Praca Recepcjonista CIS

                                                   KARKONOSKA AKADEMIA  NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ZATRUDNI NA PEŁEN ETAT Recepcjonistkę/Recepcjonistę  do Centrum Integracji Studenckiej  w zmianowym  systemie czasu pracy (6-14; 14-22; 22-6.00 )                          Zakres obowiązków wykonywanie czynności  dotyczących bezpośredniej działalności recepcji, prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem Studentów, Gości, profesjonalna i życzliwa obsługa Studentów, Gości, telefoniczna obsługa rezerwacji, obsługa urządzeń p.poż., w przypadku wystąpienia awarii wzywanie odpowiednich służb, współpraca z ochroną budynku, inne czynności wg poleceń dyrektora/kierownika. Niezbędne wymagania: wykształcenie – co najmniej średnie, wysoka kultura osobista, otwartość i  pozytywne usposobienie, doświadczenie zawodowe – mile widziane doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku, znajomość języków obcych – mile widziana znajomość podstaw j. angielskiego. Oferujemy: „13” pensję, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne.             inne czynności wg poleceń dyrektora/kierownika, CV należy kierować w terminie do 06.10.2023r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:       Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.                                                  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.      

26 Wrz 2023
Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy!

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych wraz z Fundacją Ukraina zapraszają wszystkich pełnoletnich obywateli Ukrainy na darmowe kursy języka polskiego na terenie KANS. Zajęcia będą prowadzić doświadczeni wykładowcy Uczelni. Kursy będą odbywać się w październiku oraz w październiku i listopadzie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:45. Więcej informacji oraz zapisy pod numerami telefonów: +48 75 645 33 87, +48 512 380 302. Zapraszamy do kontaktu również drogą mejlową: Olga.Bebech@kans.pl lub Marek.Runiewicz@kans.pl

26 Wrz 2023
INFORMACJA DLA STUDENTÓW!

Informujemy studentów ubiegających się o stypendia socjalne oraz stypendia dla osób z niepełnosprawnością, że na stronie Uczelni  w zakładce Studenci/Stypendia znajdują się informacje dotyczące przyznawania w/w stypendiów w roku akademickim 2023/2024 oraz aktualne druki do pobrania . Przekazujemy jednocześnie prośbę z Urzędu Skarbowego o umawianiu wizyt na wydanie zaświadczeń o dochodach za 2022 r. (zaświadczenie wymagane są w oryginale). W załączeniu przesyłamy link oraz kod QR do umawiania wizyt w US. "Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie skarbowym (czytaj więcej: https://www.podatki.gov.pl/zaswiadczenia/). Wizytę w urzędzie można zarezerwować na stronie : wizyta.podatki.gov.pl (zeskanuj kod qr)

25 Wrz 2023
Oświadczenie Rzecznika KANS

Dnia 24 września 2023 roku, na wniosek Senatu, Kolegium Elektorów KANS odwołało pełniącą obowiązki Rektora dr Beatę Telążkę, prof. KANS. Od 25 września 2023 roku zgodnie z zapisami Ustawy o szkolnictwie wyższym, obowiązki Rektora pełni najstarszy członek Senatu KANS dr Elżbieta Zieja, prof. KANS. Obie Panie Rektor zostały odwołane zgodnie z wolą całej społeczności akademickiej w związku z nieakceptowalnymi metodami zarządzania, prowadzenia polityki finansowej Uczelni oraz budowania jej wizerunku. Przedstawiciele społeczności akademickiej nie mogli więcej tolerować działań Pań Rektor niekorzystających z demokratycznych narzędzi dialogu, a przede wszystkim prawa do wyrażania własnych obaw i wątpliwości dotyczących przyszłości naszej Uczelni. Społeczność akademicka utraciła zaufanie do działań dotychczasowych Rektorów KANS.

25 Wrz 2023
Darmowe kursy języka polskiego na terenie KANS.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych wraz z Fundacją Ukraina zapraszają wszystkich pełnoletnich obywateli Ukrainy na darmowe kursy języka polskiego na terenie KANS. Zajęcia będą prowadzić doświadczeni wykładowcy uczelni. Kursy będą odbywać się w październiku oraz w październiku i listopadzie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:45. Więcej informacji oraz zapisy pod numerami telefonów: +48 75 645 33 87, +48 512 380 302. Zapraszamy do kontaktu również drogą mejlową: Olga.Bebech@kans.pl lub Marek.Runiewicz@kans.pl

19 Wrz 2023
Oświadczenie Rzecznika KANS

W dniu 18 września 2023r. na wniosek Senatu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Kolegium Elektorów KANS odwołało Rektora Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Do czasu wybrania nowego Rektora KANS, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z aktualnymi zapisami Statutu KANS, funkcję Pełniącego Obowiązki Rektora pełni Prorektor KANS dr Beata Telążka, prof. KANS. 

15 Wrz 2023
Nabór na wyjazdy Erazmus+

Nabór uzupełniający na wyjazdy dla studentów i pracowników KANS w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wyjazdy dla studentów i pracowników w ramach Programu Erasmus+, umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+: KA 131 2022, Studenci mogą wnioskować na wyjazdy na praktyki i studia. Wyjazdy na studia obejmują tylko jeden semestr. INFORMACJA O WNIOSKOWANIU DLA STUDENTÓW: O wyjazd na praktykę i studia w programie Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KANS. W czasie trwania studiów 1 stopnia (licencjackich i inżynierskich), studenci mają do wykorzystania tzw. Kapitał mobilności o długości 6 (12) miesięcy (kolejny taki kapitał otrzymują na studiach 2 stopnia: magisterskich). Oznacza to, że w czasie studiów licencjackich i inżynierskich studenci mogą łącznie wyjechać na maksimum 12 miesięcy, a w czasie jednolitych studiów magisterskich na 24 miesiące. Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy ponadto: mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd; być zarejestrowanym na studiach licencjackich lub inżynierskich w naszej uczelni.   W ramach aktualnego naboru można zgłaszać się na wyjazdy na praktykę i studia w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Formularze wniosku i zaświadczenia dostępne są na stronie wzz.kans.pl w zakładce dla Studentów Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji wyjazdów dostępne są tutaj: http://wzz.kans.pl/pl/erasmus-dla-studentow Zainteresowani STUDENCI składają: Podpisany wniosek do 20 października 2023 r. Uwaga studenci kierunków inne niż filologiczne: Do wniosku powinno zostać załączone zaświadczenie o znajomości języka, formularz do pobrania tutaj. Podpisany wniosek we wskazanym terminie do godziny 11:00, dostępny m. in. tutaj. Wnioski można składać również osobiście w Sekcji Współpracy z Zagranicą u pana Marka Runiewicza, budynek nr 11, pokój nr 16 (75 64 53 342), marek.runiewicz@kans.pl Zeskanowane podpisane dokumenty można też przesłać mailem: foreign@kans.pl.   Rekrutacja uzupełniająca dla pracowników dotyczy wyłącznie wyjazdów dydaktycznych. INFORMACJA O WNIOSKOWANIU DLA PRACOWNIKÓW: O wyjazd mogą ubiegać się wszyscy pracownicy, jednakże pierwszeństwo będą mieć osoby, które nigdy lub bardzo rzadko korzystają z możliwości wyjazdów jakie oferuje program Erasmus plus. Mobilności trwają 5 dni maksimum. Pracownicy w trakcie wyjazdu dydaktycznego zobowiązani są do poprowadzenia minimum 8h zajęć dla studentów odwiedzanej uczelni. Wszystkie mobilności muszą zostać potwierdzone certyfikatem udziału/odbycia lub przeprowadzenia zajęć w przypadku pracowników. Wnioski można składać również osobiście w Sekcji Współpracy z Zagranicą u pana Waldemar Rybińskiego, budynek nr 11, pokój nr 19 (75 64 53 343), waldemar.rybinski@kans.pl Zeskanowane podpisane dokumenty można też przesłać mailem: foreign@kans.pl. Uwaga mamy jeszcze 2 miejsca na wyjazdy dydaktyczne z umowy KA131-2021!!! STAWKI DOFINANSOWANIA Szkolnictwo wyższe (HE), kraje programu   1. Podróż – wsparcie kosztów podróży   Studenci i niedawni absolwenci z uczelni wysyłających z najbardziej oddalonych krajów i regionów programu oraz krajów i terytoriów zamorskich, którzy przyjeżdżają do krajów programu lub krajów partnerskich z regionu 5 lub 14, a także studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach w krótkoterminowej mobilności Odległość               Podróż standardowa - kwota               Podróż ekologicznymi środkami transportu - kwota pomiędzy 10 a 99 km: 23 EUR na uczestnika   pomiędzy 100 a 499 km: 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika pomiędzy 500 a 1999 km: 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika pomiędzy 2000 a 2999 km: 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika pomiędzy 4000 a 7999 km: 820 EUR na uczestnika   8000 km i więcej: 1500 EUR na uczestnika     Uwaga: Studenci i niedawni absolwenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowo wsparcie indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony, jeżeli dotyczy. Mobilność pracowników     Odległość Podróż standardowa - kwota Podróż ekologicznymi środkami transportu - kwota pomiędzy 0 a 99 km: 23 EUR na uczestnika   pomiędzy 100 a 499 km: 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika pomiędzy 500 a 1999 km: 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika pomiędzy 2000 a 2999 km: 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika   pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika pomiędzy 4000 a 7999 km: 820 EUR na uczestnika   8000 km i więcej: 1500 EUR na uczestnika     Uwaga: „Odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego). 2. Wsparcie indywidualne w mobilności fizycznej Mobilność pracowników z krajów programu     Kraje należące do danej grupy Mobilność pracowników: dzienna stawka EUR (do 14 dni) Mobilność pracowników: dzienna stawka EUR (od 15. dnia) Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Kraje partnerskie z regionu 14   180   126 Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Kraje partnerskie z regionu 5   160   112 Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska   140   98   Uwaga: „dzienna stawka” jest obliczona w następujący sposób: do 14. dnia działania: kwota na dzień, przypadająca na uczestnika, jak określono w powyżej tabeli + od 15. do 60. dnia: 70% kwoty przypadającej na uczestnika, jak określono w powyższej tabeli. Mobilność studentów:     Kraje należące do danej grupy Mobilność studentów - studia: miesięczna stawka EUR Mobilność studentów - praktyka: miesięczna stawka EUR Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Kraje partnerskie z regionu 14   520   670   Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy Kraje partnerskie z regionu 5   520   670 Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry   450   600   Wyjazdy studentów na praktykę: Miesięczna stawka stypendium dla wyjazdów na praktykę to miesięczna stawka stypendium dla wyjazdu studia powiększona o dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę w wysokości 150 EUR. Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach: dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc. Studenci i niedawni absolwenci uczestniczący w krótkoterminowej mobilności fizycznej otrzymują 70 EUR dziennie do 14. dnia działania i 50 EUR dziennie między 15. a 30. dniem działania. Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach uczestniczący w krótkoterminowej mobilności fizycznej otrzymują dodatek do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności fizycznej trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni. W takim wypadku dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę nie ma zastosowania. Szkolnictwo wyższe (HE), kraje partnerskie 1. Podróż – wsparcie kosztów podróży Studenci i niedawni absolwenci wyjeżdżający do krajów partnerskich z wyjątkiem regionu 5 i 14:   Odległość Podróż standardowa - kwota Podróż ekologicznymi środkami transportu - kwota pomiędzy 10 a 99 km: 23 EUR na uczestnika   pomiędzy 100 a 499 km: 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika pomiędzy 500 a 1999 km: 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika pomiędzy 2000 a 2999 km: 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika pomiędzy 4000 a 7999 km: 820 EUR na uczestnika   8000 km i więcej: 1500 EUR na uczestnika     Uwaga: „Odległość” określa dystans pomiędzy miejscem wyjazdu a przyjazdu docelowego (w jedną stronę), a „Kwota” - ryczałt dofinansowania podróży w obie strony (do i z miejsca docelowego). W przypadku mobilności z krajów programu do krajów partnerskich, z wyjątkiem regionu 5 i 14, studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach muszą otrzymać wsparcie w zakresie podróży. Studenci i niedawni absolwenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowo wsparcie indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony, jeżeli dotyczy. Mobilność pracowników   Odległość Podróż standardowa - kwota Podróż ekologicznymi środkami transportu - kwota pomiędzy 0 a 99 km: 23 EUR na uczestnika   pomiędzy 100 a 499 km: 180 EUR na uczestnika 210 EUR na uczestnika pomiędzy 500 a 1999 km: 275 EUR na uczestnika 320 EUR na uczestnika pomiędzy 2000 a 2999 km: 360 EUR na uczestnika 410 EUR na uczestnika pomiędzy 3000 a 3999 km 530 EUR na uczestnika 610 EUR na uczestnika pomiędzy 4000 a 7999 km: 820 EUR na uczestnika   8000 km i więcej: 1500           na uczestnika     Wsparcie indywidualne Mobilność pracowników z krajów programu do krajów partnerskich z regionów 1-4 i 6-13:     Mobilność pracowników: dzienna stawka EUR (do 14 dni) Mobilność pracowników: dzienna stawka EUR (od 15. dnia) 180 126 Uwaga: „dzienna stawka” jest obliczona w następujący sposób: do 14. dnia działania: kwota na dzień, przypadająca na uczestnika, jak określono w powyżej tabeli + od 15. do 60. dnia: 70% kwoty przypadającej na uczestnika, jak określono w powyższej tabeli.   Mobilność studentów pomiędzy krajem programu a krajem partnerskim:   Z Do Stawka miesięczna   Kraje programu Kraje partnerskie z regionów 1-4 oraz 6-13   700 EUR   Kraje programu   Kraje partnerskie z regionu 5 i 14 Taka sama jak dla studentów w mobilności między krajami programu dla wskazanej grupy krajów – zob. tabela Mobilność studentów   Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach: dodatek do wsparcia indywidualnego 250 EUR na miesiąc. Studenci-mobilność na praktykę: dodatek do wsparcia indywidualnego 150 EUR miesięcznie ma zastosowanie tylko w wypadku mobilności do krajów partnerskich z regionu 5 i 14. Studenci i niedawni absolwenci uczestniczących w krótkoterminowej mobilności fizycznej otrzymują 70 EUR dziennie do 14. dnia działania i 50 EUR dziennie między 15. a 30. dniem działania. Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach uczestniczący w krótkoterminowej mobilności fizycznej otrzymują dodatek do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności fizycznej trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni. W takim wypadku dodatek z tytułu wyjazdu na praktykę nie ma zastosowania.    

15 Wrz 2023
ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OTWARCIE CENTRUM INTEGRACJI STUDENCKIEJ!

Data: 20.09.2023 Plan wydarzenia: - 11:00-13:00 - Zwiedzanie CIS - 13:00 - Oficjalne otwarcie CIS - 13:10 - Konferencja prasowa Dołączcie do naszego niezwykłego wydarzenia, podczas którego będziecie mieć okazję: - Zwiedzić nowoczesne i w pełni wyposażone apartamenty studenckie 1, 2 i 3 osobowe. - Zwiedzić strefę gastronomiczną z zapleczem konferencyjnym. - Zajrzeć do kolorowego przedszkola, które również czeka na Was. Adres: ul. Kadetów 3, Jelenia Góra Nie przegapcie tego! Dołączcie do nas i świętujcie razem z nami!   

05 Wrz 2023
Summer School of Military Sociology!

W dniach 24-25 sierpnia 2023 r. w Modrze (Słowacja) odbyła się kolejna edycja szkoły letniej "Summer School of Military Sociology", której organizatorami byli Ministry of Defence of the Slovak Republic oraz Head of Military section of Slovak Sociological Society, Slovak Academy of Science. Podczas konferencji poruszono wiele istotnych kwestii związanych z sytuacją geopolityczną i bezpieczeństwem. Dyskusje i prezentacje prelegentów skupiały się na analizie współczesnych wyzwań w dziedzinie obronności, zmian jakie zachodzą w strukturach organizacyjnych służb mundurowych oraz historii i głównych wyzwań socjologii wojska ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju w Słowacji, Czechach i Polsce. Niezwykle cenne było poznanie perspektywy i podejścia innych krajów do kwestii bezpieczeństwa oraz obronności w kontekście międzynarodowym. W konferencji wziął udział mgr Kornel Musiał z Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Nasz wykładowca przedstawił dotychczasowe postępy prac nad dysertacją doktorską, której problematyka dotyczy ryzyka i stresu wśród strażaków. Autor powołał się na wyniki swoich badań pilotażowych, które koncentrowały się na kwestii wsparcia społecznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, analizując, jakie środki i programy zostały wdrożone w celu zapewnienia psychologicznego dla nich wsparcia w trudnych chwilach. Dziękujemy i gratulujemy organizatorom wydarzenia.

30 Sie 2023
OGŁOSZENIE!

INFORMUJEMY PAŃSTWA, ŻE W DNIACH 31.08 - 01.09.2023 KASA KANS ORAZ DZIAŁ PŁAC  (POKÓJ 108) BĘDĄ NIECZYNNE. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

21 Sie 2023
PRACA - Recepcjonista w Centrum Integracji Studenckiej.

KARKONOSKA AKADEMIA  NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ZATRUDNI Recepcjonistkę / Recepcjonistę do Centrum Integracji Studenckiej   Zakres obowiązków wykonywanie czynności  dotyczącej bezpośredniej działalności recepcji, prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem Studentów, Gości, profesjonalna i życzliwa obsługa Studentów, Gości, telefoniczna obsługa rezerwacji, obsługa urządzeń p.poż., w przypadku wystąpienia awarii wzywanie odpowiednich służb, inne czynności wg poleceń dyrektora/kierownika, współpraca z ochroną budynku. Niezbędne wymagania: wykształcenie – co najmniej średnie, wysoka kultura osobista, otwartość i pozytywne usposobienie, obsługa komputera, gotowość do pracy zmianowej, doświadczenie zawodowe – mile widziana praca na pokrewnym stanowisku, znajomość języków obcych – mile widziana znajomość podstaw j. angielskiego. Oferujemy: „13” pensję, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne.                     CV należy kierować w terminie do 04.09.2023r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.                                                  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11 Sie 2023
Kasa nieczynna

W dniu 14.08.2023 kasa KANS będzie nieczynna.  Za utrudnienia przepraszamy.   

04 Sie 2023
Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem zaprasza do udziału w dwóch konkursach

Zostań AMBASADOREM MŁODEGO POKOLENIA RP! Trwa II edycja konkursu AMBASADOR MŁODEGO POKOLENIA. Chcemy wyróżnić działalność młodych osób, aktywność Młodzieżowych Rad i Sejmików, samorządy, szkoły, firmy i organizacje sprzyjające młodym ludziom oraz inicjatywy młodzieżowe, dlatego podczas uroczystej KONFERENCJI WE WRZEŚNIU przyznamy aż 8 NAGRÓD ⤵️ 1. Lider Młodego Pokolenia – wzór godny naśladowania; 2. Najaktywniejsza Młodzieżowa Rada Gminy/Młodzieżowa Rada Powiatu/Młodzieżowy Sejmik Województwa; 3. Najbardziej przyjazny młodzieży samorząd lokalny w Polsce – gmina/powiat/województwo; 4. Mecenas młodego pokolenia – osoba, która swoimi działaniami przyczynia się do wspierania postulatów ludzi młodych, działa aktywnie na rzecz młodzieżowego sektora – osoba fizyczna; 5. Organizacja pozarządowa wspierająca działania młodych ludzi; 6. Najprzyjaźniejsza firma wspierająca swoimi działaniami ludzi młodych; 7. Najciekawsze wydarzenie wspierające rozwój polityki młodzieżowej w Polsce; 8. Najaktywniejsza i działająca na rzecz młodego pokolenia szkoła/uczelnia/środowisko naukowe. Jak wziąć udział w konkursie❓ Zgłoszenie może złożyć każda osoba fizyczna do 30. roku życia, każda organizacja pozarządowa oraz młodzieżowa rada. Zgłosić można zarówno swoją kandydaturę, jak i kandydaturę innych osób, organizacji, firm, samorządów itd. Formularz oraz umotywowanie kandydatury należy przesłać do 1 WRZEŚNIA 2023 ROKU na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: sekretarz.rdzmp@kprm.gov.pl. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/zostan-ambasadorem-mlodego-pokolenia--ii-edycja-konkursu Miej wpływ na POLITYKĘ MŁODZIEŻOWĄ! Został niecały miesiąc na zgłoszenie kandydatury do III kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to powołany w 2019 r. pierwszy w historii Polski organ dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Zadania Rady: · wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; · wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; · inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej; · tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia; · wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin. Jak zgłosić kandydaturę❓ Należy wysłać zgłoszenia, które powinno zawierać: · wniosek prezentujący kandydata, wskazujący jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady; · oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne; · oświadczenie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, popierające kandydata na członka Rady. Nabór trwa do 31 SIERPNIA 2023 ROKU. Zgłoszenie można przesłać: w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w wersji papierowej pocztą. Szczegóły i regulamin: https://www.gov.pl/web/pozytek/zostan-czlonkiem-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem  

02 Sie 2023
Bezpłatne studia BIG DATA W ANALITYCE EKONOMICZNEJ I SPOŁECZNEJ

Pierwsze w Polsce bezpłatne studia licencjackie wkraczające w magiczny obszar sztucznej inteligencji! REKRUTACJA RUSZYŁA!! Informatyka, ekonomia, zarządzanie, statystyka, lingwistyka, socjologia, psychologia i dalej – programowanie, projektowanie … to tylko część obszarów nauki, które należą do programu studiów. Interdyscyplinarność jest cechą współczesnego kanonu kompetencji.  Tymczasem, tak dzisiaj ważna, sztuczna inteligencja, codziennie zwiększa katalog dyscyplin i wywodzących się z nich technologii, które wchodzą w jej skład. Za fasadą nazwy kryją się rodziny skomplikowanych algorytmów uczenia maszynowego, sieci neuronowych, rozpoznawania obrazu, rozpoznawania mowy, przetwarzania języka naturalnego, systemy eksperckie czy metody statystyczne. I oczywiście dane, dane, dane… Tu nauczysz się: • Wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI) w badaniach dla biznesu • Analizować rzeczywistość za pomocą technik Big Data • Projektować badania społeczno-ekonomiczne • Analizować dane behawioralne Będziesz potrafił: • Skutecznie zarządzać  zespołami • Korzystać z danych, które Cię otaczają • Projektować, tworzyć i zarządzać bazami danych • Analizować, prognozować i projektować procesy gospodarcze i społeczne dla biznesu i administracji Będziesz umiał: • Programować • Wizualizować wyniki badań • Modelować i badać organizacje oraz nimi efektywnie zarządzać Zdobędziesz rozległą wiedzę z ekonomii, zarządzania, statystyki, psychologii, języka obcego, która pomoże zrozumieć Świat.  Tutaj zbudujesz swoja przyszłość. Jutro będziesz liderem nowoczesnej gospodarki! 

02 Sie 2023
KANS ZATRUDNI KONSERWATORA

                                                              KARKONOSKA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w JELENIEJ GÓRZE                                                                                                    Z A T R U D N I                                  na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy                                                            na stanowisko techniczne                                                       KONSERWATORA   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za: wykonywanie bieżących napraw, remontów i konserwacji w obiektach uczelni wynikających z bieżących potrzeb oraz planów remontowych; przeprowadzanie przeglądów budynków, terenów i pomieszczeń uczelni; zapewnienie ciągłości użytkowania obiektów i infrastruktury; współpraca z zewnętrznymi firmami serwisowymi; uczestnictwo w pracach związanych z utrzymaniem czystości, porządku na terenie i obiektach uczelni; uczestnictwo przy realizacji wydarzeń kulturalnych ( montaż namiotów evevtowych, układanie krzeseł, stołów); dbanie o termy zielone uczelni. Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia min. zawodowego; sumienności; zaangażowania; umiejętności pracy w grupie; dokładności w wykonywaniu zleconych zadań; doświadczenia w zakresie napraw i remontów;  umiejętności podstawowej obsługi urządzeń z zakresu wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, instalacji wodnych i instalacji elektrycznych; mile widziane wykształcenie lub doświadczenie z zakresu hydrauliki, uprawnienia kwalifikacyjne do eksplantacji SEP E, prawo jaz .kat B . Oferujemy: 13” pensję stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; nagrody jubileuszowe; świadczenia socjalne; dofinasowanie szkoleń i kursów. CV należy kierować w terminie do 23.08.2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze Sekcja Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

02 Sie 2023
KANS Z A T R U D N I

KARKONOSKA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH    w JELENIEJ GÓRZE Z A T R U D N I na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko pomocniczy pracownik administracyjny/kierowca                                                                                         Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za: wyjazdy samochodem służbowym zgodnie z potrzebami Uczelni; dokonywanie zakupów zleconych przez Dział Administracyjno-Techniczny; utrzymanie w dobrym stanie technicznym samochodów służbowych w tym rozliczanie ich eksploatacji, tj. wypełnianie kart drogowych; dokonywanie okresowych przeglądów technicznych samochodów służbowych; przeprowadzanie codziennego przeglądu budynków, terenu i pomieszczeń i zależności od stwierdzonych usterek, wykonanie bieżących napraw i konserwacji; uczestnictwo w pracach związanych z utrzymaniem czystości, porządku na terenie i obiektach uczelni.   Od kandydatów oczekujemy: czynnego prawa jazdy kat. B, - min.5 lat; wykształcenia zawodowego, mile widziane wykształcenie średnie – Technik pojazdów samochodowych; bardzo dobrej organizacji pracy; wysokiej kultury osobistej; dokładności w wykonywaniu zleconych zadań Oferujemy: 13” pensję stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; nagrody jubileuszowe; świadczenia socjalne; dofinasowanie szkoleń i kursów. CV należy kierować w terminie do 23.08.2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:   Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze Sekcja Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.    

25 Lip 2023
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje w sierpniu dwa ważne wydarzenia dla regionu

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje w sierpniu dwa ważne dla regionu, wydarzenia, są to: 05.08.2023 Festiwal Smaków 27.08.2023 Wyprodukowano pod Śnieżką Udział wystawców w obu imprezach jest całkowicie bezpłatny.

19 Lip 2023
KANS ZATRUDNI

                                                        KARKONOSKA AKADEMIA  NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ZATRUDNI Recepcjonistkę /Recepcjonistę do  Centrum Integracji Studenckiej   Zakres obowiązków wykonywanie czynności  dotyczącej bezpośredniej działalności recepcji, prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem Studentów, Gości, profesjonalna i życzliwa obsługa Studentów, Gości, telefoniczna obsługa rezerwacji, obsługa urządzeń p.poż., w przypadku wystąpienia awarii wzywanie odpowiednich służb, inne czynności wg poleceń dyrektora/kierownika, współpraca z ochroną budynku. Niezbędne wymagania: wykształcenie – co najmniej średnie, wysokiej kultury osobistej, otwartości i pozytywnego usposobienia, doświadczenie zawodowe – mile widziana praca na pokrewnym stanowisku, znajomość języków obcych – mile widziana znajomość podstaw j. angielskiego. Oferujemy: „13” pensję, stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalne.   CV należy kierować w terminie do 31.07.2023r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:       Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.                                                   Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.       Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.      

18 Lip 2023
Odbiór dyplomów - DYPLOMATORIUM 2023

Szanowni Absolwenci, ze względu na sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem uroczystości wręczenia dyplomów - Dyplomatorium 2023, informujemy, że dyplomy ukończenia studiów wraz z odpisem można odebrać do dnia 20.07.2023 (czwartek) do godziny 9:00, budynek numer 12, pokój numer 1 (w przypadku braku obecności podczas Dyplomatorium). Absolwenci, którzy planują swoją obecność na Dyplomatorium 2023, które odbędzie się 20 lipca 2023r. o godzinie 12:00 w strefie imprez KANS - odpisy można odebrać bezpośrednio po uroczystości.

13 Lip 2023
Absolwenci z tytułem magistra!

Z dumą przedstawiamy kolejnych absolwentów kierunku Pielęgniarstwo - studia II stopnia. Gratulujemy! Yes, we KANS!

12 Lip 2023
KANS z certyfikatem "Uczelnia Liderów" i Wyróżnieniem Aurea Praxis!

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze otrzymała kolejny prestiżowy certyfikat Uczelni Liderów oraz wyróżnienie Aurea Praxis! To dowód naszego zaangażowania i doskonałości w świadczeniu najwyższej jakości edukacji. Dziękujemy całemu zespołowi KANS za ich pasję i zaangażowanie, które przyczyniły się do tego wspaniałego osiągnięcia. Razem kontynuujemy misję przygotowania naszych studentów do przyszłych wyzwań i zapewnienia im jak najlepszego startu w przyszłość.

11 Lip 2023
Konkurs im. prof. Witolda Bartnika na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką – VI edycja

Zapraszamy do udziału w VI edycji Konkursu Towarzystwa „J-elita” im. prof. Witolda Bartnika na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit. Nagrody: najlepsza praca doktorska – 7 tys. złotych najlepsza praca magisterska – 4 tys. złotych najlepsza praca licencjacka – 2,5 tys. złotych Zachęcamy do nadsyłania prac nie tylko z gastroenterologii, ale także innych dziedzin: zdrowia publicznego, dietetyki, psychologii. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2021-2022 oraz do 22 września 2023 r., na adres: sekretariat@j-elita.org.pl Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Towarzystwa „J-elita”. https://j-elita.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Regulamin-Konkursu-im.pdf Termin nadsyłania prac upływa 29 września 2023 roku.

11 Lip 2023
Obrony z Wychowania Fizycznego!

Egzaminy dyplomowe z Wychowania Fizycznego już za nami! Przedstawiamy Wam absolwentów tego kierunku. Gratulujemy.

10 Lip 2023
Zapraszamy na polsko-czeskie wycieczki online oraz seminaria tematyczne!

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie zapraszają na polsko-czeskie wycieczki online oraz seminaria dla kierownictwa szkół w rejonie transgranicznym i seminaria tematyczne, które odbyły i odbywają się w ramach projektu INTERREG pt.”Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie”. W ramach naszego projektu zapraszamy Państwa serdecznie do oglądania relacji z wydarzeń projektowych, które przybliżą działanie popularnych instytucji po obydwu stronach granicy. Odwiedziliśmy między innymi dwa bardzo popularne hotele w Czechach i Polsce, zakłady opieki medycznej, komisariat policji oraz rodzinną firmę czeską działającą w naszym regionie. Poruszyliśmy również ważne dla nas kwestie takie , jak zdrowie psychiczne w czasach popandemicznych czy podnoszenie jakości kształcenia. Zapraszamy! WIĘCEJ INFORMACJI

10 Lip 2023
Obrona pracy licencjackiej na kierunku Dietetyka!

Studentki III Dietetyki obroniły swoje prace i uzyskały tytuł licencjata dietetyki. Promotorzy: - mgr inż. Beata Lewandowska - dr inż. Karolina Semeriak-Siecla Gratulujemy!

07 Lip 2023
Obrona pracy magisterskiej na kierunku Pielęgniarstwo!

Z dumą przedstawiamy Panie magister! Pierwsza w tym roku obrona na kierunku Pielęgniarstwo - studia magisterskie!  Promotor: prof. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec Gratulujemy i życzymy sukcesów w życiu zawodowym!

07 Lip 2023
Konkurs na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego, etc.

Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego etc zlokalizowanych w budynku Centrum Integracji Studenckiej w Jeleniej Górze przy ul. Kadetów.  Więcej informacji na:  https://mbip.kpswjg.pl/konkurs-ofert-na-wynajem-pomieszczen-przeznaczonych-na-prowadzenie-przedszkola-zlobka-klubu-dzieciecego-etc-zlokalizowanych-w-budynku-centrum-integracji-studenckiej-w-jeleniej-gorze-przy-ul-kadetow-/85,0,0,0,0,41

07 Lip 2023
Konkurs na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej

Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej zlokalizowanych w budynku Centrum Integracji Studenckiej w Jeleniej Górze przy ul. Kadetów 3 Więcej informacji --> https://mbip.kpswjg.pl/konkurs-ofert-na-wynajem-pomieszczen-przeznaczonych-na-prowadzenie-dzialalnosci-gastronomicznej-zlokalizowanych-w-budynku-centrum-integracji-studenckiej-w-jeleniej-gorze-przy-ul-kadetow-3/87,0,0,0,0,63

05 Lip 2023
Fizjoterapia - praktyki zawodowe

W ramach współpracy z Centrum Zdrowia Artus Resort studenci fizjoterapii odbywają praktyki zawodowe pod okiem mgr Przemysława Popowskiego, podczas których zdobywają wiedzę do przyszłego zawodu.  

30 Cze 2023
Bijemy rekordy!

Zakończyła się rywalizacja bicia rekordów pływackich przez naszych Studentów w roku akademickim 2022/2023 w kategorii kobiet i mężczyzn oraz w konkurencjach "rekordzista wszechczasów" oraz "najszybsi pływacy w roku akademickim 2022/2023". Startować można było na dystansach: 50 m każdym stylem, 100 m stylem zmiennym oraz 400 m stylem dowolnym. Wszystkim startującym serdecznie gratulujemy. Aktualni rekordziści w pływaniu Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze: KONKURENCJE MĘŻCZYZN: I. 50m stylem dowolnym: 1. Wojciech Mynarski- 24.14 wychowanie fizyczne rekord wszechczasów  2. Filip Michalkiewicz - 25.04 fizjoterapia 3. Kajetan Zięba- 29.94 fizjoterapia 4. Remigiusz Fox - 40.79 wychowanie fizyczne 5. Dominik Koksztys - 40.80 II. 50 m stylem klasycznym 1. Wojciech Mynarski- 38.31 wychowanie fizyczne rekord wszechczasów 2. Filip Michalkiewicz - 42.34 fizjoterapia 3. Dominik Koksztys - 55.54 fizjoterapia 4. Remigiusz Fox - 1'02.09 III. 50 m stylem motylkowym 1. Wojciech Mynarski - 28.80 wychowanie fizyczne rekord wszechczasów 2. Filip Michalkiewicz - 28.94 fizjoterapia 3. Remigiusz Fox - 54.61 wychowanie fizyczne IV. 50 m stylem grzbietowym 1. Wojciech Mynarski- 32.37 wychowanie fizyczne rekord wszechczasów 2. Filip Michalkiewicz - 37.34 fizjoterapia V. 100 m stylem zmiennym 1. Wojciech Mynarski - 1'10.74 wychowanie fizyczne rekord wszechczasów 2. Dominik Koksztys - 2'01.64 fizjoterapia VI. 400 m stylem dowolnym 1. Kajetan Zięba - 6'58.65 fizjoterapia rekord wszechczasów KONKURENCJE KOBIET: I. 50 m stylem dowolnym 1. Kinga Kawka - 30.97 wychowanie fizyczne rekord wszechczasów 2. Wiktoria Janik- 34.56 fizjoterapia 3. Weronika Krajewska- 38.56 dietetyka 4. Oliwia Zarzycka - 47.41 psychologia II. 50 m stylem grzbietowym 1. Oliwia Zarzycka- 57.25 psychologia rekord wszechczasów III. 50 m stylem klasycznym 1. Oliwia Zarzycka - 1'00.50 psychologia rekord wszechczasów IV. 100 m stylem zmiennym 1. Wiktoria Janik- 1'30.39 fizjoterapia rekord wszechczasów 2. Weronika Krajewska- 1'56.95 dietetyka

27 Cze 2023
 III edycja Karkonoskiej Nagrody Literackiej

Do dnia 30 września 2023r. można zgłaszać kandydatury do III edycji polsko-niemieckiej Karkonoskiej Nagrody Literackiej.  Wyróżnienie to, kierowane zarówno do osób fizycznych jak i prawnych, ma na celu uhonorowanie twórców indywidualnych, organizacji oraz instytucji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, kultury i sztuki Śląska, które szczególnie służą duchowi humanizmu i porozumienia. Nagrodę przyznają: Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska (VSK) wraz z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przy wsparciu Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Partnerem tegorocznej III edycji nagrody literackiej jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Nagroda została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Premiera Rządu Saksonii. Kandydatury do Nagrody mogą być zgłaszane przez każdego mieszkańca Wolnego Państwa Saksonii oraz Śląska. Zgłoszenia powinny zawierać dokładny opis osiągnięć kandydata. Kandydatury oceni jury w następującym składzie:    Dr Józef Zaprucki, prof. KANS – przewodniczący jury (Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej; Górze, Stowarzyszenie Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska);                                                             Dr Jens Baumann (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Saksonii, Drezno);                                        Dr Magdalena Gebala (Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej);                      Sven-Alexis Fischer (Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska);                            Dr hab. Piotr Gryszel, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny);                             Christopher Schmidt-Münzberg (przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Pielęgnowania Kultury i Sztuki Śląska); Dr Joanna Bator, pisarka, publicystka, felietonistka.                                                                 Uroczysta ceremonia wręczenia Karkonoskiej Nagrody Literackiej o wartości 3 tysięcy Euro będzie miała miejsce 10 grudnia 2023 roku w auli Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych . Termin zgłaszania kandydatów do III edycji Karkonoskiej Nagrody Literackiej upływa 30 września 2023r. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem można składać na adres ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra lub elektronicznie: rektorat@kans.pl

20 Cze 2023
Nasz student "Młodym Poetą Dolnego Śląska"

Z dumą informujemy, że student 3 roku filologii angielskiej Hubert Kasperowicz, prezes koła literackiego Ex Libris, został laureatem konkursu  "Młody Poeta Dolnego Śląska" organizowanego przez Silesianę (dolnośląski salon wydawniczy) oraz Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska. Zapraszamy do lektury, a Hubertowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów literackich! Poniżej prezentujemy dwa wiersze Huberta i galerię zdjęć. "Lawendowa świeca" "Brama"

19 Cze 2023
Konferencja Naukowa "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Cyberbezpieczeństwo technologii informacyjnych

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Cyberbezpieczeństwo technologii informacyjnych", która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2023 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Konferencja organizowana jest przez Fundację Prowadzenia Badań Naukowych wraz z Wydziałem Zarzadzania Politechniki Rzeszowskiej, we współpracy z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, İstanbul Okan Üniversitesi oraz Instytutem Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia PWSW w Przemyślu. Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Tematyka V edycji Międzynarodowej Konferencji będzie kontynuacją dyskusji naukowej podjętej w poprzednich wydarzeniach, ale i odpowiedzią na nowe dylematy, które pojawiły się po 2020 roku i wciąż się kształtują. Analizując zjawisko cyberbezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu redefiniowaniu i ewolucji. Głównym celem Konferencji będzie więc zwrócenie uwagi na zmianę definicji „cyberbezpieczeństwa”, zwłaszcza po ostatnich wydarzeniach w Europie i na świecie. Drugim ważnym celem będzie analiza złożoności i współzależności samego cyberzagrożenia oraz wyzwań, które powinny być podjęte na poziomie państwowym i międzynarodowym w obecnym środowisku, a w szczególności w Polsce. Ostatnim celem będzie analiza działań podejmowanych na poziomie poszczególnych państw i środowiska międzynarodowego, aby zapewnić ochronę cyberprzestrzeni w wymiarze strategicznym, a w szczególności na płaszczyźnie informatycznej, politycznej, prawnej, czy gospodarczej w nowej epoce, która zaistniała w Europie w wyniku dwóch ostatnich wydarzeń, a mianowicie pandemii Covid- 19 i wojny na Ukrainie. Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych substytutów prawnych spółek handlowych, instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczno-kulturowego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: konferencjazwb4@prz.edu.pl lub pod numerem telefonu (17) 865 1540. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://fpbn.pl/konferencja-v-miedzynarodowa-konferencja-naukowa/.

16 Cze 2023
RONDO KANS!

Od dzisiaj wjeżdżając do miasta Jeleniej Góry od strony Wrocławia będzie nas witać piękne ukwiecone rondo. Centralne miejsce zajmuje wielkie logo KANS.

14 Cze 2023
Nabór na wyjazdy dla studentów w ramach Programu Erasmus+

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych prowadzi uzupełniający nabór na wyjazdy dla studentów w ramach Programu Erasmus+, umowy z Narodową Agencją Programu Erasmus+: KA131 2021. Studenci mogą wnioskować na wyjazdy na praktyki INFORMACJA O WNIOSKOWANIU DLA STUDENTÓW: O wyjazd na praktykę w programie Erasmus mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KANS. W czasie trwania studiów 1 stopnia (licencjackich i inżynierskich), studenci mają do wykorzystania tzw. Kapitał mobilności o długości 12 miesięcy (kolejny taki kapitał otrzymują na studiach 2 stopnia: magisterskich). Oznacza to, że w czasie studiów licencjackich i inżynierskich studenci mogą łącznie wyjechać na maksimum 12 miesięcy, a w czasie jednolitych studiów magisterskich na 24 miesiące. Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy ponadto: mieć zaliczony semestr poprzedzający wyjazd; być zarejestrowanym na studiach licencjackich lub inżynierskich w naszej uczelni.   W ramach aktualnego naboru można zgłaszać się na wyjazdy na praktykę w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Formularze wniosku i zaświadczenia dostępne są na stronie wzz.kans.pl w zakładce dla Studentów Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji wyjazdów dostępne są tutaj: http://wzz.kans.pl/pl/erasmus-dla-studentow STUDENCI zainteresowani składają: podpisany wniosek do 23 czerwca 2023 r. Uwaga studenci kierunków inne niż filologiczne: Do wniosku powinno zostać załączone zaświadczenie o znajomości języka, formularz do pobrania tutaj. podpisany wniosek we wskazanym terminie do godziny 11:00, dostępny m. in. tutaj. Wnioski można składać również osobiście w dniach 22, 23 czerwca u pana Marka Runiewicza, budynek nr 11, pokój nr 16 (075 64 53 342), marek.runiewicz@kans.pl. Zeskanowane podpisane dokumenty można też przesłać mailem: foreign@kans.pl.  

14 Cze 2023
Zapraszamy na polsko-czeskie seminarium online : „Nauki przyrodnicze-teoria i praktyka.“

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat: „Nauki przyrodnicze-teoria i praktyka.“   19 CZERWCA 2023 GODZ. 8:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link: https://zoom.us/j/94443994773?pwd=dVF4RThaQmtoN1h6aVRMZk10dUQ3QT09 Identyfikator spotkania: 944 4399 4773 Kod dostępu: GhY6AV     Nasze kolejne spotkanie dotyczy nauk przyrodniczych. Pierwsza z prelegentek dr Marta Pokora-Carzyńska zaprezentuje "Właściwości prozdrowotne biologicznie aktywnych peptydów wobec chorób cywilizacyjnych" a prelegentka z Czech, mgr Petra Cadova przedstawi praktyczne podejście do nauczania chemii z wykorzystaniem ICT.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek ochrony zdrowia i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy związane z medycyną. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.      Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów zewnętrznych, specjalistów z zakresu technologii żywienia i żywienia człowieka oraz  analizy materiałów biologicznych i informatyki. Wykłady będą wstępem do dyskusji na temat chorób cywilizacyjnych oraz znaczenia żywienia w tym zakresie oraz stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu chemii.                   dr Marta Pokora – Carzyńska w 2009r. ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia otrzymała w 2014 r. W trakcie realizacji badań w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością odbyła liczne szkolenia specjalistyczne oraz praktyki podnoszące kompetencje naukowe i kwalifikacje zawodowe. W 2013 r. odbyła semestralny staż naukowy na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech, dzięki czemu poszerzyła swoja wiedzę w zakresie izolacji biopeptydów i oceny ich właściwości.Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują zagadnienia związane z hydrolizą enzymatyczną białek, izolacją i oceną właściwości peptydów oraz pozyskiwaniem enzymów proteolitycznych ze źródeł niekonwencjonalnych i ich wykorzystaniem do otrzymywania biologicznie aktywnych peptydów.  Od 2016 r. prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją żywności tradycyjnej i regionalnej w duchu slow food.     mgr Petra Čadová ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Pardubicach na kierunku Analiza Materiałów Biologicznych. Ukończyła rozszerzone studia w zakresie nauczania informatyki w szkołach średnich. W 2019 r. ukończyła studia, aby wykonywać specjalistyczne działania - koordynację w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Od 1998 roku uczy w szkole podstawowej, a w 2012 roku dołączyła do Kolegium Edukacji, Szkoły Średniej i OA Trutnov. Obecnie jest zastępcą dyrektora tej szkoły          

13 Cze 2023
Święto Uczelni KANS FIRE

KANSFIRE zbliża się wielkimi krokami! Już jutro 14 czerwca zapraszamy do strefy imprez KANS! Szykuje się niezła impreza i mnóstwo pozytywnych emocji! Nie możecie tego przegapić PROGRAM: 10:00 - oficjalne otwarcie KANSFIRE 10:05 - wspólna rozgrzewka 10:30 - eliminacje oraz konkursy 11:30 - koncert Karkonoska Środowa Noc 12:30 - MECZ FINAŁOWY 13:15 - rozdanie nagród 13:45 - belgijka 14:00 - wspólne grillowanie 15:00 - zakończenie KANSFIRE W PROGRAMIE ponadto: - wirtualna strzelnica  - pokaz broni palnej  - zwiedzanie uczelni  - dmuchańce

13 Cze 2023
Program stypendialny GFPS-Polska

Szanowni Państwo, w imieniu Stowarzyszenia GFPS-Polska zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie studentom informacji o przedłużeniu naboru na semestralne stypendium naszego Stowarzyszenia w semestrze zimowym 2023/2024 (październik-luty).   Program Stypendialny GFPS-Polska skierowany jest do studentów oraz do doktorantów i asystentów naukowych wszystkich kierunków z Polski, chcących odbyć pobyt naukowy w Niemczech. Termin zgłoszeń upływa 30.06.2023. (w związku z przedłużeniem terminu nie można rekrutować się na wszystkie uczelnie bo tam już upłyną termin zgłoszeń). Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje: miesięczne stypendium w wys. 650 euro, pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej, udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt). Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie (poziom minimalny: B1), a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickie podczas studiów w Niemczech. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.   Pomocne pytania i odpowiedzi: Czy jeżeli byłam/byłem na Erasmusie mogę ubiegać się o to stypendium? Tak, z perspektywy GFPS stypendia mogą pokrywać się w czasie. Po stronie kandydata leży sprawdzenie, czy zgodne jest to z umową stypendialną podpisaną w ramach programu Erasmus. Czy temat, który chcę zrealizować musi odnosić się do kierunku studiów, czy może być związany z moimi zainteresowaniami? Temat może być dowolny, liczy się pomysł i motywy realizacji. Stypendium ma pomóc w rozwijaniu zainteresowań, hobby i zdobywaniu, być może pierwszych, doświadczeń w przeprowadzeniu projektu. Szczegółowe informacje dotyczące stypendium znajdują się w na naszej stronie. W razie niejasności możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji pod adresem stypendia@gfps.pl.   O stowarzyszeniu GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, Niemcami, Czechami i Ukrainą. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn. Z poważaniem, Stowarzyszenie GFPS-Polska gfps.pl  

13 Cze 2023
Zapraszamy na wykłady!

Gotowi na porządną dawkę wiedzy? Chcecie wiedzieć jak zarabiać pieniądze? Zapraszamy na wykłady: Maciej Jankowski Dyrektor Zespołu Klientów Prestiżowych Temat wykładu: Zabezpieczenie przychodów przedsiębiorstwa przed wpływem podwyższonej inflacji. Mirosław Tarczoń Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Temat wykładu: Polski system emerytalny. Inwestowanie długoterminowe. 13 czerwca 2023 godz. 12:00 AULA REKTORATU KANS Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia 

05 Cze 2023
Yes, we KANS!

Przedstawiamy Wam część naszego KANS TEAMU  (niestety nie wszyscy mogli z nami być w tym dniu ). Naszą Uczelnię tworzą ludzie z pasją, doświadczeniem oraz pozytywną energią. Yes, we KANS! 

05 Cze 2023
Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych akademickim partnerem Naukowej Konferencji Springera!

23-24 czerwca 2023 roku w Londynie odbędzie się Naukowa Konferencja Springera! Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasza Uczelnia bierze aktywny udział w organizacji. To nasi studenci filologii angielskiej pod egidą Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych: Justyna Siwierska i Hubert Kasperowicz pomagają w organizacji konferencji pod kierownictwem prof. Zdzisława Pólkowskiego! Wspieramy naukowość i akademickość!

05 Cze 2023
3 miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym!

Nasza studentka pierwszego roku FILOLOGII ANGIELSKIEJ - Olesia Cholovska zajęła 3 miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym dla studentów!  Jesteśmy dumni! Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

01 Cze 2023
Biznes i turystyka w czasach niepewności: monografia pokonferencyjna

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczestników konferencji oraz pracowników naszej uczelni do nadsyłania swoich artykułów, które zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej: Biznes i turystyka w czasach niepewności. Książka zostanie wydana w 2024 r. przez Wydawnictwo Naukowe FNCE (I poziom wydawnictw z listy MEiN). Teksty w języku polskim lub angielskim należy przesłać do 30.09.2023 r. w formacie .doc lub .docx wraz ze skanem oświadczenia autora (w formie.pdf) na następujący adres mailowy: kornel.musial@kans.pl. Szczegółowe informacje dla autorów (w tym standardy edycyjne) znajdują się w załączniku. Załączniki: 1. Standardy edycyjne 2. Oświadczenie autora

01 Cze 2023
Karkonoska Akademia Biznesu i Nowych Technologii zaprasza na wykład

CHINY - REFLEKSJE O PERSPEKTYWACH ODRODZENIA IMPERIUM Wykład poprowadzi dr Arkadiusz Babczuk 5 czerwca 2023 Godz. 12:00 Biblioteka KANS, sala seminaryjna (II-piętro) Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia.

30 Maj 2023
KANS ZATRUDNI DYREKTORA CENTRUM INTEGRACJI STUDENCKIEJ

Zakres obowiązków: kompleksowe zarządzanie obiektami Centrum Integracji Studenckiej, w tym przygotowanie  korespondencji w zakresie zarządzania obiektami, sprawozdawczość organizowanie prac zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego nadzór nad prawidłową eksploatacją mienia pozostającego w dyspozycji Centrum, w tym zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów pod względem technicznym oraz nadzór nad bieżącą konserwacją i ochrona budynków koordynowanie oraz zarządzanie zespołem pracowników, w tym stały nadzór  i sporządzanie harmonogramów pracy promocja i planowanie sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności Centrum nadzór w zakresie zakwaterowania studentów oraz prowadzenie działalności gospodarczej poprzez organizowanie maksymalnego wykorzystania miejsc noclegowych Centrum  oraz dbanie o wysoki poziom świadczonych usług nadzór nad wynajmowanymi, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pomieszczeniami Centrum inicjowanie usprawnień na powierzonym stanowisku z zachowaniem drogi służbowej       Wymagania: wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane: prawo, ekonomia, administracja, techniczne doświadczenie na podobnym stanowisku znajomość przepisów prawa budowlanego, zamówień publicznych oraz p-poż w stopniu umożliwiającym realizację obowiązków kierowania obiektem bardzo dobra znajomość obsługi komputera i ogólna sprawność informatyczna pozwalająca na szybkie opanowanie nowych systemów umiejętność redagowania pism urzędowych podstawowa wiedza techniczna komunikatywność oraz wysoka kultura osobista umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność organizowania pracy własnej oraz ustalania priorytetów znajomość języka anielskiego i niemieckiego będzie dodatkowym atutem umiejętność pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czas        Oferujemy: stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w regularnych godzinach „13” pensję nagrody jubileuszowe świadczenia socjalne prywatną opiekę medyczną rozwój kwalifikacji zawodowych, poprzez dofinansowanie szkoleń i kursów     CV należy kierować w terminie do 16.06.2023r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:                     Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra                                                     Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.     Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

26 Maj 2023
Porozumienie z ZSOiT w Jeleniej Górze!

23 maja 2023 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego objęcia przez KANS patronatem klasy o profilu usportowiono-turystycznym  oraz klasy o profilu psychologicznym  tworzonych w ZSOiT w Jeleniej Górze.  Celem porozumienia jest: 1) Zacieśnienie wzajemnych kontaktów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących działania stron. 2) Propagowanie i współuczestniczenie w innowacjach dydaktycznych, programach edukacyjnych, projektach unijnych. 3) Wzajemna współpraca w tworzeniu nowych kierunków nauczania. 4) Poszukiwanie i analizowanie nowych obszarów nauczania.

19 Maj 2023
Inauguracja Akademickiego Koła Lotniczego WINGS FOR KANS za nami!

Inauguracja Akademickiego Koła Lotniczego WINGS FOR KANS za nami! Pierwszym wydarzeniem był wykład pt.: „SZYBOWCOWE SZACHY NA NIEBIE”, który poprowadził Sebastian Kawa - wielokrotny Mistrz Świata i Europy w szybownictwie. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o tym sporcie m.in.: co to właściwie jest szybownictwo, dlaczego latanie jest tak satysfakcjonujące i co warunkuje wygraną na zawodach. Najbardziej utytułowany pilot szybowcowy w historii zdradził nam dziś sekrety swoich sukcesów. Niesamowite spotkanie! Dziękujemy za wspaniały wykład. Zapisy do Akademickiego Koła Lotniczego WINGS FOR KANS wciąż trwają. Zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników KANS. Zapisać możecie się w sekretariacie - rektorat KANS

19 Maj 2023
SZYBOWCOWE SZACHY NA NIEBIE

Już w najbliższy piątek zapraszamy na wykład otwarty: SZYBOWCOWE SZACHY NA NIEBIE! Spotkanie poprowadzi: Sebastian Kawa. Najwybitniejszy pilot w historii szybownictwa.  Zdobył już 17 złotych, 3 srebrne, 3 brązowe medale Mistrzostw Świata, 9 złotych medali Mistrzostw Europy i zwyciężył w Światowych Igrzyskach Lotniczych.  Dowiemy się: - co to jest szybownictwo? - dlaczego da się tak skutecznie latać szybowcem? - gdzie można polecieć? - dlaczego latanie jest tak satysfakcjonujące? - co mi się udało? - dlaczego jedni wygrywają w zawodach, a inni nie? 19 MAJA 2023 godz. 10:00 Biblioteka KANS Serdecznie zapraszamy!

16 Maj 2023
polsko-czeskie seminarium online na temat: „Stres w zawodach medycznych i jak sobie z nim radzić?” 22 MAJA GODZ.11:30

  Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie   zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat: „Stres w zawodach medycznych i jak sobie z nim radzić?” 22 MAJA GODZ.11:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny. Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link:   https://zoom.us/j/91286323860?pwd=a2lrNUFKOHNEZ0tDWmVGVlRUOXFGQT09 Identyfikator spotkania: 912 8632 3860 Kod dostępu: 2xUeW6   Stres jest jednym z aspektów pracy w zawodach medycznych dlatego chcielibyśmy poruszyć ten temat i powiedzieć w jaki sposób można sobie z nim radzić. Nasi eksperci pomogą nam odpowiedzieć na to pytanie.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek ochrony zdrowia i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy związane z medycyną. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów zewnętrznych, specjalistów z zakresu psychologii oraz                pielęgniarstwa zachowawczego i paliatywnego. Wykłady będą wstępem do dyskusji na temat              zagadnień związanych ze stresem towarzyszącym wykonywaniu zawodów medycznych.                                               mgr Karolina Smetanová- studiowała nauki psychospołeczne na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jest psychologiem szkolnym w SZŠ Trutnov.  Pracuje indywidualnie z poszczególnymi uczniami, ale także z całymi grupami klasowymi, gdzie   w profilaktyce zachowań ryzykownych stosuje  takie  formy pracy jak:  wycieczki pozaszkolne czy imprezy integracyjne.     lic.Beata Blicharz – Kaczmarek, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i paliatywnego. Pracuje zawodzie 23 lata. Lubi ludzi  i  ich historie.   Wspiera swoich pacjentów w trudnych momentach. Kocha swoją pracę . Czas wolny spędza aktywnie. Uwielbia góry, rower, biegówki i ‘małe’ podróże. Kocha Karkonosze bo jak sama mówi to jest jej miejsce na ziemi.       Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.      

16 Maj 2023
RÓŻNICE W PROCEDURACH  PIELĘGNIARSKICH”- NABÓR DO PROJEKTU

„RÓŻNICE W PROCEDURACH  PIELĘGNIARSKICH”-PROJEKT W RAMACH FUNDUSZY WYSZEHRADZKICH!!!             Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze został zaproszony do  udziału w projekcie pielęgniarskim, w którym biorą udział trzy instytucje partnerskie. Wizyty w Średniej i Wyższej Szkole Medycznej w Trutnovie w Republice Czeskiej, Średniej Szkole Medycznej w Kosicach na Słowacji oraz w naszej Uczelni odbędą się między czerwcem a listopadem 2023r. i będą finansowane z Funduszy Wyszehradzkich. Projekt obejmuje trzy 3-dniowe spotkania w szkołach partnerskich ,podczas których uczestnicy zapoznają się z procedurami pielęgniarskimi obowiązującymi w krajach sąsiadujących. Ponadto w trakcie każdego spotkania będziemy odwiedzać instytucje związane z ochroną zdrowia. W spotkaniach poza uczelnią za każdym razem weźmie udział 5 studentów oraz 2 nauczycieli pielęgniarstwa z KANS.   Nabór studentów kierunku Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) do projektu „Różnice w Procedurach Pielęgniarskich” w ramach Funduszy Wyszehradzkich   KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra tel. +48 75 645 33 32 dziekanatWNMiT@kans.pl Jelenia Góra, 16.05.2023 OGŁOSZENIE Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza nabór dla studentów kierunku Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia) do projektu „Różnice w Procedurach Pielęgniarskich” dofinansowanego w ramach Funduszy Wyszehradzkich. Rekrutacja obejmuje udział w 3- dniowych wizytach w szkołach partnerskich (w Średniej i Wyższej Szkole Medycznej w Trutnovie w Republice Czeskiej, Średniej Szkole Medycznej w Kosicach na Słowacji oraz w naszej Uczelni). W czasie wyjazdów uczestnicy zapoznają się z procedurami pielęgniarskimi obowiązującymi w krajach sąsiadujących. Ponadto, w trakcie każdego spotkania odbędą się wizyty w instytucjach związanych z ochroną zdrowia. Projekt obejmuje trzy 3-dniowe wizyty w szkołach partnerskich. Pierwsza wizyta w Trutnovie: 05.06-07.06. 2023 r. Druga wizyta w Kosicach: 25.09.-27.09. 2023 r. Trzecia wizyta w Jeleniej Górze: 06.11.-08.11. 2023 r. W spotkaniach za każdym razem weźmie udział 5 studentów kierunku pielęgniarstwo wraz z  2 nauczycielami. Warunki udziału: W projekcie mogą uczestniczyć studenci kierunku pielęgniarstwo studia I i II stopnia Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Zgłoszenia prosimy kierować  ustnie do pani Ilony Król- Ulaneckiej, dziekanat Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych (pok 5, bud. nr 3) lub mailem na adres:dziekanatWNMiT@kans.pl  do 25 maja 2023r.    

15 Maj 2023
JUWENALIA 2023!

STUDENCI! Tylko 4 dni pozostało do największej imprezy studenckiej w Jeleniej Górze! Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia!  Rezerwujemy termin i spotykamy się 19.05.-21.05.2023r. na Błoniach Jeleniogóskich! Zagrają dla Was: 19.05.2023r. PIĄTEK: - Białas, - Liber, - EV. 20.05.2023r. SOBOTA: - Gromee, - Maciej Wowk DMC, - Buty Sapera, - Karkonoska Środowa Noc. 21.05.2023r. NIEDZIELA: - Zalewski

12 Maj 2023
Dołącz do Akademickiego Koła Lotniczego Wings for KANS!

Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 15.05.2023 do godziny 15:00 w Działe Promocji KANS (Rektorat, pok. 103).  Do zobaczenia!

12 Maj 2023
"Wszechnica Karkonoska: Nauka, gospodarka, zdrowie"

Cieszymy się ogromnie, że na rynku wydawniczym pojawi się wkrótce monografia naukowa "Wszechnica Karkonoska: Nauka, gospodarka, zdrowie". Jesteśmy dumni, że jednym z autorów jest nauczyciel akademicki KANS Paweł Greń – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, medioznawca, komunikolog. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim autorom za ciekawe publikacje oraz wyrazić ogromną wdzięczność za stworzenie tak wartościowej publikacji. Wasz wkład w rozwój nauki i edukacji jest nieoceniony! Szczegóły publikacji już wkrótce!

12 Maj 2023
CZEPKOWANIE 2023 za nami!

Przyjęcie pielęgniarskiego czepka wyznacza przynależność do grupy zawodowej oraz jest oznaką pierwszego stopnia wtajemniczenia do zawodu pielęgniarki i pielęgniarza. Uroczystość miała dwojakie znaczenie: Informacyjne – jest formą przekazu informacji o stopniu zaawansowania wykształcenia zawodowego. Refleksyjne – utrwala wśród adeptów zawodu myślenie oparte na idei humanizmu. Podczas uroczystości przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze otrzymali białe czepki bez paska. Czepkowania dokonały Pani dr Elżbieta Grajczyk oraz Pani mgr Renata Wysocka. Studentom pierwszego roku pielęgniarstwa studiów licencjackich zostały również wręczone róże przez Huberta Papaja - Prezesa Społecznej Rady Ekspertów Biznesu KANS. Życzymy wielu sił i zdrowia do dalszej realizacji wszystkich zawodowych obowiązków! Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ!

11 Maj 2023
Nowy kierunek studiów podyplomowych!

Mamy dla Was świetną wiadomość! Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze otwiera nowy kierunek studiów podyplomowych od października 2023 - "Śpiew jazzowy z elementami muzykoterapii". Ta niezwykła oferta skierowana jest do osób, które chcą zgłębić wiedzę z zakresu pracy terapeutycznej z zastosowaniem muzyki i śpiewu. Studia podyplomowe są dostępne dla absolwentów wielu kierunków, a zdobyta wiedza z pewnością będzie przydatna w pracy z pacjentami w różnych dziedzinach, takich jak psychoterapia, logopedia, czy pedagogika. Zapisz się już dziś i zdobądź unikalne kompetencje w dziedzinie terapii muzyką i śpiewem!

10 Maj 2023
BOHATER W KANS!

Gabriel Urbański, uczeń kl. VI B Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze został uhonorowany na naszej Uczelni.  Nagrody w postaci: -wycieczki do Orientarium w ZOO Łódź wraz z noclegiem dla 5 osób ufundowanej przez KANS -hulajnogi elektrycznej JEEP ufundowanej przez Społeczną Ekspercką Radę Biznesu zostały wręczone przez Rektor dr n. med. Wioletta Boznańska prof. KANS, Prorektor dr Beata Telążka prof. KANS oraz Huberta Papaja Przewodniczącego Społecznej Eksperckiej Rady Biznesu, Prezesa KARR S.A. Jelenia Góra. Serdecznie gratulujemy Rodzicom MŁODEGO BOHATERA oraz Dyrektor Elżbiecie Rybak i Pedagogom Szkoły Podstawowej nr 7 w Jeleniej Górze. Uświadamianie młodym ludziom, jak powinno się reagować podczas wypadku jest bardzo ważne. O całej historii można przeczytać tutaj: https://facebook.com/story.php?story_fbid=644270917512634&id=100057891930411 Jesteśmy dumni! 

08 Maj 2023
KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ZATRUDNI OPIEKUNA/OPIEKUNKĘ W ŻŁOBKU „ŻACZEK”

Zakres obowiązków Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku dzieci, czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku.   Nasze wymagania Wymagania kwalifikacyjne: O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba: posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego. lub ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza. lub odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1. Wymagania dodatkowe: cierpliwość, zaangażowanie i przyjazny stosunek do dzieci; sumienność i staranność; kreatywność; motywacja do pracy; mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w żłobku lub przedszkolu; mile widziane posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych.   To oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; możliwość realizacji własnych pomysłów; praca zmianowa: w godzinach 6.20 - 17.00; możliwość korzystania z ZFŚS   O nas Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jest Uczelnią publiczną, działającą od 1998 roku, kształcącą studentów na kierunkach: filologia pedagogika dziennikarstwo i komunikacja społeczna wychowanie fizyczne dietetyka fizjoterapia pielęgniarstwo. Uczelnia posiada duży kampus, w którym mieści się między innymi Dom Studenta, Hala Sportowa, Kryty Basen, Biblioteka Naukowa.   W strukturze Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych znajduje się również  żłobek "Żaczek" z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Zamoyskiego 7.   CV należy kierować w terminie do 31.05.2023r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:       Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra                                                       Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

07 Maj 2023
WINGS FOR KANS - Akademickie Koło Lotnicze!

Chcesz spełnić swoje marzenia o locie?  A może interesujesz się szeroko pojętym lotnictwem? WINGS FOR KANS - Akademickie Koło Lotnicze to miejsce dla Ciebie!  Zapraszamy wszystkich studentów oraz pracowników KANS na spotkanie organizacyjno-założycielskie, które odbędzie się 11 maja 2023 r. o godz. 10:00 w sali senatu w rektoracie KANS. Rezerwujcie termin na spotkanie. Na spotkaniu przedstawimy plany działalności na przyszły rok i sezon lotniczy. Koło będzie ściśle współpracować z Aeroklubem, a opiekunem koła będzie doświadczony instruktor pilot szybowcowy.  Dołącz do nas, aby zrealizować swoje marzenia o lataniu i zdobyć wiedzę z zakresu lotnictwa. Zapraszamy do AKADEMICKIEGO KOŁA LOTNICZEGO - WINGS FOR KANS!

27 Kwi 2023
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Biznes i turystyka w czasach niepewności!

Dnia 20.04.2023 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Wyzwania, innowacje i problemy biznesu oraz turystyki”: Biznes i turystyka w czasach niepewności. Wydarzenie miało charakter hybrydowy, a miejscem spotkania jej uczestników była Aula KANS oraz platforma MS Teams. W konferencji wzięło udział około 100 osób, w tym naukowcy, praktycy, doktoranci i studenci reprezentujący ośrodki akademickie z różnych stron Polski i zagranicy.             Rozpoczęcie konferencji nastąpiło o godzinie 9:00, kiedy mgr Kornel Musiał (Kierownik Katedry Nauk Społecznych) przedstawił przyświecającą jej ideę: konferencja naukowa pozwoli nam na wymianę doświadczeń, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, które pomogą nam przetrwać i rozwijać się w tych trudnych czasach. Następnie głos zabrała dr Beata Telążka, prof. KANS (Prorektor), witając gości zagranicznych w języku angielskim. Z kolei zaszczyt inauguracyjnego otwarcia konferencji przypadł JM Rektor KANS – dr Wiolecie Boznańskiej, prof. KANS.             Program konferencji zakładał trzy wykłady inauguracyjne (popularnonaukowy, naukowy oraz wprowadzający do sesji referatowych). Inauguracyjny wykład popularnonaukowy „Jak nie zwiedzać świata” przedstawił dla gości Andrzej Gliniak, dziennikarz oraz twórca niezwykle popularnego ostatnio podcastu o podróżach. Celem następnego wykładu pt. „Strategia tworzenia nowych produktów na rynku usług turystycznych” było przedstawienie koncepcji wdrażania nowych usług turystycznych na konkurencyjnym rynku, którego autorką była dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. KANS. Wykład wprowadzający do sesji referatowych zaprezentował dr hab. Jan Maciejewski, prof. UWr: „Trudne i niepewne czasy. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w socjologicznej perspektywie”.             W konferencji wzięły udział także osoby reprezentujące zagraniczne ośrodki akademickie w roli keynote speakerów oraz referentów w sesjach. Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze gościła m.in. Dr. Sambita Kumara Mishra reprezentującego Gandhi Institute for Education and Technology, Baniatangi; Dr. Muthmainnach z Indonezji; Elie Martins z Portugalii oraz Selenę Avci z Turcji. W Auli KANS wystąpiły  uczennice z III LO w Jeleniej Górze, zapoznając publiczność z programem „Śniadek na Szlaku” i zachęcając tym samym do eksploracji pięknych terenów Dolnego Śląska. Na temat niepewnej ścieżki kariery w obecnych, ciężkich dla nas czasach, mówiły animatorki z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze. Uczennice zadbały także o rozrywkową część konferencji, występując dla gości z programem animacji tanecznych. W ramach konferencji odbyły się sesje referatowe, a prezentacje były przedstawianie w języku polskim i angielskim. W prezentacjach naukowych omówiono wiele interesujących tematów, które dotyczyły m.in. wykorzystania technologii telekomunikacyjnych i informatycznych w podróżach biznesowych, roli rynku sportowego w pomocy humanitarnej dla Turcji po trzęsieniu ziemi 6 lutego 2023 r., diagnozy poziomu zaangażowania pracowników branży hotelarskiej w okresie popandemicznym, przestępczości w sektorze turystycznym, turystyki kulinarnej, wpływu regulacji covidowych na międzynarodową branżę turystyczną, konfliktu interesów w grupach kapitałowych. Wymianę poglądów oraz rozszerzenie niektórych aspektów umożliwiły dyskusje, w których aktywny udział wzięli m.in. prof. dr hab. Kazimierz Perechuda z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr Daria Hołodnik reprezentująca Politechnikę Opolską.             Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom, którzy od początku wspierali organizację konferencji: Dolnośląska Izba Turystyki – Marek Ciechanowski; Sudeckie Centrum Przedsiębiorców; Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze; Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; Decathlon Jelenia Góra; Uzdrowisko Świeradów – Polska Grupa Uzdrowisk. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w komitet naukowy oraz organizacyjny. Warto także nadmienić, że w organizację konferencji byli zaangażowani studenci KANS – członkinie i członkowie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń z innymi naukowcami oraz dla doktorantów i studentów do prezentacji swoich badań i nawiązania nowych kontaktów w swojej dziedzinie. Wnioski z konferencji są ważne dla dalszego rozwoju sektora biznesu i turystyki oraz wykorzystania ich w praktyce. Konferencja była udanym wydarzeniem naukowym, a jej zwieńczeniem będzie monografia pokonferencyjna, w której prelegenci zamieszczą swoje artykuły. Relację przygotowali: Sara Kaczkowska i Aleksandra Lizun – studentki I roku psychologii i członkinie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych KANS mgr Kornel Musiał – opiekun Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych KANS Zachęcamy do zapoznania się z transmisją konferencji, która jest dostępna na platformie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_MDX9P7keAo&t=119s

27 Kwi 2023
Wykład "Współczesne problemy ekonomiczne Polski i świata”

Rotary Club Feniks wspólnie z KANS organizuje wykład otwarty pt.: "Współczesne problemy ekonomiczne Polski i świata”. Wykład poprowadzi wybitny specjalista prof. dr hab. Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej. 27 kwietnia 2023 godz. 12:00 Biblioteka KANS, sala seminaryjna (II-piętro) Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia 

26 Kwi 2023
Informacja odnośnie 2 Maja 2023

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023 roku Rektorat KANS, Dziekanat WNMiT i Dziekanat WNHiS będą nieczynne.

24 Kwi 2023
X edycja konkursu kulturoznawczego!

20 kwietnia odbyła się X edycja konkursu kulturoznawczego. W tym roku tematyka konkursowa dotyczyła historii Kalifornii, jej warunków geograficzno-przyrodniczych, społeczeństwa, życia politycznego oraz kultury oraz historii, geografii i kultury Szwajcarii. Ponadto uczestnicy i uczestniczki mieli okazję wysłuchać wykładu dr Krzysztofa Kowalczyka-Twarowskiego pt. "Pomiędzy mitomanią a kłamstwem: L. Tołstoj, J. Baldwin i E. Hemingway". Laureatami X edycji Konkursu Kulturoznawczego zostali w sekcji angielskiej: I miejsce Maciej Hrydziuszko - ZST "Mechanik" w Jeleniej Górze II miejsce Szymon Stefaniak - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni III miejsce Emilia Kowalska - II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze w sekcji niemieckiej: I miejsce Kacper Balakowski – III Liceum Ogólnokształcące w Jeleniej Górze II miejsce Nikola Urzędowska - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu III miejsce Julia Wojterek - II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze Serdecznie gratulujemy laureatom, uczestnikom i nauczycielom! W konkursie wzięli udział uczniowie i uczennice z: III L.O w Jeleniej Górze, II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze -Ekonom, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Jeleniej Górze ZSOiT w Jeleniej Górze I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ZST Mechanik GALERIA Z KONKURSU!

24 Kwi 2023
Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej – „I my możemy być Eco”

W dniu 18 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik" w Jeleniej Górze odbył się finał I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej – „I my możemy być Eco”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego i miasta Opole, a jego cel to rozszerzenie wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej, propagowanie ochrony środowiska oraz pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii. Z dumą informujemy, że naszą Uczelnię, która była sponsorem nagród w konkursie reprezentował mgr inż. Marcin Rajkowski, Dyrektor Działu Informatycznego KANS. Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom

24 Kwi 2023
Konferencja „Filologia - praktycznie”

W dniach 18-19 kwietnia Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Magdalena Baczyńska i Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych mgr Ida Wrzesień uczestniczyły w konferencji „Filologia - praktycznie” zorganizowanej przez Katedrę Filologii Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Przedstawiciele 22 publicznych uczelni zawodowych kształcących na kierunkach filologicznych z całego kraju oraz przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej dyskutowali o koncepcji kształcenia na kierunkach filologicznych o profilu praktycznym.

20 Kwi 2023
VIII Międzynarodowa Onkologiczna Konferencji Naukowej pn. „Choroby nowotworowe wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia i nauki”

Szanowni Państwo,  w imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII Międzynarodowej Onkologicznej Konferencji Naukowej pn. „Choroby nowotworowe wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia i nauki”, która odbędzie się w formie hybrydowej (możliwość uczestnictwa w formie stacjonarnej lub zdalnej) w dniach 18-20 maja 2023 r. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.   Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie profilaktyki, diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji pacjentów z chorobą nowotworową, a także zacieśnienie współpracy dotyczącej interdyscyplinarnej opieki onkologicznej pomiędzy naukowcami i praktykami z Polski oraz z zagranicy.   Tegoroczne obrady odbywać się będą wokół następujących obszarów tematycznych:  Epidemiologia chorób nowotworowych Organizacja opieki onkologicznej w Polsce i na świecie Czynniki ryzyka i profilaktyka chorób nowotworowych Diagnostyka, leczenie chorób nowotworowych i opieka nad chorymi onkologicznie Rehabilitacja pacjentów na różnych etapach choroby nowotworowej Niepełnosprawność w następstwie chorób nowotworowych Postępowanie w stanach nagłych w przebiegu chorób nowotworowych Zarządzanie i finansowanie w zakresie onkologii Psychoonkologia, etyka i wsparcie chorych na nowotwory Varia   W ramach Konferencji odbędzie się również sesja dedykowana dla studentów, przedstawicieli kół naukowych, szkół doktorskich z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.   Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie Konferencji: https://up-sanok.edu.pl/konferencjaonkologiczna    

20 Kwi 2023
WAŻNA INFORMACJA!

Decyzją Rektor KANS, w dniu jutrzejszym - 20.04.2023, o godzinie 11:30 na terenie STREFY IMPREZ KANS odbędzie się PIKNIK. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA- dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich oraz studentów KANS (w tym zajęć praktycznych,z wyłączeniem praktyk zawodowych). PISMO W ZAŁĄCZENIU

20 Kwi 2023
Program I MKN: Biznes i turystyka w czasach niepewności

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Biznes i turystyka w czasach niepewności. Konferencja odbędzie się 20.04.2023 r. w formie hybrydowej i będzie ona płaszczyzną międzynarodowej wymiany osiągnieć naukowych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie wyzwań, innowacji i głównych problemów zarówno szeroko rozumianego biznesu, jak i branży turystycznej. Zachęcamy zapoznać się z programem konferencji.  Księga abstraktów / A book of abstracts  

12 Kwi 2023
NASI WYKŁADOWCY Z WIZYTĄ W INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA W PORTUGALII

W dniach 27.03.23.-31.03.23.odbyła się wizyta naszych wykładowców w Instituto Politecnico w Bragancy. Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych reprezentowali  pani dr Katarzyna Sradomska, mgr Monika Wachowicz oraz mgr Marek Runiewicz. Wizyta odbyła się w ramach programu Erasmus+, który umożliwia zarówno nauczycielom jak i studentom zapoznanie się z instytucjami partnerskimi i innymi systemami edukacji. Nasi nauczyciele mieli szansę prowadzić zajęcia ze studentami  Wydziału Humanistycznego w Instituto Politecnico oraz zobaczyć jak funkcjonuje podobna do naszej uczelni placówka. Ciekawostka: studenci potwierdzają swoją obecność na początku  zajęć poprzez ‘odbicie karty’. Zapraszamy do skorzystania z oferty Erasmusa+.  

07 Kwi 2023
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Biznes i turystyka w czasach niepewności

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Biznes i turystyka w czasach niepewności. Konferencja odbędzie się 20.04.2023 r. w formie hybrydowej i będzie ona płaszczyzną międzynarodowej wymiany osiągnieć naukowych oraz praktycznych doświadczeń w zakresie wyzwań, innowacji i głównych problemów zarówno szeroko rozumianego biznesu, jak i branży turystycznej. Szczegółowe informacje znajdują się w I Komunikacie Konferencyjnym. Prosimy o dokonywanie elektronicznej rejestracji za pośrednictwem formularzy. ☑️ Zaproszenie i rejestracja: https://kans.pl/i-mkn-biznes-i-turystyka-w-czasach-niepewnosci ☑️ II Komunikat konferencyjny: https://kans.pl/img/II%20Komunikat%20PL%20.pdf [ENG] Ladies and Gentlemen, we cordially invite you to participate in the International Scientific Conference: Business and tourism in times of uncertainty. The conference will take place on April 20, 2023 in a hybrid form and will be a platform for international exchange of scientific achievements and practical experience in the field of challenges, innovations and main problems of both broadly understood business and the tourism industry. Detailed information can be found in the file (I Communication). Please register electronically via the forms. ☑️ Invitation and registration: https://kans.pl/i-mkn-biznes-i-turystyka-w-czasach-niepewnosci ☑️ II Conference communication: https://kans.pl/img/II%20Communication%20ENG.pdf

06 Kwi 2023
Wyniki rekrutacji na udział w szkoleniu w ramach projektu KPSW – Uczelnia bez barie

Projekt pod nazwą „KPSW –Uczelnia bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jelenia Góra dn. 6.04.2023 r. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby: WYNIKI 

06 Kwi 2023
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia "APETYT NA ZDROWIE"!

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Apetyt na Zdrowie” już za nami! Mamy zwycięzców! Początek zmagań między drużynami urozmaicił bardzo ciekawy wykład prowadzony przez dr hab. Barbarę Żarowską, prof. KANS „Mikroorganizmy w żywności – przyjaciel czy wróg?”  Jakie konkurencje czekały na zawodników? Oj, nie było lekko! Uczestnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: - Test z zakresu zdrowego stylu życia - Pierwsza pomoc - krzyżówka - Promocja produktu - Smaki zdrowia Po przejściu każdego z etapów, na drużyny z największą liczbą punktów czekała konkurencja finałowa „1 z 9” Gratulujemy zwycięzcom, oto oni: 1 MIEJSCE Dolnośląski Zespół Szkół w Biedrzychowicach 2 MIEJSCE Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych ZSET 3 MIEJSCE Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze 4 MIEJSCE Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze - Ekonom Jesteśmy dumni, że konkurs cieszył się wśród młodzieży tak dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że dotyczył tak ważnej tematyki jaką jest zdrowy styl życia. Gratulacje dla wszystkich uczestników! Brawo! ——————————— Współorganizator: Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Patronat Honorowy: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny W Janowicach Wielkich KARR S.A. Jelenia Góra Nagrody wręczyli: Rafał Dyjur - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Janowicach Wielkich Monika Rataj - Dyrektor Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu Zespół Szkół Technicznych i Branżowych "Handlówka" ZSiP Bolków

06 Kwi 2023
Studenci ETI w TV DAMI!

Studenci II roku Edukacji techniczno-informatycznej odbyli ciekawe zajęcia z cyfrowej obróbki video w TV DAMI Jelenia Góra. Dużo praktyki, solidna wiedza i miła atmosfera! Jesteśmy wdzięczni, że wspólnie możemy edukować przyszłych montażystów. Dziękujemy za współpracę!

05 Kwi 2023
KANS ZATRUDNI w Żłobku „Żaczek” w Jeleniej Górze,

                  KARKONOSKA                      AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH  w Jeleniej Górze Z A T R U D N I w Żłobku „Żaczek” w Jeleniej Górze, ul .Zamoyskiego7  kucharza/kucharkę na ½ etatu.   Wymagania: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, mile widziane gastronomiczne; kwalifikacje kucharza; umiejętność dobrej organizacji pracy; doświadczenie zawodowe w żywieniu zbiorowym; znajomość zasad systemu HACCP; posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych; odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie;   CV należy kierować w terminie do 21.03.2023 r. na adres: kadry@kans.pl   Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra     Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

29 Mar 2023
KONKURS KANS IMAGE!

Siema Studenciaki! Dziś mamy dla was coś specjalnego i niecodziennego!  Ogłaszamy konkurs KANSimage!  A do wygrania mamy wjazd na... DREAMSTATE   Co trzeba zrobić, aby wygrać?  1. Polubić post 2. Udostępnić post 3. Stworzyć filmik, który będzie promował naszą Uczelnie do około 1 minuty 4. Dodatkową szansą, jest dodanie postu konkursowego w swojej relacji na Facebooku Filmiki wysyłamy do 11.04.2023r na adres   samorzad@poczta.kans.pl Naszymi jurorami w konkursie zostają: Paweł Stefanowicz Katarzyna Kosińska Rafał Gieroń Katarzyna Zielińska Łukasz Kozłowski Wyniki konkursu 12.04.2023 Powodzenia! REGULAMIN!

22 Mar 2023
Dietetyka z Certyfikatem Akredytacyjnym oraz Laurem Innowacyjności

13 marca 2023 roku w poznańskim Pałacu Działyńskich odbyła się uroczysta Gala Finałowa 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Jesteśmy niezmiernie dumni z kierunku Dietetyka, który w tym roku został odznaczony przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego aż dwoma znakami jakości: Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z przyszłością” oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym „Laur Innowacyjności.” Ponadto Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze uzyskała dodatkowe odznaczenie za wdrożenie najbardziej innowacyjnych i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny na kierunku dietetyka.

21 Mar 2023
KANS Z A T R U D N I specjalistę do Sekcji Współpracy z Zagranicą

KARKONOSKA            AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w Jeleniej Górze           Z A T R U D N I   na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy specjalistę do Sekcji Współpracy z Zagranicą   Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Współpraca z pracownikami Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Zagranicą w zakresie wspierania władz Uczelni oraz kadry dydaktycznej zainteresowanej współpracą międzynarodową, w zakresie najbardziej optymalnego wykorzystania możliwości, jakie stwarzają programy współpracy międzynarodowej. Gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus +. Utrzymywanie roboczych kontaktów ze stałymi i doraźnymi partnerami Uczelni, uzgadniając z Rektorem zakres uprawnień do samodzielnej korespondencji. Organizacja inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji nt. programów międzynarodowych w nauce i dydaktyce. Przygotowywanie analiz  i sprawozdań na potrzeby Komisji ds. Współpracy z Zagranicą. Opracowywanie na potrzeby Sekcji projektów dokumentów prawnych tj. regulaminów oraz zasad związanych z międzynarodową wymianą studentów i pracowników. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów oraz zasad dotyczących poszczególnych umów w programie Erasmus +. Obsługa systemu Dashboard. Obsługa administracyjna  programu Erasmus + związana z zagranicznymi wyjazdami pracowników dydaktycznych oraz  administracyjnych  Uczelni. Obsługa administracyjna  programu Erasmus + związana z zagranicznymi przyjazdami do Uczelni.   Od kandydatów oczekujemy: Wykształcenia wyższego. Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum C1. Znajomość innych języków   obcych  mile widziana. Praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz obsługi komputera z systemem Windows. Wysokich kompetencji komunikacyjnych. Samodzielności i zaangażowania w swoją pracę. Umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu. Umiejętności pracy zarówno indywidualnie jak i w zespole.   CV należy kierować w terminie do 31.03.2023 r. na adres: kadry@kans.pl Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.     Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

19 Mar 2023
Zapraszamy na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnoie zapraszają na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat:    „Aspekty kulturowe w pracy tłumacza” 21 aMARCA GODZ.13:00 Platforma Zoom. Wstęp  wolny. Dołącz do spotkania Zoom   https://zoom.us/j/92835887099?pwd=YTdTbVR2SE1tcHU4VmZyVndjb2tQQT09 Identyfikator spotkania: 928 3588 7099 Kod dostępu: 9P0XB9   Zapraszamy  na spotkanie z tłumaczami, których praca wymaga ogromnej precyzji i przekazania treści w taki sposób, aby odbiorcy mieli wrażenie, że czytają lub słyszą oryginał. Wymaga to wczucia się w naturę przekładanego tekstu, znajomości kultury i historii danego kraju – odczytywania tego, co jest dyskretnie ukryte między wierszami.   Spotkanie jest przeznaczone dla nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.   Podczas spotkania będziemy gościć tłumaczy, których wykłady będą wstępem do dalszej dyskusji związanej z pracą tłumacza i aspektami kultury, które należy w niej zawrzeć.   mgr Małgorzata Słabicka-Turpeinen jest tłumaczką literacką z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Przekładem literackim zajmuje się od czasu ukończenia studiów germanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Kilkadziesiąt opublikowanych przez nią dotychczas przekładów książkowych powstało we współpracy z różnymi wydawnictwami w Polsce i w Niemczech. W 2007 roku przetłumaczona przez nią książka Obce miasto Gregora Thuma została wyróżniona nagrodą miesięcznika Odra oraz tytułem Ambasadora Wrocławia. Tłumaczenie to według niej pasja, sposób na odkrywanie świata, bo każdy nowy projekt to okazja do nauczenia się czegoś nowego.       Miroslava Eliasova zajmuje się pisemnymi i ustnymi tłumaczeniami z języka polskiego na czeski i z czeskiego na polski. Tłumaczy  pisemnie akty prawne a w zakresie tłumaczeń ustnaaych współpracuje z różnymi firmami i organizacjami podczas seminariów, szkoleń i spotkań biznesowych.      

17 Mar 2023
Warsztaty CYBERPRZEMOC!

Przemoc w przestrzeni internetowej ma równie negatywne konsekwencje, co agresja fizyczna. Brak wsparcia może doprowadzić do depresji, stanów lękowych, a nawet samobójstwa (są to głównie dzieci i młodzież). Dlatego tak bardzo istotne są działania edukacyjne zarówno z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, a także rozwijania empatii i tolerancji. Uczestnicy warsztatów zyskają dwie umiejętności: - zdobędą wiedzę na temat cyberprzemocy i nauczą się przeciwdziałać temu zjawisku - nauczą się jak samodzielnie przeciwdziałać cyberprzemocy i mowie nienawiści w Internecie. Warsztaty poprowadzi Daniel Gotthardt – nauczyciel akademicki, kryminolog, prawnik, Prezes Zarządu Fundacji MLB, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i cyberprzemocy. Warsztaty odbędą się w dniach 28-29.03.2023 Sala 110, WNHiS KANS (1 grupa – 15 osób, max 20) Dzień 1: szkoły ponadpodstawowe, studenci KANS WNMiT Warsztat grupa 1 – godz. 8:00-9:30 Warsztat grupa 2 – godz. 9:40-11:10 Warsztat grupa 3 – godz. 11:20-12:50 Warsztat grupa 3 – godz. 13:00-14:30   Dzień 2: studenci KANS WNHiS (1 grupa – 15 osób, max 20) Warsztat grupa 1 – godz. 8:00-9:30 Warsztat grupa 2 – godz. 9:40-11:10 Warsztat grupa 3 – godz. 11:20-12:50 Warsztat grupa 3 – godz. 13:00-14:30 Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres mailowy: daniel.gotthardt@kans.pl

14 Mar 2023
Rekrutacja pracowników KANS na szkolenie z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację kadry dydaktycznej  i administracyjnej na szkolenie z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością  w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do kadry dydaktycznej i administracyjnej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.03.2023 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to:  koniec marca/początek kwietnia 2023 (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się w formie online. DOKUMENTY – należy: 1.wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu); 2.wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania) 3.podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu); 4.zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu); 5.wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu); Bardzo proszę dostarczyć wymienione dokumenty wydrukowane w kolorze.

14 Mar 2023
Marcin Prokop w KANS!

Kolejne spotkanie w ramach Karkonoskiej Akademii Sztuki Dziennikarskiej! Jedna z najbardziej znanych postaci w polskim świecie dziennikarskim – Marcin Prokop, przeprowadzi wykład, podczas którego zdobędziecie wiedzę na temat kluczowych kierunków rozwoju w dobie nowych technologii. Zapraszamy szczególnie uczniów szkół ponadpodstawowych (grupy 10 osobowe + opiekun, ewentualnie lista rezerwowa). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o jak najszybsze zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres promocja@kans.pl do dnia 30.03.2023.

14 Mar 2023
Spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych

Szanowni Studenci, 22.03.2023 r. o godz. 17:00 w sali nr 12 (WNHiS) odbędzie się spotkanie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków oraz osoby, które są zainteresowane dołączeniem do koła. Do zobaczenia!

14 Mar 2023
Spotkanie komisji kierunkowej do spraw zdrowia!

13 marca miało miejsce bardzo ważne spotkanie komisji kierunkowej do spraw zdrowia, podczas którego omawiano kwestie związane z dostosowaniem programu nauczania do potrzeb rynku. Podejmowane działania pozwolą na odpowiednie dostosowanie programów nauczania w dziedzinie zdrowia do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie, że absolwenci będą mieli odpowiednie umiejętności i wiedzę wymagane na rynku.

13 Mar 2023
Katarzyna Dwilewicz ze Srebrnym medalem w Akademickich Mistrzostwach Polski!

Srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodniczych! W dniach 10-12 marca 2023 roku, na Politechnice Bydgoskiej odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski. Katarzyna Dwilewicz, studentka KANS zdobyła srebrny medal w klasyfikacji uczelni społeczno-przyrodnicznych, uzyskując 7/9 punktów oraz zajmując 5 miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet na 103 zawodniczki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

07 Mar 2023
Kraków i Małopolska będą gospodarzami Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 – największego multidyscyplinarnego wydarzenia w Europie i jednocześnie największej imprezy sportowej w historii naszego kraju.

Już za kilka miesięcy Kraków i Małopolska będą gospodarzami Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 – największego multidyscyplinarnego wydarzenia w Europie i jednocześnie największej imprezy sportowej w historii naszego kraju. Igrzyska rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca. Będzie to ogromne wydarzenie, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Setki dziennikarzy z całej Europy relacjonować będzie rywalizację siedmiu tysięcy sportowców z 48 krajów. Wspierać ich będzie niemal osiem tysięcy wolontariuszy! Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy kibiców obserwować będzie zmagania sportowców walczących w niemal 30 dyscyplinach nie tylko o medale - stawką będą również kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Szykuje się wielkie sportowe święto, a dzięki udziałowi w wolontariacie możesz być jego częścią! Dołącz do grona ośmiu tysięcy wolontariuszy z całego świata. Bądź częścią największego święta sportu, rywalizacji na najwyższym poziomie w twoim mieście. We Wrocławiu odbędą się rozgrywki w strzelectwie. Wolontariusze będą tam działać w strefach zawodów sportowych oraz wspierać organizatorów w zakresach takich jak: wydawanie akredytacji, wsparcie mediów czy logistyka. Będą wsparciem dla zawodników, sędziów i reprezentacji narodowych. Aż 21 różnych działów wolontariatu zapewnia różnorodność zadań, w których każdy będzie mógł realizować swoje pasje i rozwijać własne zainteresowania. Wymagania: Ukończone 16 lat; Proaktywna postawa, dyspozycyjność, komunikatywność; Mile widziana znajomość języków obcych. Co czeka wolontariuszy Igrzysk Europejskich? Pakiet startowy (m.in. koszulki, kurtka); Ciekawe szkolenia i warsztaty; Kształcenie umiejętności liderskich w Akademii Liderów Wolontariatu; Możliwość rozwijania pasji i kompetencji; Zestaw gadżetów; Wyżywienie; Bezpłatna komunikacja miejska; Ubezpieczenie; Możliwość zakwaterowania; Certyfikat udziału w wolontariacie. Co trzeba zrobić, aby zostać wolontariuszem? Rekrutacja na wolontariat składa się z dwóch etapów.  Pierwszy to rejestracja i założenie konta w Portalu Wolontariusza oraz wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje oraz link do formularza znajdziesz na stronie internetowej: ie2023.pl/wolontariat. Drugim etapem jest rozmowa rekrutacyjna, prowadzona online. Po zakwalifikowaniu Wolontariuszy czekają szkolenia, odprawa wolontariuszy, odbiór imiennych akredytacji oraz niezbędnego wyposażenia. Wolontariat przy Igrzyskach Europejskich 2023 to nie tylko możliwość zobaczenia na własne oczy ulubionych dyscyplin sportowych, ale przede wszystkim okazja do nawiązania nowych znajomości, integracji międzynarodowej i międzypokoleniowej oraz przeżycia niezwykłej przygody. To szansa na zdobycie niepowtarzalnego doświadczenia, przydatnych kompetencji i zawiązania przyjaźni na całe życie! Nie zwlekaj – dołącz do grona wolontariuszy Igrzysk Europejskich 2023!        

06 Mar 2023
STYPENDIA SOCJALNE!

Studenci, którzy złożyli wnioski o przedłużenie wypłaty stypendium socjalnego w semestrze letnim 2022/2023 proszeni są o odbiór decyzji w rektoracie pokój 108. Decyzje należy odebrać do 16 marca 2023 r

06 Mar 2023
Nasi studenci na Mistrzostwach Świata!

Nasi studenci Basia Skrobiszewska i Konrad Badacz na Mistrzostwa Świata Juniorów w biathlonie w kazachskim Szczuczyńsku! Jesteśmy z Wami i mocno trzymamy kciuki. Plan startów: 6.03. Biegi indywidualne 13:00 - start kobiet (Basia) 16:00 - start mężczyzn (Konrad) 8.03. Sztafety 13:00 - start kobiet (Konrad) 16:00 - start mężczyzn (Konrad) 11.03. Biegi sprinterskie 13:00 - start kobiet (Basia) 16:00 - start mężczyzn (Konrad) 12.03. Biegi pościgowe 14:15 - start mężczyzn (Konrad) 15:20 - start kobiet (Konrad)

03 Mar 2023
Piotr Kraśko w KANS!

Pierwsze (w tym roku) spotkanie w ramach Karkonoskiej Akademii Sztuki Dziennikarskiej za nami. Naszym wyjątkowym Gościem był Piotr Kraśko – legenda polskiego dziennikarstwa, który podzielił się z nami swoimi niezwykłymi doświadczeniami i wiedzą. Podczas spotkania studenci mieli okazję poznać tajniki reporterskiego rzemiosła oraz dowiedzieć się, jak ważna jest wiara w siebie i odwaga w dążeniu do swoich marzeń. Więcej zdjęć.

22 Lut 2023
polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat: „Współczesne problemy gospodarki w Polsce i Republice Czeskiej”

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie zapraszają na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online na temat: „Współczesne problemy gospodarki w Polsce i  Republice Czeskiej”   27 LUTEGO 2023 GODZ. 15:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   https://zoom.us/j/93769692086?pwd=bnVnU1Nxdk1uQmRJSyt4d0NHS1dMdz09 Gdyby link nie działał do spotkania można również dołączyć poprzez: Identyfikator spotkania: 937 6969 2086 Kod dostępu: LV5t1s     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane ekonomią obydwu krajów uczestniczących w projekcie. Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie ekonomii, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z problemami powstałymi w   wyniku zmian wywołanych     przez pandemię.   mgr Marlena Kressak Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia ukończyła w 2004r. uzyskując tytuł magistra ekonomii na kierunku finanse i bankowość.Od stycznia 2006r. pracuje w instytucjach finansowych. W latach 2006-2009 pracowała w Banku DnB Nord Polska SA na stanowisku Doradcy Klienta Instytucjonalnego SME. W latach 2010-2014 pracowała w Alior Banku SA na stanowisku Bankiera Klienta Biznesowego SME. W latach 2014 - 2021 pracowała na stanowisku Doradcy Klienta Agrobiznesowego w Banku Credit Agricole SA. Aktualnie od 09.2021r. pracuje na stanowisku Senior Relationship Manager Rynku Agro w Europejskim Funduszu Leasingowym Finance SA. Na każdym w/w stanowisku zajmowała się bezpośrednią obsługą klienta instytucjonalnego. Aktualnie oprócz pracy z klientem z sektora Agro   do jej obowiązków należy również obsługa i utrzymywanie relacji z dilerem w zakresie finansowania fabrycznego maszyn rolniczych. Zdobyła STATUETKĘ AS za najlepiszy wynik sprzedażowy w 2020r. wśród doradców finansowania fabrycznego w banku Credit Agricole w Polsce oraz pierwszą nagrodę w LIDZE SPRZEDAŻY za rok 2021 w EFL FIANANCE na stanowisku Senior Relationship Manager.   inż. Martin Sládek Inż. Martin Sládek urodził się w 1984 roku w Pradze. Po studiach pracował w administracji publicznej, a następnie w 2013 roku rozpoczął pracę w obszarze planowania finansowego w jednej z największych firm doradztwa finansowego w Czechach. Jest wykładowcą umiejętności biznesowych i wiedzy finansowej z wieloletnim doświadczeniem.         PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.  

21 Lut 2023
Porozumienie partnerskie z Uniwersytetem Warszawskim

Dnia 20 lutego 2023 Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS reprezentowany przez dr Magdalenę Baczyńską podpisał porozumienie partnerskie z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zarządzanym przez dra hab. Daniela Przastka. Celem porozumienia jest wzmocnienie atrakcyjności dydaktycznej w krajowym i międzynarodowym systemie szkolnictwa wyższego, współpraca w zakresie kształcenia, popularyzacja wiedzy i jej praktycznego zastosowania oraz prowadzenie studiów  i działań obejmujących problematykę interdyscyplinarnych badań w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o bezpieczeństwie.

20 Lut 2023
Gala Nauki Polskiej - Nagroda dla KANS!

Pierwszy dzień Światowego Kongresu Kopernikańskiego to także Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji Minister Edukacji i Nauki wręczył nagrody wybitnym uczonym reprezentującym różne dziedziny nauki. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. Nazwiska wyróżnionych poznaliśmy podczas Gali Nauki Polskiej. W kategorii znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej przyznano 6 nagród indywidualnych. Laureaci zostali wyróżnieni m.in. za: aktywność w zakresie kształcenia studentów, doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu, lub kraju, autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich. Podczas Gali Nauki Polskiej statuetkę odebrała dr n. med. Wioletta Boznańska z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, którą w tej kategorii nagrodził Minister Edukacji i Nauki z inicjatywy własnej. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/gala-nauki-polskiej

09 Lut 2023
Spotkanie z prof. Adamem BODNAREM!

10 lutego 2023 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu, ul. Parkowa 1 odbędzie się otwarte spotkanie z prof. Adamem Bodnarem, autorem książek "Nigdy nie odpuszczę" oraz "Obywatel PL", a także I Forum Edukacyjne! Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych wystawia się na forum. Promujemy i przedstawiamy naszą oferte edukacyjną.  

09 Lut 2023
Konrad Badacz zdobył dwa złote medale!

Podczas XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 2023 - Kościelisko, nasz student Konrad Badacz zdobył 2 złote medale: w sprincie i w biegu pościgowym! Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

06 Lut 2023
STYPENDIA SOCJALNE!

UWAGA STUDENCI OTRZYMUJĄCY STYPENDIA SOCJALNE Przypominamy, że 28 lutego 2023r. mija termin składania wniosków (załącznik nr 2) o przedłużenie wypłaty stypendiów socjalnych na semestr letni 2022/2023 .

02 Lut 2023
Legia Akademicka!

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych chce przystąpić do programu ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”! Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Głównym celem części teoretycznej będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń wojskowych realizowanych w jednostkach wojskowych. W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach jednego modułu merytorycznego: 1. podoficerski – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin. Udział w projekcie „Legia Akademicka” to szansa na realizację zawodową młodego człowieka, a także bardzo dobre zarobki. Szczegóły projektu: Programy i przedsięwzięcia - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl) Jeśli jesteś zainteresowany projektem „Legia Akademicka” zgłoś się! Zgłoszenia do 07.02.2023 roku. Email: promocja@kans.pl

01 Lut 2023
Zapisy na zajęcia wf w semestrze letnim dla I roku

Szanowni Studenci! Internetowe zapisy na zajęcia z WF w semestrze letnim dla pierwszych roczników (nie dotyczy studentów z kierunku wychowanie fizyczne) rozpoczną się 07.02.2023 roku (wtorek) o godzinie 14:00 i zakończą10.02.2023 roku (piątek) o godzinie 20:00. Przypominam, aby najpierw wybrać zajęcia, a potem dopiero się zalogować. NIE LOGUJEMY SIĘ NA POCZĄTKU!!! Link do programu rejestracji internetowej wraz z instrukcją oraz regulaminem zapisów znajdują się na stronie Uczelni w zakładce Zajęcia z W-Fu - KANS. Przy okazji wszyscy wykładowcy przygotowali dla Państwa krótkie filmiki, przedstawiające swoje sylwetki oraz zajęcia, które prowadzą. Serdecznie zachęcam do obejrzenia materiału, który wkrótce ukaże się na stronie uczelni oraz FB. Proszę, aby Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, zapisali się na zajęcia pod nazwą „WF dla Studentów z orzeczeniem lekarskim”. Jeżeli jednak są Państwo w stanie realizować zajęcia z WF w proponowanych grupach (nie każda niepełnosprawność wyklucza ze wszystkich zajęć), to można wybrać inne zajęcia, pod warunkiem aktywnego w nich uczestnictwa. Proszę nie bać się wyboru zajęć. Na każdych z nich chcemy nauczyć Państwa podstaw danej dyscypliny w przyjaznej atmosferze oraz przekazać Wam naszą pasję. Nie wymagamy żadnych wstępnych umiejętności - oczekujemy obecności, aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz pozytywnej energii. SZCZEGÓŁY NA STRONIE: Zapisy na zajęcia wf w semestrze letnim dla I roku - KANS

30 Sty 2023
Koło Naukowe Inicjatyw i Badań Społecznych

W piątek (27.01.2023 r.) odbyło się spotkanie założycielskie Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych. Koło docelowo działa przy Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych, natomiast zapraszamy do jego współtworzenia wszystkich Studentów i Absolwentów KANS. Głównymi celami organizacji są:  - rozwijanie życia naukowego; - prowadzenie badań społecznych z uwzględnieniem zapotrzebowania środowiska lokalnego; - poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania projektów badawczych i ich realizacji, w tym rozwijania wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych, statystyki i przedsiębiorczości; - rozwijanie wiedzy z zakresu upowszechnienia wyników badań społecznych oraz prowadzenie szeroko rozumianych akcji społecznych z uwzględnieniem potrzeb regionu. Rozpoczynamy właśnie prace nad organizacją Międzynarodowej Konferencji, która odbędzie się w kwietniu. Temat przewodni oraz proponowane przez nas obszary konferencji zostaną przedstawione w połowie lutego. Osoby zainteresowane dołączeniem do Koła prosimy o śledzenie informacji. Na początku semestru letniego odbędzie się nasze drugie spotkanie. Zarząd Koła Naukowego tworzą studenci I roku psychologii: Przewodnicząca: Kamila Samerdak Wiceprzewodnicząca: Maja Lonatowska Sekretarz: Angelika Kościelska Skarbnik: Michalina Więckowska

28 Sty 2023
Kans zaprasza na seminarium online na temat : Wsparcie psychiczne studentów i uczniów w rzeczywistości popandemicznej. Kto i w jaki sposób powinien go udzielać ?

  Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie   zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat:   „Wsparcie psychiczne studentów i uczniów w rzeczywistości popandemicznej.  Kto i w jaki sposób powinien go udzielać ?“   30 STYCZNIA 2023 GODZ. 16:15 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link:     Dołącz do spotkania Zoom   https://zoom.us/j/94853228166?pwd=QWw2QkFCWjkvdmVOYU9hbHhLbTRjZz09 Identyfikator spotkania: 948 5322 8166 Kod dostępu: UrR21D     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z aspektami zdrowia psychicznego. Jest ono w centrum naszej uwagi w związku z tym  , że coraz więcej osób zgłasza problemy dotyczące gorszego samopoczucia w sferze mentalnej.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.               Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów zewnętrznych, specjalistów z zakresu psychologii,           psychiatrii oraz psychoterapii. Wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych ze           wsparciem psychicznym jakiego powinny udzielać uczelnie oraz szkoły w rzeczywistości           popandemicznej, w której wielu studentów skarży się na złe samopoczucie, brak motywacji do          działania oraz niską samoocenę.   mgr Karolina Smetanová-studiowała nauki psychospołeczne na Uniwersytecie Karola w Pradze. Jest psychologiem szkolnym w SZŠ Trutnov.  Pracuje indywidualnie z poszczególnymi uczniami, ale także z całymi grupami klasowymi, gdzie   w profilaktyce zachowań ryzykownych stosuje  takie  formy pracy jak:  wycieczki pozaszkolne czy imprezy integracyjne.     mgr Piotr Kędziora jest psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie terapii poznawczo -behawioralnej, ukończył kurs z zakresu Terapii Poznawczo – Behawioralnej zorganizowany przez Oxford Cognitive Therapy Centre i Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Doświadczenie jako psycholog oraz psychoterapeuta zdobywał m.in. pracując w Szpitalu MSWIA w Jeleniej Górze na Oddziale Zaburzeń Nerwicowych, w Poradni Zdrowia Psychicznego przy szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze oraz w Poradni Psychologicznej.     Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.     PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY JEST TUTAJ

27 Sty 2023
Wykład doktora Pawła Grenia

W dniu 26 stycznia w przeddzień 78 rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odbył się wykład doktora Pawła Grenia pod tytułem: "27 stycznia w polskiej pamięci wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau". Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem i jak wynika z relacji uczestników, wywarł na nich niezatarte wrażenie. Pokazał on, jak ważne jest dla nas wszystkich podtrzymywanie pamięci o tym bezprecedensowym, tragicznym wydarzeniu, jakim był Holokaust.

27 Sty 2023
Kolejny sukces! Mamy to!

Dnia 25 stycznia br. we Wrocławiu odbył się kolejny finał "Plebiscytu Edukacyjnego 2022" organizowany przez Gazetę Wrocławską. W wydarzeniu wzięli udział laureaci, sponsorzy oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Nagrody wręczał redaktor naczelny gazety Wrocławskiej Janusz Życzkowski oraz wicekurator dolnośląski Janusz Wrzal. Dzięki zebranym głosom nasza uczelnia również została wyróżniona w kategorii "Uczelnia roku”. Nagrodę z dumą odebrała Rektor dr n. med. Wioletta Boznańska profesor KANS. Serdecznie dziękujemy za oddane głosy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzięki wam, znaleźliśmy się w gronie laureatów.

26 Sty 2023
Ministerstwo doceniło KANS!

Nowy rok 2023 w KANS rozpoczął się bardzo optymistycznie. 23 stycznia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odbyła się konferencja prasowa, podczas której w obecności wiceminister Edukacji i Nauki Marzeny Machałek poinformowano o przekazaniu 3 mln złotych w postaci obligacji na rozwój kierunków z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Więcej informacji w linkach: https://fb.watch/ihYW2Cb3OT/ https://fb.watch/ihZ5ImI3EL/ https://www.facebook.com/portalik24/posts/pfbid02zp4JtRgDrBfSKoddU9u37j21fR5qCkqn6JbR422YuNuBPxn2MHdv6yXDF3WfqvN5l  

24 Sty 2023
Zapraszamy na wykład otwarty

Centrum Badań Interdyscyplinarnych i Wydawnictw oraz Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na wykład otwarty „27 STYCZNIA W POLSKIEJ PAMIĘCI WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ – BIRKENAU”, który odbędzie się 26 stycznia o godzinie 11:30 w Sali seminaryjnej (Bibliotece KANS, II piętro). Wykład poprowadzi doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, medioznawca, komunikolog - dr Paweł Greń.  

24 Sty 2023
Studencki KARNAWAŁ!

Zapraszamy was na Studencki Karnawał z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze! Już 3 lutego w klubie Skylab Music Club zagrają dla nas Łobuzy Koniecznie obserwujcie nasz profil na Facebooku, wkrótce więcej informacji. https://www.facebook.com/KANSJG Do zobaczenia na parkiecie!

23 Sty 2023
Kans zatrudni osobę do Sekcji Jakości Kształcenia

KARKONOSKA  AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH        w Jeleniej Górze           Z A T R U D N I na podstawie umowy zlecenie osobę do Sekcji Jakości Kształcenia     Do podstawowych zadań należeć będzie: Gromadzenie i opracowywanie informacji o kształceniu specjalistycznym. Prowadzenie działań konsultacyjno-doradczych  w zakresie kształcenia specjalistycznego. Przygotowanie analiz zapotrzebowania na kształcenie specjalistyczne na określonym kierunku. Nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia specjalistycznego. Opracowanie harmonogramu realizacji zadań związanych z prowadzeniem kształcenia specjalistycznego. Opracowanie regulaminu oraz programów kształcenia specjalistycznego. Koordynowanie działaniami związanymi z realizacją kształcenia specjalistycznego. Sporządzanie sprawozdań dla Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia. Od kandydatów oczekujemy:   Wykształcenia wyższego. Znajomości Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Znajomości Rozporządzenia MEiN oraz MNiSW z dnia 17.06.2016 roku w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5. Doświadczenia zawodowego w zakresie kształcenia specjalistycznego. Praktycznej znajomości pakietu MS Office. Wysokich kompetencji komunikacyjnych. Zaangażowania w zlecone zadania.   CV należy kierować w terminie do 31.01.2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

17 Sty 2023
Uniwersytet Dziecięcy "Twórczy Odkrywcy"

Już jutro 18 stycznia odbędzie się pierwszy wykład  w tym roku kalendarzowym dla słuchaczy Uniwersytetu Dziecięcego "Twórczy Odkrywcy". Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jeżowa Sudeckiego wprowadzą nas w niecodzienny nastrój kolęd i pastorałek prezentując program " Z kolędą i pastorałką przez wieki". Wykład o początkach kolędowania oraz jej historii urozmaicony zostanie kolędami, pastorałkami ale też piosenkami świątecznymi. Trzymamy kciuki za naszych młodych artystów!

16 Sty 2023
Basia Skrobiszewska ze srebrnym medalem!

Pierwszy polski medal na uniwersjadzie w Lake Placid dla Polski! Wywalczyła go studentka KANS Basia Skrobiszewska 14 stycznia podczas uniwersjady w biathlonowym biegu indywidualnym na 12,5 km Basia zdobyła srebrny medal! Warto dodać, że w czterech strzelaniach zaliczyła tylko jedno pudło. GRATULUJEMY! Życzymy dalszych sukcesów! JESTEŚMY DUMNI!

12 Sty 2023
KANS zatrudni specjalistę ds. kadr

     KARKONOSKA      AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH                  w JELENIEJ GÓRZE                            Z A T R U D N I na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko specjalisty ds. kadr     Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:   Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem do pracy, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do pracowników. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz przeprowadzanie zmian warunków zatrudnienia pracowników. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin, obsługa systemu Płatnik/ ZUS. Prowadzenie spraw związanych z PPK i obsługa systemu PPK. Przygotowywanie, gromadzenie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentów i informacji dotyczących spraw pracowniczych (akta pracownicze). Wystawianie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem oraz rozliczaniem umów dotyczących pozapracowniczych form zatrudnienia, realizowanych w ramach pozadydaktycznej  działalności Uczelni. Przygotowanie materiałów, sporządzanie analiz oraz sprawozdań dotyczących zatrudnienia. Sporządzanie sprawozdań dla GUS. Prowadzenie i nadzór nad Uczelnianym rejestrem umów. Nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy w sprawach pracowniczych.     Od kandydatów oczekujemy:   Wykształcenia wyższego. Minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z HR. Znajomości przepisów prawa w zakresie ustaw w szczególności: kodeks pracy, kodeks cywilny, o ochronie danych osobowych. Znajomości obsługi systemu Płatnik. Praktycznej znajomości pakietu MS Office. Wysokich kompetencji komunikacyjnych. Samodzielności i zaangażowania w swoją pracę. Umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu.   Mile widziane: Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Znajomość obsługi programu SYMFONIA: Kadry i Płace.   CV należy kierować w terminie do 20.01.2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.     Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

23 Gru 2022
Życzenia Świąteczne

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła, radości oraz odpoczynku od codziennych trosk, a na Nowy 2023 Rok wszelkiej pomyslności, realizacji planów i zamierzeń oraz wielu sukcesów w życiu osobostym i zawodowym. https://www.youtube.com/watch?v=s0GwxAWDMqY

22 Gru 2022
Wycieczka na oddział rehabilitacji w Przychodni Zdrowia w Jeleniej Górze w ramach projektu cz-pl transedu

W ramach współpracy polsko-czeskiej i programu INTERREG odbyła się kolejna wycieczka online. Tym razem odwiedziliśmy Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o profilu rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Legnickiej, który ma swój oddział w Jeleniej Górze. Naszym prowadzącym był Pan mgr Michał Olba, fizjoterapeuta i pracownik naszej Uczelni a jego gościem , który udzielił informacji o placówce-dyrektor oddziału jeleniogórskiego, Pan Łukasz Richter. Zapraszamy do oglądania naszej relacji!!!! Strona Projektu   

16 Gru 2022
Bezpieczna turystyka w górach!

KARKONOSZE - KOCHAM TE GÓRY! Zima przyszła! Nas nie zaskoczyła! Przygotuj się z nami i zadbaj o bezpieczeństwo w górach. GODZINA 10:00-12:00 Biblioteka KANS (II-piętro) sala konferencyjna. WSTĘP WOLNY! 

15 Gru 2022
Przerwa w działaniu telefonów

W związku z wyłączeniem starej centrali telefonicznej, w dniu 16.12.2022 od godz. 15:00 do około  15:30 nie będzie możliwości realizowania połączeń telefonicznych poza KANS. Za utrudnienia przepraszamy. Administrator sieci KANS

14 Gru 2022
Agnieszka Gozdyra w KANS!

Już 15 grudnia w ramach Karkonoskiej Akademii Sztuki Dziennikarskiej, naszą uczelnię odwiedzi jedna z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce - Agnieszka Gozdyra, która poprowadzi warsztaty dla naszych studentów!   1. WIDOWNIA TELEWIZJI INFORMACYJNEJ: - struktura widowni, wiek, zmienność w czasie; - dostosowanie ramówki do oczekiwań widzów i struktury widowni; - ramówka linearna a VOD; - media społecznościowe a tradycyjne - podstawowe różnice i niebezpieczeństwa/zalety social mediów. 2. DZIENNIKARSTWO W DOBIE FAKE NEWSÓW: - przykłady najpopularniejszych fake newsów ostatnich trzech lat i sposoby radzenia sobie z nimi; - metody weryfikowania informacji; - hejt w internecie i sposoby funkcjonowania osób publicznych w social mediach. Warsztaty odbędą się w sali seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej (Biblioteka KANS) na II piętrze w godzinach 10:00 - 12:45. Agnieszka Gozdyra - dziennikarka Polsatu, autorka i prowadząca programy publicystyczne: "Tak Czy Nie", "Skandaliści", "Polityka na ostro", "Debata Dnia". Ze stacją informacyjną Polsat News związana od początku istnienia tejże, czyli od czerwca 2008 roku. Wcześniej pracowała w takich mediach jak Radio Kolor, Życie Warszawy, Telewizja Biznes. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła filologię polską oraz studiów podyplomowych z dziedziny PR w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca kierunków dziennikarskich i wizerunkowych na Uniwersytecie SWPS. Autorka książki "Męskie zwierzenia" - jest to zbiór wywiadów o miłości znanych mężczyzn (Chabior, "Różal" Różalski, Biedroń i inni) do zwierząt.

14 Gru 2022
Szlachetna Paczka w KANS!

Za nami "Weekend Cudów Szlachetnej Paczki” W tym roku nasza uczelnia stała się domem dla Szlachetnej Paczki. W akcji wzięło udział kilkuset wolontariuszy z regionu jeleniogórskiego i zebrano prezenty dla 65 najbardziej potrzebujących rodzin z naszego regionu. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tak szlachetnym przedsięwzięciu. Akcję wsparł Jerzy Łużniak - Prezydent Miasta Jeleniej Góry.  Jest to najpiękniejszy czas, w którym łączymy tych najbardziej potrzebujących z tymi o największym sercu. www.szlachetna paczka.pl

12 Gru 2022
I Festiwal Kulinarny w KANS!

W dniach 13-16 grudnia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odbywać się będzie I Festiwal Kulinarny KANS! Dzień I 13.12. - 12:00-13:00 Aula Rektoratu KANS - pokaz kulinarny Mateusza Gesslera. Dzień II 14.12. - 9:30-12:30 Pracownia Dietetyki, Dom Studenta KANS - "Świąteczne gotowanie z twistem" - warsztaty kulinarne pod okiem mentorów z najlepszych  jeleniogórskich restauracji: Cytrynowy Pieprz, LORD Lounge, I Love Italy, Bistro Stacja. Dzień III 15.12. - 10:00-13:00 Pracownia Dietetyki, Dom Studenta KANS - "Święta w stylu wege" - Warsztaty kulinarne prowadzone przez panią Katarzynę Gubałę (praca z drużynami zaproszonych szkół). Dzień IV 16.12. - 10:00-13:00 Pracownia Dietetyki, Dom Studenta KANS -  "Święta w stylu wege" - warsztaty kulinarne dla studentów kierunku dietetyka prowadzone przez Panią Katarzynę Gubałę. Zapraszamy do wzięcia udziału w I Festiwalu Kulinarnym KANS.

02 Gru 2022
Polsko-Czeskie Seminarium online:

    Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat:   Budowanie dobrego wizerunku uczelni i szkół w zmieniającej się rzeczywistości-nauczanie hybrydowe, zmiana narzędzi marketingu i przekazu, wdrażanie nowych technologii oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych kadry.   07 GRUDNIA 2022 GODZ. 16:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny.     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z jakością kształcenia oraz budowaniem dobrego wizerunku uczelni oraz szkół. Doświadczenia pandemiczne zmusiły nas do wykorzystywania zróżnicowanych środków przekazu oraz  form współpracy ze studentami.    Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, firm, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.   Dołącz do spotkania ZOOM:    https://zoom.us/j/92147355872?pwd=bitPWWZUMVZ5MTZyQ01RalZnMWpGZz09 Identyfikator spotkania: 921 4735 5872   Kod dostępu: Pn7CuF               PAWEŁ TKACZYK, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION    Jest strategiem, właścicielem agencji MIDEA, autorem trzech bestsellerowych książek i mówcą publicznym. Poza książkami i blogiem, pisze regularnie do branżowych czasopism, takich jak „Brief” czy „Marketing w praktyce ".Miłośnik starych horrorów i filmów s-f. Nałogowy komputerowiec i gadżeciarz, zapalony fan nowych technologii, kinomaniak.                                                                               MGR BARBORA JERABKOVA   Jest nauczycielem edukacji plastycznej. Specjalizuje się w kreatywnym wykorzystaniu technologii informatycznej.                     Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.   PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ  

01 Gru 2022
Żłobek „Żaczek” w Jeleniej Górze poszukuje kucharzy/kucharki do żłobka.

Niepubliczny Uczelniany Żłobek „Żaczek” w Jeleniej Górze poszukuje kucharzy/kucharki do żłobka.   Nazwa i adres jednostki: Żłobek „Żaczek” 58-560 Jelenia Góra ul. Zamoyskiego 7 Podmiot prowadzący: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze Wymagania: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, mile widziane gastronomiczne; kwalifikacje kucharza; umiejętność dobrej organizacji pracy; doświadczenie zawodowe w żywieniu zbiorowym; znajomość zasad systemu HACCP; posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych; odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie; bardzo dobry kontakt z dziećmi. Oferujemy:   stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; możliwość realizacji własnych pomysłów; możliwość korzystania z ZFŚS     CV należy kierować w terminie do 13.12.2022r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:       Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra                                                Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

28 Lis 2022
Wykłady z zakresu Psychologii!

W dniu 29 listopada 2022 roku w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych odbędzie się  seria  wykładów z zakresu psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii kryminalnej. Studenci i uczniowie poznają tajniki  profilowania psychologicznego i jego roli w wykrywaniu sprawców przestępstw. Kolejnym zagadnieniem będzie kwestia  zbierania i zabezpieczania śladów pozostawionych przez przestępców. Zebrani dowiedzą się również, jak ciekawe i nietypowe rzeczy można robić po ukończeniu studiów psychologicznych. Wykłady poprowadzą: Mgr Jan Gołębiowski (ur. 10 czerwca 1976) – polski psycholog kryminalny, biegły sądowy, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autor licznych publikacji na temat profilowania nieznanych sprawców przestępstw. „Mity i fakty dotyczące profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw” Godz. 12:00 Aula Rektoratu Dr hab. Piotr Sorokowski, prof UWr, Uniwersytet Wrocławski, Psycholog specjalizujący się w tematyce na pograniczu psychologii kulturowej i międzykulturowej, ewolucyjnej, a także ewolucji kulturowej i antropologii. „Co psycholog bada w Papui?” Godz. 10:00 Sala seminaryjna Biblioteki Mgr Sebastian Kucia, technik kryminalistyki, wykładowca akademicki w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych „Modus operandi sprawców przestępstw” Godz. 10:00 Aula Rektoratu Wszystkich zaproszonych gości uprzejmie prosimy o przybycie do Auli Rektoratu, ok. 15 minut przed godziną 10:00, celem podziału na grupy. Zapraszamy!

24 Lis 2022
CO ZROBIC, ŻEBY CHCIAŁO SIE CHCIEĆ?

Drodzy studenci przypominamy, że dzisiaj o godzinie 13:00 gościmy prezentera i dziennikarza telewizyjnego oraz mówcę motywacyjnego Tomasza Kammela. Zapraszamy wszystkich do udziału w wykładzie na temat: "Co robic , żeby chciało sie chcieć?", mamy nadzieję na owocne i ciekawe spotkanie! Widzimy się w Auli Rektoratu o 13:00!!! 

16 Lis 2022
Stypendium Rektora

UWAGA STUDENCI Osoby, które do czwartku (17.11) do godziny 14:00 nie dostarczą ZAŁĄCZNIKA nr 5 z numerem konta bankowego, nie otrzymają wypłaty stypendium Rektora.    

16 Lis 2022
TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW I SENATU

Komunikat nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2022 roku   Na podstawie: § 15 ust. 1 Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze ogłasza się terminarz wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów i Senatu KANS w Jeleniej Górze spośród nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych nie posiadających stopnia doktora. TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO KOLEGIUM ELEKTORÓW I SENATU l.p. Czynność wyborcza Termin Miejsce Uwagi 1 Ogłoszenie terminarza wyborczego 16.11.2022 BIP -Wybory, strona internetowa   2 Termin zgłaszania kandydatów 17-22. 11.2022 do godz. 10.00 Kancelaria Główna   3 Ogłoszenie list kandydatów 22.11.2022 BIP - Wybory   4 Głosowanie na kandydatów godz. 11:00 23.11.2022 Sala nr 9 w bud. nr 11   5 Opublikowanie wyników wyborów 28.11.2022 BIP – Wybory     1. Terminarz dotyczy wyborów uzupełniających do Kolegium elektorów i Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 2. Kandydata może zgłosić każdy członek Wspólnoty Uczelni. 3. Członkiem Kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1-3 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 4. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 5. W celu zgłoszenia kandydatów, należy dostarczyć dokumenty stanowiące załączniki 1-7 do Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem. 6. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory.   SEKRETARZ Uczelnianej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze Marcin Michalak

16 Lis 2022
KANS Z A T R U D N I ratownika wodnego

                                                  KARKONOSKA AKADEMIA                                   NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE     Z A T R U D N I na umowę zlecenie ratownika wodnego     Od kandydatów oczekujemy:   Posiadania uprawnień o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwsze pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika oraz dodatkowej kwalifikacji, o której mowa w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.   CV należy kierować do dnia 29.11.2022  na adres mail  kadry@kans.pl,   w Dziale Kadr w siedzibie Uczelni (Budynek Rektoratu pok.114)  lub pocztą:   Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra       Uprzejmie informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.    

15 Lis 2022
I Festiwal Muzyki Rockowej KANS

19 listopada zapraszamy na mocne granie! Przed nami: I Festiwal Muzyki Rockowej KANS Na scenie pojawią się: OYA i LunaThief  WSTĘP WOLNY: Aula Rektoratu KANS

14 Lis 2022
KANS ZATRUDNI OPIEKUNA/OPIEKUNKĘ W ŻŁOBKU „ŻACZEK”

                                                     KARKONOSKA AKADEMIA  NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ZATRUDNI OPIEKUNA/OPIEKUNKĘ W ŻŁOBKU „ŻACZEK”     Zakres obowiązków Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do wieku dzieci, czynności pielęgnacyjne i prace porządkowe oraz dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu dzieci w żłobku.   Nasze wymagania Wymagania kwalifikacyjne: O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba: posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego. lub ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza. lub odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub średnie lub średnie branżowe oraz: co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1. Wymagania dodatkowe: cierpliwość, zaangażowanie i przyjazny stosunek do dzieci; sumienność i staranność; kreatywność; motywacja do pracy; mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi w żłobku lub przedszkolu; mile widziane posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych.   To oferujemy stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; możliwość realizacji własnych pomysłów; praca zmianowa: w godzinach 6.20 - 17.00; możliwość korzystania z ZFŚS   O nas Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jest Uczelnią publiczną, działającą od 1998 roku, kształcącą studentów na kierunkach: filologia pedagogika dziennikarstwo i komunikacja społeczna wychowanie fizyczne dietetyka fizjoterapia pielęgniarstwo. Uczelnia posiada duży kampus, w którym mieści się między innymi Dom Studenta, Hala Sportowa, Kryty Basen, Biblioteka Naukowa.   W strukturze Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych znajduje się również  żłobek "Żaczek" z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Zamoyskiego 7.   CV należy kierować w terminie do 28.11.2022r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą:       Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra                                                       Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”. Informujemy, że Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10 Lis 2022
polsko-czeskie seminarium online:

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu w Trutnovie   zapraszają na polsko-czeskie seminarium online na temat:   „Jak poprawić efekty uczenia się na uczelni/ w szkole średniej w zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej: narzędzia, metody pracy ze studentami, jak nawiązać kontakt i go utrzymać oraz jak sprawdzać efekty uczenia się w zakresie nauczania informatyki i języków obcych”   21 LISTOPADA 2022 GODZ. 16:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.     W zmieniającej się rzeczywistości popandemicznej chcemy zwrócić szczególną uwagę na wyzwania związane z jakością kształcenia. Doświadczenia pandemiczne zmusiły nas do wykorzystywania zróżnicowanych środków przekazu oraz  form współpracy ze studentami.   Spotkanie jest przeznaczone dla  dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów, przedstawicieli różnych placówek oświatowych, kuratoriów i wszystkich innych osób, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osób aktywnych zawodowo, ale też tych, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/.   Zainteresowanych prosimy o dołączenie do spotkania poprzez kliknięcie w poniższy link: https://zoom.us/j/99039220527?pwd=NXdSeTZOTW11ZGlNd09OM1ExdlZ5QT09 Gdyby link nie działał do spotkania można również dołączyć poprzez: Identyfikator spotkania: 990 3922 0527 Kod dostępu: 7S2P9n                  Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie jakości kształcenia, których             wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z jakością kształcenia w dobie               zmian wywołanych przez pandemię :   dr Małgorzata Szulc-Kurpaska, Collegium Witelona, Legnica, Polska, nauczyciel języka angielskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa , poprzednio wykładowca metodyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz pracownik Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, obecnie pracownik Collegium Witelona w Legnicy, autorka wielu publikacji oraz książek z zakresu nauczania języka angielskiego, edukatorka. Została odznaczona za osiągnięcia w dydaktyce oraz edukacji Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej w 2006r. Jest współautorką programów nauczania języka angielskiego w klasach I-III i w przedszkolu oraz podręcznika Sparks wydanego przez Oxford University Press, a także podręcznika metodycznego Teaching English to Young Learners wydanego przez PWN. W 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej brała udział w pracach nad projektem podstawy programowej dla języka obcego. W latach 2010-2011 współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu badania efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej. Jej zainteresowania badawcze obejmują badania w klasie i kształcenie nauczycieli języków obcych.       dr Vaclav Manena, Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna, Akademia Biznesu  (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska, absolwent Uniwersytetu w Hradec-Kralove. Uczy informatyki w liceum. Jest również wykładowcą i youtuberem. Ma wieloletnie praktyczne doświadczenie w e-learningu, edukacji online oraz wykorzystaniu technologii w nauczaniu. Prowadzi webinaria i konsultacje online dla szkół i organizacji wspierających edukację. Doradza firmom i agencjom edukacyjnym we wdrażaniu i stosowaniu technologii edukacyjnych. Na portalach społecznościowych publikuje wskazówki dotyczące nauczania informatyki.     Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.     PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ    

10 Lis 2022
Wyniki rekrutacji o udział w szkoleniu w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby: WYNIKI

10 Lis 2022
Wyniki rekrutacji o udział w szkoleniu w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier”

Projekt pod nazwą „KPSW –Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   Jelenia Góra dn. 10.11.2022 r. Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby: WYNIKI 

10 Lis 2022
Wycieczka on-line do Pałacu Pakoszów

W ramach projektu INTERREG pragniemy pokazać wszystkim zainteresowanym  jakie  możliwości stwarza rynek pracy w rejonie przygranicznym dla studentów i absolwentów KANS. W kolejnej już wycieczce on-line do zakładu pracy przyjrzeliśmy się sektorowi turystycznemu w naszym pięknym regionie. Taka perspektywa pracy  jest oferowana między innymi absolwentom kierunków: Biznes Turystyczny, filologia: specjalność filologia angielska, filologia: specjalność filologia germańska. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją z wycieczki on-line do Pałacu Pakoszów, która odbyła się  28 września o godz. 15:30 na platformie YouTube. Link do relacji: https://www.youtube.com/watch?v=4oE5BFsqp5o   Zachęcamy wszystkich Państwa do wejścia na stronę internetową projektu: https://www.cz-pl-transedu.eu/pl   i zapoznania się również z wycieczkami on-line do zakładów pracy przygotowanych przez naszych czeskich partnerów.   Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.  

04 Lis 2022
Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością

  Jelenia Góra 4.11.2022 r. Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością   Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację kadry zarządzającej i administracyjnej na szkolenie w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do kadry zarządzającej i administracyjnej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 14.11.2022 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to: 28.11.2022 (grupa I)i 29.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni . Dokumenty – należy: - wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu); - wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania) - podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu); - zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu); - wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu);

03 Lis 2022
Postanowienie Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w szkołach/uczelniach MŁODZIEŻOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, które przeprowadzą wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Postanowienie Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w szkołach/uczelniach MŁODZIEŻOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, które przeprowadzą wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jeleniej Góry

03 Lis 2022
Studenckie OTRZĘSINY!

SMOLASTY dla studentów KANS Kto powiedział, że na studiach się tylko uczy? Każdy musi od czasu do czasu naładować baterie. Studenci KANS zrobią to z przytupem już 25 listopada w Skylab Music Club UWAGA Studenci I roku KANS - wjazd za FREE! Zgłoszenia chęci uczestnictwa w wydarzeniu prosimy kierować do starostów kierunków do dnia 08.11.2022 (wtorek). Nie jesteś studentem I roku KANS? Nie ma problemu! Bilety do nabycia już wkrótce! Śledź naszą stronę i facebooka! 

02 Lis 2022
Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację nauczycieli akademickich na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do nauczycieli akademickich Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.10.2022 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to: 25.11.2022 (grupa I)i 26.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni .

28 Paź 2022
KANS nominowana do nagrody "Uczelnia Roku"

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczelnia została nominowana do nagrody "Uczelnia Roku" w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym, który w województwie dolnośląskim jest prowadzony przez „Gazetę Wrocławską”. Zapraszamy do głosowania na KANS! Głosowanie będzie trwać od wtorku, 25 października do wtorku, 13 grudnia 2022 r. do godz. 21:30. link do głosowania: https://gazetawroclawska.pl/p/kandydaci/1014815 Wszystkie informacje o plebiscycie można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.gazetawroclawska.pl/szkola-roku

28 Paź 2022
Jesienne Targi Pracy!

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze zapraszają na: JESIENNE TARGI PRACY 30 listopada 2022r. w godz. 10:00 - 13:00 Miejsce: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, ul. Lwówecka 18, Jelenia Góra Budynek Rektoratu, Aula * W czasie targów będą wyświetlane prezentacje wystawców. W przypadku chęci udostępniania w/w prezentacji prosimy o dostarczenie jej do 14.11.2022r. na adres e-mail. biurokarier@kans lub osobiście w godzinach od 8:00 do 14:00. Akademickie Biuro Karier KANS pok. 25 (budynek Biblioteki). * Udział w Jesiennych Targach Pracy jest bezpłatny. * W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 75 63 73 297 lub 75 64 53 378. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

27 Paź 2022
Stypendium socjalne!

UWAGA STUDENCI Decyzje o przynazniu stypendium socjalnego i dla osób z niepełnosprawnością można odbierać w rektoracie pokój 108. Osoby, które nie odbiorą decyzji do 28 października 2022 roku do godziny 14:00, nie otrzymają 31 października przelewu na rachunek bankowy.  

26 Paź 2022
Studencie, czy wiesz, że krew to bezcenny lek, który może ofiarować tylko człowiek

Tylko, dzieląc się nią, możemy ratować ludzkie zdrowie i życie. Oddawanie krwi nie boli i nie uzależnia. Samo pobranie trwa krócej niż egzamin ustny - ok.10 minut, więc wystarczy poświęcić tylko chwilę, by komuś pomóc. Wejdź na www.twojakrew.pl"

24 Paź 2022
Informacja - nowa strona WWW

W związku z uruchomieniem nowej strony internetowej Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych informujemy, iż w przypadku problemów z wejściem na nową stronę należy wyczyścić pamięć przeglądania swojej przeglądarki internetowej (specyficznie dla danej przeglądarki), uruchomić ponownie przeglądarkę a następnie po otwarciu adresu kans.pl użyć kombinacji klawiszy Ctrl+F5 w celu ponownego wczytania strony. Przeglądarki mogą mieć zbuforowaną starą strone internetową i w efekcie mogą próbować odwoływać się do nieistniejącego już serwisu. W razie dalszych problemów prosimy o kontakt Działem Informatycznym KANS pod numerem telefonu 75 64 53 339.

24 Paź 2022
"Canon Crime Technology Workshop"

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych informuje o możliwości uczestnictwa w warsztatach fotograficznych pod nazwą: "Canon Crime Technology Workshop", organizowanych przez polskich przedstawicieli firmy CANON. Warsztaty odbędą się w dniu 25.10.2022r. w  Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18. Poczatek o godz. 10:00, czas trwania ok 3-4 godzin. Teoretyczno-praktyczny rodzaj szkolenia ukierunkowany m.in. na fotografię kryminalistyczną, wypełniony testami na sprzęcie wysokiej klasy, a także możliwość podpatrzenia i wysłuchania wskazówek doświadczonych praktyków, mogłoby w znaczący sposób urozmaicić proces szkoleniowy, a także dałoby szanse w poznawaniu sprzętu fotograficznego, czy dla bardziej zaawansowanych użytkowników, odkryciu nowych rozwiązań. Program warsztatów: g. 10. 00 Rozpoczęcie, krótkie wprowadzenie. (Władze KANS, przedstawicel Canon, moderator), g. 10.15; Miejsce zdarzenia, inscenizacja (moderator + wybrani uczestnicy), g. 10.45; Pokazy ujawniania i zabezpieczania różnych rodzajów śladów (moderator), g. 11.45; Przerwa, g. 12.00; Pozyskiwanie materiału dowodowego metodami fotograficznymi (moderator, Canon), g. 12.30; Pokazy możliwości technicznych sprzętu Canon na materiale dowodowym (Canon), g. 13.30; Podsumowanie, analizy (Canon, moderator), g. 14.00; Zamknięcie warsztatów (Władze KANS).

21 Paź 2022
TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY UCZELNI

  l.p. Czynność wyborcza Termin Miejsce 1 Ogłoszenie terminarza wyborczego 21.10.2022 BIP -Wybory, strona internetowa 2 Termin zgłaszania kandydatów od 21.10.2022 do 27.10.2022 do godz. 10.00 Kancelaria Główna 3 Ogłoszenie list kandydatów 27.10.2022 BIP - Wybory 4 Głosowanie na kandydatów 28.10.2022 Senat 5 Opublikowanie wyników wyborów 02.11.2022 BIP – Uchwały Senatu     1. W skład Rady Uczelni wchodzą wybrane przez Senat:     1) trzy osoby ze Wspólnoty Uczelni, w tym dwie osoby będące nauczycielami akademickimi i jedna osoba niebędąca nauczycielem akademickim     2) trzy osoby spoza Wspólnoty Uczelni 2. Przewodniczący Samorządu Studenckiego wybierany na zasadach określonych     w Regulaminie Samorządu Studenckiego. 2. Niniejsze wybory uzupełniające dotyczą wolnego mandatu z grupy osób spoza Uczelni. 4. Kandydatów na członków Rady Uczelni przedstawia Rektor. 5. Kandydatów na członka Rady Uczelni może również przedstawić grupa minimum     16 pracowników Uczelni 6. Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która spełnia wymagania określone      w art. 20 ust. 1 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 7. W celu zgłoszenia kandydatów na członków Rady Uczelni należy dostarczyć dokumenty, o których mowa     w § 17 ust. 5 Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem. 8. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory. Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej KANS w Jeleniej Górze mgr Marcin Michalak  

20 Paź 2022
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SENATU

TERMINARZ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU spośród pracowników administracji   l.p. Czynność wyborcza Termin Miejsce 1 Ogłoszenie terminarza wyborczego 20.10.2022 BIP -Wybory, strona internetowa 2 Termin zgłaszania kandydatów 21-27. 10.2022 do godz. 10.00 Kancelaria Główna 3 Ogłoszenie list kandydatów 27.10.2022 BIP - Wybory 4 Głosowanie na kandydatów godz. 12:00 28.10.2022 Sala Senatu 5 Opublikowanie wyników wyborów 02.11.2022 BIP – Wybory   1. Terminarz dotyczy wyborów uzupełniających do Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 2. Kandydata może zgłosić każdy członek Wspólnoty Uczelni. 3. Członkiem Senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 25 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 4. W celu zgłoszenia kandydatów na członków Kolegium elektorów należy dostarczyć dokumenty stanowiące załączniki 1-7 do Regulaminu wyborczego KPSW, zgodnie z terminarzem. 5. Regulamin wyborczy jest dostępny na stronach BIP Uczelni w zakładce Wybory. http://bip.kpswjg.pl/userfiles/file/doc/wybory2020/RegulaminUKW_t.j._11.2021.pdf UKW KANS w Jeleniej Górze

19 Paź 2022
ZAPRASZAMY do udziału w KONKURSIE pn.„MŁODZI W MIEŚCIE”

ZAPRASZAMY do udziału w KONKURSIE pn.„MŁODZI W MIEŚCIE”, którego Organizatorem jest poseł na Sejm RP Robert Obaz. Nagrodą jest w pełni opłacony  udział w VII Kongresie Open Eyes Economy Summit. Konkurs dotyczy współczesnych kierunków i koncepcji rozwoju miast, a jego celem jest propagowanie koncepcji i kierunków w zakresie rozwoju współczesnych miast z uwzględnieniem szczególnej roli dzieci i młodzieży. Temat Konkursu to: „Współczesne kierunki i koncepcje rozwoju miast - szanse i zagrożenia dla rozwoju społeczności lokalnych w miastach do 100 tys. mieszkańców”. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie eseju naukowego. W Konkursie mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego oraz drugiego stopnia z uczelni wyższych działających na terenie miasta Jelenia Góra. Zgłoszenie do Konkursu powinno zostać nadesłane do 11 listopada 2022 roku na adres e-mail: obazwsejmie@gmail.com lub złożone osobiście w Biurze Poselskim Roberta Obaza mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Klonowica 2/10 REGULAMIN KONKURSU

11 Paź 2022
Profesor Jerzy Bralczyk "O funkcjach języka" w KANS podczas Inauguracji Roku Akademickiego!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów I roku na inauguracyjny wykład Prof. Jerzego Bralczyka pod tytułem "O funkcjach języka", który odbędzie się w ramach Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w KANS - to już 17. października.   Pan Profesor jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego. 

10 Paź 2022
Rekrutacja pracowników KANS na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością

Jelenia Góra 13.10.2022 r. Rekrutacja pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych  w Jeleniej Górze na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza  rekrutację nauczycieli akademickich na szkolenie w zakresie technik i narzędzi nauczania języków obcych dla osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Ogłoszenie skierowane jest do nauczycieli akademickich Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Kandydaci muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników w ramach Projektu pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”. Wniosek o udział w rekrutacji wraz z załącznikami należy złożyć w Rektoracie KANS (budynek nr 1) u Pani Eweliny Kanieckiej w terminie do 21.10.2022 godz. 14:00. Przewidywany termin szkolenia to: 25.11.2022 (grupa I)i 26.11.2022(grupa II) (szkolenie dla jednego uczestnika będzie trwało 5 godzin dydaktycznych). Przewiduje się, że szkolenie odbędzie się stacjonarnie na terenie Uczelni . Dokumenty – należy: - wypełnić wniosek o udział w szkoleniu (w załączeniu); - wypełnić załącznik nr 2 do zrządzenia nr 7/2021 (w załączeniu); (proszę nie wpisywać kwot dofinansowania) - podpisać oświadczenie uczestnika projektu RODO (w załączeniu); - zapoznać się z regulaminem rekrutacji (w załączeniu); - wypełnić dokumenty – zakres danych osobowych (w załączeniu);

03 Paź 2022
Ubezpieczenie NW!

UWAGA STUDENCI, KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI UBEZPIECZENIEM NW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023! WPŁATY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W KWOCIE 35 ZŁ MOŻNA  DOKONYWAĆ W KASIE KANS BUDYNEK NR 1 (REKTORAT) POKÓJ 108  W GODZINACH OD 11.00 DO 14.00  ORAZ NA RACHUNEK BANKOWY UCZELNI 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976 podając w tytule imię i nazwisko DO 28 PAŹDZIERNIKA 2022 r.  

26 Wrz 2022
Partnerstwo Canon!!

W dniu 14.09.2022 r., miało miejsce spotkanie Pani Prorektor uczelni- dr. Beaty Telążki z przedstawicielem firmy Canon, Panem Piotrem Wieczorkiem, w związku z nawiązaniem współpracy partnerskiej.  Canon jest istniejącą od 1937 roku  firmą technologiczną, oferującą najwyższej jakości rozwiązania w zakresie techniki i technologii obrazowania, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii, druku oraz filmu. Partnerstwo pozwoli naszym studentom na korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, oraz z profesjonalnego wsparcia  ze strony specjalistów.  Ponadto, jako partner, KANS i jej studenci, będą mieli możliwość  uczestniczenia w projektach i wydarzeniach organizowanych przez firmę Canon. Canon jest niekwestionowanym światowym liderem w obszarach: - fotografii i filmowania, także w w zastosowaniach przemysłowych, - obrazowania medycznego - optyki i przetwarzania obrazu, - druku, - rozwiązań z dziedziny rzeczywistości wirtualnej ( VR- virtual reality). Jak współpraca, to tylko z najlepszymi!

21 Wrz 2022
CASTING do sesji podwodnej!

Jesteś studentem KANS? Stań przed obiektywem znanego fotografa w podwodnej sesji. Casting odbędzie się 3 października 2022 roku w godzinach 12:00 - 15:00 na krytej pływalni KANS przy ulicy Lwóweckiej 18.    Rafał Makieła to jeden z najlepszych fotografów podwodnych mody na świecie. Otrzymał unikalną nagrodę na konkursie fotograficznym HIPA w Dubaju w 2017 r. W 2019 roku w Sharjah (UAE) został nagrodzony fotograficznym Oscarem, w 2018 roku otrzymał brązowy medal w „Worlds TOP 10 Fashion Photo Contest” na One Eyeland, a także wiele innych nagród i wyróżnień na całym świecie. Dwukrotnie wykonywał sesje podwodne w polskiej edycji Top Model. Ma za sobą ponad 100 podwodnych sesji komercyjnych dla wielu znanych osób i firm na całym świecie. Jego zmysł artystyczny i praktyka w fotografii fashion pozwoliła mu na wyrobienie sobie indywidualnego stylu w fotografii ślubnej, którą z powodzeniem wykonuje w Polsce i na całym świecie od ponad 15 lat.  Udział w projekcie jest bezpłatny. Wymagana jest zgoda na użyczenie wizerunku. Na casting należy zabrać ze sobą:  - strój kąpielowy - ręcznik - klapki  - własna szczotka do włosów Przeciwwskazania:  - choroby serca - alergie (w szczególności na chlor)   Podczas castingu wyłonimy modeli i modelki do sesji podwodnej KANS, która odbędzie się 04.10.2022 w godzinach 21:00-05:00.  Więcej informacji na promocja@kans.pl lub pod numerem telefonu 509-631-224.   Zapraszamy!

21 Wrz 2022
Katarzyna Dwilewicz na Mistrzostwach Świata!

W dniach 11-18 września, w miejscowości Antwerpia (Belgia) odbyły się Akademickie Mistrzostwa Świata w szachach.  W turnieju granym tempem klasycznym nasza studentka Katarzyna Dwilewicz zdobyła srebrny medal w klasyfikacji drużynowej.  W skład zespołu wliczono 3 najlepsze wyniki zawodników z jednego kraju - 2 kobiet (Katarzyny Dwilewicz oraz Anny Kubickiej - zdobyły po 6/9pkt) oraz 1 mężczyzny - Igora Janika (6,5/9pkt).  W Mistrzostwach wzięło udział 8 zawodników z Polski, nominowanych przez Akademicki Związek Sportowy. W całym turnieju wzięło udział 68 osób z 20 krajów. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Iranu, a trzecie - Francja. Nasza studentka uzyskała normę na tytuł Mistrzyni Międzynarodowej. W indywidualnym turnieju w szachach błyskawicznych zajęła VI miejsce na świecie, zdobywając również 6/9pkt. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

20 Wrz 2022
Warsztaty kulinarne z Katarzyną Gubałą!

W dniu 19.09.2022 roku odwiedziła nas Katarzyna Gubała - diet coach, ekoosobowość i wege ambasador, która poprowadziła warsztaty kulinarne: "Kuchnia roślinna w dietetyce" dla delegacji ze szkół ponadpostawowych.  W warsztatach wzięły udział:  1. Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy  2. Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu  3. Dolnośląski Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego z Bożkowa  Przygotowane dania: 1 ZESPÓŁ: Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy: TORTELINKI Z ORZECHÓW Wiktoria Sośniak, Dominika Dalgiewicz, Sylwester Stachurski 2 ZESPÓŁ: Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Świdnicy: CARPACCIO Z KALAREPĄ, JABŁKIEM I GRUSZKĄ Adriana Mibs, Sandra Pęczar 3 ZESPOŁ: Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu: CHŁODNIK ZERO WASTE NA ZAKWASIE BURACZANYM Anna Bryk, Helena Białowąs, Sandra Bukowska  4 ZESPÓŁ: Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu: SMALEC Z FASOLI Rafał Matlaszek, Kacper Palczak 5 ZESPÓŁ: Dolnośląski Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego z Bozkowa: ROLADKI Z CUKINII I OGÓRKA Maja Czechowska, Aleksandra Muraszko 6 ZESPÓŁ: Dolnośląski Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego z Bożkowa : PASZTETOWA Ewa Termena, Natalia Kisil  

14 Wrz 2022
DIETETYKA - niestacjonarne!

Wybierając dietetykę zdobędziecie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowania do pracy w poradniach dietetycznych, współpracy z personelem medycznym w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie praktycznych umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Więcej informacji na stronie: http://kans.pl/pl/dietetyka-niestacjonarnie

14 Wrz 2022
Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

W nowym roku akademickim 2022/2023 planujemy realizację ciekawych projektów dla studentów oraz nauczycieli akademickich w ramach współpracy z Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.   Na bazie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości KANS powstanie Centrum Transferu Technologii i Wiedzy KANS. Dzięki temu, zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy, będą mieli możliwość rozwoju oraz warunki do współpracy ze środowiskiem biznesu oraz przedsiębiorcami.   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: mgr Renata Juraszczyk – kierownik Działu Transfer Wiedzy i Projekty UEK i mgr Magdalena Prorok – pracownik naukowy, wykładowca oraz przedstawicie KANS w składzie: Prorektor dr Beata Telążka, prof. KANS i dr Wojciech Topczewski – dyrektor AIP KANS.   O szczegółach projektu poinformujemy Was już wkrótce.

14 Wrz 2022
Warsztaty kulinarne z młodzieżą

W dniu 19.09.2022r. o godzinie 12:00-14:00 odwiedzi nas ekspertka diet roślinnych - Pani Katarzyna Gubała (www.katarzynagubala.pl), która przeprowadzi warsztaty kulinarne z młodzieżą. Wszystkich zainteresowanych kuchnią roślinną w dietetyce zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach kulinarnych.  W programie: • spotkanie z organizatorami warsztatów, • niezwykła przygoda kulinarna dla młodzieży z udziałem gościa specjalnego, Pani Katarzyny Gubały, autorki wielu bestsellerowych książek o tematyce kulinarnej, • darmowa analiza składu ciała.

20 Maj 2022
Seminarium medyczne "Współczesne problemy zdrowotne - aspekt zdrowia psychicznego "

W dniu 20 maja 2022 roku odbyło się ostatnie w roku akademickim 2021/2022 seminarium tematyczne online poświęcone zdrowiu psychicznemu, które KANS realizowała wraz ze szkołą w Trutnovie w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839 odbyły się 3 seminaria online dla kierownictwa szkół i uczelni dotyczące jakości kształcenia, zarządzania krysowego w czasie pandemii oraz promocji szkół i uczelni. KANS wraz z Wyższą Szkołą Medyczną i Akademią Biznesu w Trutnovie przygotował również: 4 seminaria tematyczne dotyczące: nauk przyrodniczych, nauk społecznych, nauk medycznych i języków obcych. Prelegentami seminariów byli wykładowcy oraz Kadra Kierowicza KANS i Szkoły w Trutnovie.   W ramach projektu zostały między innymi zakupione 2 zestawy wideokonferencyjne. Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: CZ-PL-TransEdu.eu Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z ostatniego seminarium. 

13 Maj 2022
Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce w Poznaniu

Nasi studenci Wychowania Fizycznego wzięli udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce 19-22 maja 2022 roku w Poznaniu. Kinga Kawka studentka drugiego roku zajęła 1 miejsce w klasyfikacji Wyższych Szkół Zawodowych w skoku w dal oraz 2 miejsce w klasyfikacji Wyższych Szkół Zawodowych w biegu na 100m. Bartłomiej Wymazała student trzeciego roku zajął 1 miejsce w klasyfikacji Wyższych Szkół Zawodowych w biegu na 400m przez płotki. W biegu na 400m w klasyfikacji Wyższych Szkół Zawodowych zajął 2 miejsce.

13 Maj 2022
Wybory do Samorządu Studenckiego KANS

Samorząd Studencki Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych od dzisiaj, tj. 07.06.2022 r. (wtorek), ogłasza nabór kandydatur w trzech kategoriach: 1) na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Studenckiego KANS, 2) na stanowisko członka Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego (uwaga: w tej kategorii zgłaszać się mogą tylko starości grup kierunkowych, 4 miejsca) 3) na członka Samorządu Studenckiego   Kandydatury można przesyłać na aders: samorzad@poczta.kpswjg.pl W treści należy podać: 1) imię i nazwisko kandydata, 2) kierunek i rok, 3) wydział, 4) rodzaj stanowiska, na które kandyduje dana osoba. Termin nadsyłania kandydatur to 11.06.2022 r. (sobota), do godziny 12:00.   Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, na której przeprowadzone zostaną głosowania, odbędzie się 14.06.2022 r. (wtorek) o godzinie 15:30. Wyniki głosowań zostaną oficjalnie ogłoszone między 15 a 17.06.2022 r.   Maciej Zych, Przewodniczący Studenckiej Komisji Wyborczej KANS Marta Michalska, Z-ca Przewdoniczącego Samorządu Studenckiego KANS

13 Maj 2022
Święto Uczelni CAMPFIRE!

Zapraszamy wszystkich studentów na Święto Uczelni, które odbędzie się 8.06-09.06.2022 roku. 08.06. - CampFire (Karkonoskiej Błonia) 11:00 - Uroczyste otwarcie CampFire 11:05 - Występ Klaudii Kwiecińskiej 11:10 - Gry i zabawy zorganizowane przez studentów 13:00 - Koncert zespołu Karkonoska Środowa Noc 13:30 - Rewanż gry w siatkówkę: kadra akademicka kontra studenci 14:15 - Wręczenie nagród 14:30 - Wspólna zabawa Podczas CampFire: - stanowisko studentów z fizjoterapii; - stanowisko studentów pielęgniarstwa; - stanowisko studentów dietetyki; - pokaz tańca Cheerleaders KANS; - wspólne grillowanie; - zumba; - muzyka; - Foodtruck od Chilli Moose Food; - CAMPUS Z LOTU PTAKA; - NIESPODZIANKI; - i inne atrakcje. 09.06. - I Festiwal Pływania (Pływalnia KANS) 16:30 - 21:00 

12 Mar 2022
Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: Nauczanie języków obcych i ich znaczenie na obszarze transgranicznym

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zapraszają na polsko-czeskie seminarium tematyczne online:   „Nauczanie języków obcych i ich znaczenie na obszarze transgranicznym” 29 MARCA GODZ. 11:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół średnich, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są języki obce, dydaktyka nauczania języków i ich historia. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych polskich uczestników prosimy o wypełnienie formularza, a czeskich uczestników o kontakt maliowy na: cadova@zsztrutnov.cz do 28.03.2022 do godziny 23:59 W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania. Podczas seminarium swoje prezentacje wygłoszą: dr Józef Zaprucki, profesor KPSW – Polska, wieloletni wykładowca kierunku filologia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Literaturoznawca i kulturoznawca niemiecki. Członek Międzynarodowego Instytutu Komunikologii w Waszyngtonie (ICI) i Amerykańskiego Towarzystwa Semiotycznego (SSA). Visiting Professor na uniwersytecie Duquesne w Pittsburghu PA.Autor książek i licznych artykułów. mgr Zuzana Kuželová  – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska,– Nauczycielka języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Masaryka w Brnie gdzie ukończyła anglistykę i amerykanistykę o specjalizacji nauczycielskiej. Oprócz nauczania jest również odpowiedzialna za kursy języków obcych dla uczniów  i studentów szkoły. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839. Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ

03 Lut 2022
Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Chemia w żywności i wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu chemii”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zapraszają na polsko-czeskie seminarium tematyczne online: „Chemia w żywności i wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu chemii” 23 LUTEGO GODZ. 13:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny.      Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów szkół średnich, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy związane z chemią, dietetyką i żywieniem. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych polskich uczestników prosimy o wypełnienie formularza, a czeskich uczestników o kontakt maliowy na: cadova@zsztrutnov.cz do 22.02.2022 do godziny 23:59 W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania.   Podczas seminarium swoje prezentacje wygłoszą: dr hab. inż. Barbara Żarowska, profesor KPSW i UPWr – Polska, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze pracuje od 2014 roku. Swoją aktywność zawodową koncentruje głównie wokół roli mikroorganizmów w żywności, wykorzystaniu niekonwencjonalnych drożdży w procesach biotechnologicznych, a także badania interakcji między drobnoustrojami. dr Roman Hásek – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska,– Wieloletni dyrektor szkół medycznych w Trutnovie, a wcześniej dyrektor zakładu Saar Gummi Czech. Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze. Uzyskałstopień doktora z dydaktyki chemii na Uniwersytecie w Hradcu Králové, gdzie jest również wykładowcą. Swoją rozprawę doktorską poświęcił tematowi wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu chemii. Skupił się na eksperymentach, które filmował w zwolnionym tempie i analizował zjawiska, które zaobserwował w zwolnionym tempie. Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez Pana Zbigniewa Romankiewicza, mającego wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ

03 Lut 2022
Zapraszamy polsko-czeskie spotkanie tematyczne online: „Aspekty kulturowe w pracy tłumacza”

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zaprasza na polsko-czeskie spotkanie tematyczne online:   „Aspekty kulturowe w pracy tłumacza” 21 MARCA GODZ.13:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Dołącz do spotkania Zoom   https://zoom.us/j/92835887099?pwd=YTdTbVR2SE1tcHU4VmZyVndjb2tQQT09 Identyfikator spotkania: 928 3588 7099 Kod dostępu: 9P0XB9   PROGRAM WYDARZENIA: 13:00 –  Uroczyste rozpoczęcie i przywitanie uczestników spotkania 13:10-13:30 „Tłumaczenie ustne i jego formy”-  Miroslava Eliášová   13:30-13:50 Dyskusja 13:50 – 14:10 „Między wierszami. Aspekty kulturowe w przekładzie literackim“- mgr Małgorzata Słabicka-Turpeinen   14:10 – 14:30   Dyskusja 14:40 Zakończenie spotkania PROGRAM SPOTKANIA  Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

19 Sty 2022
Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: Promocja uczelni i szkół. Szanse i wyzwania okresu pandemii ”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zapraszają na polsko-czeskie spotkanie online na temat:  „Promocja uczelni i szkół.  Szanse i wyzwania okresu pandemii”   20 STYCZNIA GODZ. 14:30 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Pandemia COVID-19 zmieniła nie tylko system edukacji i metody pracy z uczniem w trakcie pandemii, ale także sposoby komunikacji społecznej i interpersonalnej. Zupełnie inne narzędzia są potrzebne, aby dotrzeć do potencjalnego ucznia czy studenta, aby wybrał daną szkołę lub uczelnię. Zapraszamy na wirtualne polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne poświęcone praktycznym działaniom podejmowanym przez placówki edukacyjne w obliczu bieżących wyzwań. Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osoby aktywne zawodowo, ale też te, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza na stronie: do 19.01.2022 do godziny 23:59.  W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania.   Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie promocji, komunikacji społecznej, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z promocją i budowaniem dobrego imienia szkół w dobie zmian wywołanych pandemią: dr Oliwia Tarasewicz-Gryt – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (KPSW), Polska,  specjalistka w zakresie komunikacji wizerunkowej, marketingowej i Public Relations. Dziennikarka i publicystka branżowego miesięcznika „Służba Zdrowia” oraz medexpress.pl. Członek Kolegium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW. inż. Michaela Slámová– Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA),Trutnov, Republika Czeska,-  nauczycielka przedmiotów związanych z ekonomią i przedsiebiorczością, kierownik działu promocji Akademii Biznesu. Nasze prelegentki opowiedzą m.in. o tym, jak wygląda promowanie placówek edukacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Zwrócą uwagę na rolę pandemii COVID-19, która zmieniła sposób dotarcia do potencjalnych uczniów i studentów. Przedstawią dobre praktyki, w tym narzędzia informatyczne, zastosowane w ich instytucjach. Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez panią Karinę Kurkovą, mającą wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu.   PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839. Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia.

06 Gru 2021
Zapraszamy na na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Zarządzanie kryzysowe w szkołach podczas pandemii w Polsce i Republice Czeskiej ”

 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnov zapraszają na polsko-czeskie spotkanie online na temat:  „Zarządzanie kryzysowe w szkołach podczas pandemii w Polsce i Republice Czeskiej" 14 grudnia 2021 GODZ. 14:20 Platforma Zoom. Wstęp wolny.    Początek pandemii COVID-19 stanowił spore wyzwanie nie tylko dla kierujących placówkami edukacyjnymi, ale również dla kadry dydaktycznej, uczniów i studentów. Dyrektorzy placówek edukacyjnych musieli zdalnie zarządzać pracownikami, a nauczyciele zgodnie z ich wytycznymi organizowali pracę, naukę oraz praktyki zawodowe  dla studentów.Jakie wnioski z tej sytuacji można wyciągnąć na przyszłość?Nasi prelegenci podsumują, jak sobie poradziliśmy w dobie kryzysu i czego się nauczyliśmy, skupiając się na zarządzaniu zmianą oraz na  modelach zarzadzania szkołami w kontekście zarządzania kryzysowego.  Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osoby aktywne zawodowo, ale też te, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości email z imieniem i nazwiskiem oraz, jeśli dotyczy, reprezentowaną instytucją, na adres: marek.runiewicz@kpswjg.pl, do 13.12.2021 do godziny 23:59.  W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania. Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z zarządzaniem kryzysowym w dobie zmian wywołanych pandemią: dr inż. Jacek Trembecki – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (KPSW), Polska, pedagog i mediator, uzyskał stopień doktora w zakresie: nauki wojskowe. Z-ca kierownika katedry Nauk Społecznych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW oraz kierownik kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. mgr Kateřina Součková – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA), Trutnov, Republika Czeska,  nauczycielka przedmiotów medycznych, która ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, które zdobyła kierując szpitalem w Pardubicach W swojej prezentacji dr inż. Trembecki opowie o głównych założeniach organizacji kształcenia i wychowania na odległość. Ponadto skupi się on na zadaniach dyrektora jednostki oświatowej w związku z organizacją kształcenia na odległość. W swojej prezentacji wspomni o istotnej roli organu prowadzącego w realizacji przez jednostki oświatowe zadań zdalnego nauczania. Z kolei mgr Součková porówna zastosowane modele zarządzania kryzysowego na początku pandemii tj. wiosną 2020 roku, z modelami zastosowanymi w drugiej fazie pandemii tj. jesienią tego samego roku. Mgr Kateřina Součková podzieli się również z uczestnikami spotkania wiedzą na temat organizacji praktyk zawodowych w szpitalach w tamtym newralgicznym okresie. Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez panią Karinę Kurkovą, mającą wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ   Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Państwa wizerunku przez organizatora wydarzenia. Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.  

25 Lis 2021
Spotkanie w Republice Czeskiej

24 listopada 2021 w Libercu spotkali się partnerzy projektu Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym, realizowanego wspólnie przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze oraz Wyższą i Średnią Szkołę Medyczną i Akademię Biznesu z Trutnova w ramach programu Interreg 2014-2020. Mimo pandemii warto czasami zobaczyć się na żywo. Bezpośrednim pretekstem do tego było zaproszenie dla obu partnerskich szkół na naradę do Izby Gospodarczej w Libercu w Republice Czeskiej. Dyskusje dotyczyły nowego polsko-czeskiego przedsięwzięcia z dziedziny turystyki „Odkryj ukryte klejnoty”, opracowywanego przez Izbę Gospodarczą z Liberca. W ramach wnioskowanego projektu obie szkoły zaangażują uczniów i studentów do prac przy tworzeniu strategii promocji miejsc oddalonych od głównych atrakcji turystycznych w regionie. Umożliwi to zaplanowanie dalszych pożądanych i praktycznych działań, o realizację których będzie można wnioskować do kolejnej, właśnie otwierającej się, edycji programu Interreg 2021-2027. Po zakończeniu dyskusji nad nową inicjatywą, przedstawiciele KPSW, dr Kamila Biniek i dr Jacek Trembecki, przekazali na ręce menedżera z czeskiej szkoły partnerskiej, mgr Miluse Matejcovej,  pakiet materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu Platformy internetowej. Bluzy i kominy z nadrukiem logo partnerskich instytucji i logo programu Polska-Czechy będzie można zobaczyć na żywo już podczas pierwszego spotkania online dla kierownictwa projektu, które odbędzie się 29.11.2021. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji tutaj: zaproszenie.

16 Lis 2021
Zapraszamy na polsko-czeskie spotkanie online na temat: „Jakość kształcenia, rynek pracy a pandemia – dobre praktyki w Polsce i Republice Czeskiej”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze i Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu, Trutnow zapraszają na polsko-czeskie spotkanie online na temat:    „Jakość kształcenia, rynek pracy a pandemia  – dobre praktyki w Polsce i Republice Czeskiej”   29 LISTOPADA 2021 GODZ. 15:00 Platforma Zoom. Wstęp wolny.   Po doświadczeniach pandemii COVID-19 zwróciliśmy szczególną uwagę na to, jak ważna jest jakość w kształceniu uczniów i studentów, chcących zdobyć w przyszłości odpowiednie miejsce na rynku pracy. Zapraszamy na wirtualne polsko-czeskie spotkanie dyskusyjne poświęcone praktycznym działaniom podejmowanym przez placówki edukacyjne w obliczu bieżących wyzwań. Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkie inne osoby, którym bliskie są tematy edukacji – przedstawicieli biznesu, członków rodzin osób uczących się, osoby aktywne zawodowo, ale też te, które są już na emeryturze. Najciekawsze głosy z dyskusji zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie internetowej https://www.cz-pl-transedu.eu/. Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości email z imieniem i nazwiskiem oraz, jeśli dotyczy, reprezentowaną instytucją, na adres: marek.runiewicz@kpswjg.pl, do 28.11.2021 do godziny 23:59.  W odpowiedzi zwrotnej prześlemy link do spotkania. Podczas spotkania będziemy gościć ekspertów w zakresie jakości kształcenia, których wykłady będą wstępem do dyskusji na temat zagadnień związanych z jakością kształcenia w dobie zmian wywołanych pandemią: dr Katarzyna Sradomska – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (KPSW), Polska, doktor nauk humanistycznych, edukator z zakresu nauczania dorosłych i nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji. Systematycznie współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przeprowadzając szkolenia egzaminatorów, przewodnicząc komisjom egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Współpracuje z instytucjami kształcącymi i doskonalącymi nauczycieli, szkołami oraz wydawnictwami materiałów anglojęzycznych. mgr Lucie Převlocká – Wyższa Zawodowa Szkoła Medyczna, Średnia Szkoła Medyczna i Akademia Biznesu (VOŠZ, SZŠ i OA),Trutnov, Republika Czeska,zastępca dyrektora ds. kierunków medycznych w VOŠZ, SZŠ i OA, nauczyciel z wieloletnim doświadczenie w nauczaniu teoretycznych i praktycznych przedmiotów medycznych. Na swoim stanowisku jest odpowiedzialna za akredytację programu kształcenia Wyższej Szkoły Medycznej, a także regularnie uczestniczy w spotkaniach Stowarzyszenia Wyższych Szkół Zawodowych. Nasze prelegentki opowiedzą m.in. o tym, jakimi wytycznymi warto się kierować w procesie zapewniania jakości kształcenia. Zwrócą uwagę na rolę zmieniających się wymogów rynku pracy. Przedstawią dobre praktyki, w tym narzędzia informatyczne, zastosowane w ich instytucjach. W swojej prezentacji MgrPřevlocká odniesie się ponadto do wyników badań przeprowadzonych przez czeski inspektorat szkolny w czasie pandemii oraz podsumuje własne doświadczenia z nauczania w czasie zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19 w Republice Czeskiej. Spotkanie będzie tłumaczone konsekutywnie przez panią Karinę Kurkovą, mającą wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami i instytucjami na polsko-czeskim pograniczu. PROGRAM SPOTKANIA DOSTĘPNY TUTAJ Wydarzenie zostało dofinansowane w ramach programu Unii Europejskiej: INTERREG Polska-Czechy Przekraczamy Granice, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym/ Online digitální platforma s informacemi pro pedagogy a management škol v přeshraničním regionu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002839.

29 Paź 2021
Spotkania robocze projektu CZ-PL

W dniu 17 września 2021 roku grupa pracowników  KPSW odwiedziła szkołę w Trutnovie aby omówić założenia projektu Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w rejonie transgranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej programu Czechy-Polska Przekraczamy Granice, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  Na spotkaniu w trakcie burzy mózgów wymyślona została nazwy platformy transedu. Przygotowano wstępny harmonogram seminariów online, wycieczek online do zakładów pracy oraz specjalnych seminariów dla kierownictwa szkół. Poruszone zostały także kwestie techniczne działania platformy. Kolejne spotkanie robocze odbyło się za pośrednictwem platformy ZOOM. Podczas spotkania dyskutowano o potencjalnych referujących na spotkaniach  oraz omówiona zostały też sprawy finansowe.

09 Wrz 2021
Ogłoszenie o rekrutacji do Programu Absolwent

Na podstawie §  3 umowyuczestnictwa w Programie Stypendialno-Motywacyjnym   realizowanym na podstawie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, przypominamy Absolwentom kierunku:  Pielęgniarstwo o konieczności przystąpienia do rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta. W tym celu w terminie do 06.10.2021 r.  należy złożyć  Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMiT (pok. nr 9)następujące dokumenty: 1. Wniosek o udział w Programie Rozwojowym Absolwenta; 2. Dokument - Prawo wykonywania zawodu; 3. Potwierdzenie zatrudniania w podmiocie leczniczym z siedzibą na terytorium Polski w wymiarze pełnego etatu przez okres 2 lat. Ponadto informujemy, że osoby biorące udział w Programie Rozwojowym Absolwent zobowiązane są do uczestniczenia w cyklu bezpłatnych medycznych szkoleń zawodowych podnoszących ich kwalifikacje (zgodnie z harmonogramem). Absolwent uczestniczący w programie ma prawo do otrzymania w miejscu zatrudnienia indywidualnej opieki tutora oraz pobierał będzie stypendium absolwenckie przez okres 24 miesięcy, w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie. Z każdym zrekrutowanym Absolwentem zostanie podpisana indywidualna umowa. Wniosek o udział w programie» [ 614.46 kB ]

15 Cze 2021
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. 13 czerwca 2021 roku na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych, odbył się egzamin kończący kurs specjalistyczny: „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych"  realizowany w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Wszyscy uczestnicy kursu egzamin zaliczyli  pozytywnie.

14 Kwi 2021
Wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. WYNIKI

03 Mar 2021
Wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych

  Projekt pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. WYNIKI

19 Lut 2021
Rekrutacja nauczycieli akademickich

  Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo w KPSW. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia o u dział w Projekcie należy złożyć w Dziekanacie WNMiT (bud. nr 3, pokój 9- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 01.03.2021 r.do godz. 13.00. Wniosek >>> Regulamin rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych>>>

25 Lis 2020
Spotkanie w Republice Czeskiej

Spotkanie w Republice Czeskiej 24 listopada 2021 w Libercu spotkali się partnerzy projektu Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym, realizowanego wspólnie przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze oraz Wyższą i Średnią Szkołę Medyczną i Akademię Biznesu z Trutnova w ramach programu Interreg 2014-2020. Mimo pandemii warto czasami zobaczyć się na żywo. Bezpośrednim pretekstem do tego było zaproszenie dla obu partnerskich szkół na naradę do Izby Gospodarczej w Libercu w Republice Czeskiej. Dyskusje dotyczyły nowego polsko-czeskiego przedsięwzięcia z dziedziny turystyki „Odkryj ukryte klejnoty”, opracowywanego przez Izbę Gospodarczą z Liberca. W ramach wnioskowanego projektu obie szkoły zaangażują uczniów i studentów do prac przy tworzeniu strategii promocji miejsc oddalonych od głównych atrakcji turystycznych w regionie. Umożliwi to zaplanowanie dalszych pożądanych i praktycznych działań, o realizację których będzie można wnioskować do kolejnej, właśnie otwierającej się, edycji programu Interreg 2021-2027. Po zakończeniu dyskusji nad nową inicjatywą, przedstawiciele KPSW, dr Kamila Biniek i dr Jacek Trembecki, przekazali na ręce menedżera z czeskiej szkoły partnerskiej, mgr Miluse Matejcovej,  pakiet materiałów promocyjnych zakupionych w ramach projektu Platformy internetowej. Bluzy i kominy z nadrukiem logo partnerskich instytucji i logo programu Polska-Czechy będzie można zobaczyć na żywo już podczas pierwszego spotkania online dla kierownictwa projektu, które odbędzie się 29.11.2021. Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji tutaj: zaproszenie.

23 Lis 2020
Wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   WYNIKI

24 Paź 2020
Zasady rekrutacji i udziału w Programie Rozwojowym Absolwenta

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   Na podstawie §  3 umowy uczestnictwa w Programie Stypendialno-Motywacyjnym   realizowanym na podstawie projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich,przypominamy Absolwentom kierunku:  Pielęgniarstwo o konieczności przystąpienia do rekrutacji do Programu Rozwojowego Absolwenta.   W tym celu w terminie do 16.10.2020 r.  należy złożyć w Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMiT (pok. nr 9)następujące dokumenty: 1. Wniosek o udział w Programie Rozwojowym Absolwenta; 2. Dokument - Prawo wykonywania zawodu; 3. Potwierdzenie zatrudniania w podmiocie leczniczym z siedzibą na terytorium Polski w wymiarze pełnego etatu przez okres 2 lat. Ponadto informujemy, że osoby biorące udział w Programie Rozwojowym Absolwent zobowiązane są do uczestniczenia w cyklu bezpłatnych medycznych szkoleń zawodowych podnoszących ich kwalifikacje (zgodnie z harmonogramem). Absolwent uczestniczący w programie ma prawo do otrzymania w miejscu zatrudnienia indywidualnej opieki tutora oraz pobierał będzie stypendium absolwenckie przez okres 24 miesięcy, w wysokości 1000,00 zł brutto miesięcznie. Z każdym zrekrutowanym Absolwentem zostanie podpisana indywidualna umowa.

19 Mar 2020
Wsparcie Studentów z kierunku Pielęgniarstwo walki z "koronawirusem"

W dniu 16 marca br. Rektor KPSW prof. dr hab. Marian Ursel otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prośbę o wsparcie przez studentów ostatnich roczników kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, działań służb sanitarno – epidemiologicznych w walce z koronawirusem. Za pośrednictwem Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych dr Wioletty Palczewskiej, która koordynuje całą akcję, prośbę Ministerstwa przekazano studentom z trzeciego roku kierunku pielęgniarstwa. Studenci na apel zareagowali natychmiast. Do walki z zagrożeniem epidemiologicznym zgłosił się prawie cały rocznik. Jak dowiedzieliśmy się, studenci będą pomagać w działaniach placówek w Jeleniej Górze, Lubaniu, Wałbrzychu i Bolesławcu. Należą się pochwały dla postawy młodych ludzi, którzy w tak dramatycznych okolicznościach w jakich się znaleźliśmy, zdecydowali się na bezinteresowną pomoc w walce z zagrożeniem epidemiologicznym, nie zważając na zagrożenie, któremu się poddają. Dziękujemy wam Studenci. Jesteście wielcy! Na fotografii pokazujemy codzienną pracę Studentów. W tym konkretnym przypadku Studenci 3 roku kierunku Pielęgniarstwo podczas zajęć w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej w KPSW, gdzie trenują scenariusz ratowania życia osoby z ciężką niewydolnością oddechową.

09 Gru 2019
Wyniki rekrutacji opiekunów do projektu

Wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   wyniki do pobrania >>>  

21 Lis 2019
Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych w r. ak. 19/20

Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo w KPSW. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie należy złożyć w Dziekanacie WNMiT (bud. nr 3, pokój 5 - Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 06.12.2019 r. do godz. 14.30. Wzór wniosku rekrutacyjunego do pobrania >>> Regulamin rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych >>>

19 Paź 2019
Wyniki rekrutacji studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. WYNIKI Dokumenty do pobrania: Oświadczenie uczestnika Projektu. Zakres danych osobowych. Karta informacyjna. Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMIT (bud. nr 3, pokój 5) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminiedo dnia 30.10.2019 r.

11 Paź 2019
Wyniki rekrutacji studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do programu stypendialno-motywacyjnego

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   WYNIKI Dokumenty do pobrania: Oświadczenie uczestnika Projektu. Zakres danych osobowych. Umowa. Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu, tj. dziekanacie WNMIT (bud. nr 3, pokój 5) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminiedo dnia 18.10.2019 r.

10 Paź 2019
Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na płatne obowiązkowe praktyki zawodowerealizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo z naboru 2018/2019. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 18.10.2019 r. do godz. 13.00. Formularz wniosku studenta na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>> Regulamin rekrutacji studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>>

30 Wrz 2019
Rekrutacja studentów pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego

Rekrutacja studentów pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego Rekrutacja studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do programu stypendialno-motywacyjnego Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Liczba osób, które mogą otrzymać stypendium – 15 osób Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie  podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 10.10.2019 r. do godz. 13.00. Formularz wniosku studenta do programu stypendialno – motywacyjnego >>> Regulamin rekrutacji studentów do programu stypendialno – motywacyjnego  >>>

30 Wrz 2019
Spotkanie informacyjne dla studentów kierunku pielęgniarstwo

Uwaga studenci III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo Dnia 03.10.2019 r.  o godz. 10 w sali 24 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat działań realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich. Na spotkanie zapraszamy wszystkich studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

08 Sty 2019
Wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Wyniki

14 Gru 2018
Rekrutacja nauczycieli akademickich na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do nauczycieli akademickich zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo w KPSW. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5 - Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 21.12.2018 r. do godz. 13.00. Regulamin rekrutacji na opiekunów obowiązkowych praktyk zawodowych Dokumenty do pobrania: 1.       Wniosek rekrutacyjny 2.       Regulamin rekrutacji  

27 Lis 2018
Informacja dla studentów kierunku pielęgniarstwa II roku

realizujących Projekt pn „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   Informujemy, że   świadczenia tj. stypendia i wynagrodzenie za obowiązkowe praktyki zawodowe otrzymane w związku z realizacją Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” są: 1. zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych; 2. - dla studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia świadczenia te nie podlegają obowiązkowi  ubezpieczeń emerytalnych i rentowych; - dla studentów powyżej 26 lat kwota wypłacanych świadczeń pomniejszona zostanie o składki obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

27 Lis 2018
Płatne obowiązkowe praktyki zawodowe - wyniki rekrutacji

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.   WYNIKI Dokumenty do pobrania: 1.       Oświadczenie uczestnika Projektu. 2.       Zakres danych osobowych. Dokumenty należy złożyć do Biurze Projektu, tj. dziekanacie WPT (pok. nr 5) do dnia 29.11.2018 r.

27 Lis 2018
Program stypendialno-motywacyjny - wyniki rekrutacji

Program stypendialno-motywacyjny - wyniki rekrutacji Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza wyniki rekrutacji do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. WYNIKI Dokumenty do pobrania: 1.       Oświadczenie uczestnika Projektu. 2.       Zakres danych osobowych. 3.       Umowa. Dokumenty należy złożyć do Biurze Projektu, tj. dziekanacie WPT (pok. nr 5) do dnia 29.11.2018 r.

22 Paź 2018
Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór na płatne obowiązkowe praktyki zawodowerealizowane w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 24.10.2018 r. do godz. 13.00. Formularz wniosku studenta na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>> Regulamin rekrutacji studentów na płatne obowiązkowe praktyki zawodowe >>>  

22 Paź 2018
Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego

Rekrutacja studentów kierunku pielęgniarstwa do programu stypendialno-motywacyjnego Projekt pod nazwą„Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza nabór do programu stypendialno-motywacyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”. Nabór skierowany jest do studentów III semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Liczba stypendiów dla naboru 2017/2018 – 14 osób Wniosek rekrutacyjny, który jest załącznikiem do ogłoszenia, o udział w Projekcie  podpisany przez studenta należy złożyć w Dziekanacie WPT (bud. nr 3, pokój 5- Biuro Projektu) u Pani mgr Iwony Cieślik w terminie do 24.10.2018 r. do godz. 13.00. Formularz wniosku studenta do programu stypendialno – motywacyjnego  >>> Regulamin rekrutacji studentów do programu stypendialno – motywacyjnego >>>

29 Sie 2018
Studiuj Pielęgniarstwo - to się opłaca!

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze bezustannie rozwija swoją ofertę studiów, co czyni ją nowoczesną Uczelnią, wdrażającą wiele innowacyjnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie. Dotychczasowe działania pozwoliły między innymi na zwiększenie efektywności zatrudnienia absolwentów Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.  Nie pozostając biernym oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, Karkonoska  działa dalej! Miło nam poinformować, że Uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 3000000 zł na realizację projektu pn. Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej dla studentów i absolwentów kierunku Pielęgniarstwo. Projekt obejmuje wsparcie dla studentów Pielęgniarstwa z naboru 2017/2018 oraz obecnego  poprzez następujące działania: 1.     Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, w ramach którego 75% studentów przez dwa lata otrzyma stypendia motywacyjne w wysokości 800 zł/msc. 2.     Realizację płatnych praktyk kursowych. 3.     Cykl medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł  przez okres 24 miesięcy po podjęciu pracy w placówkach służby  zdrowia. 4.     Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia w podmiotach leczniczych. Działania te nie wykluczają możliwości otrzymania świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej tj: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób  niepełnosprawnych oraz stypendium naukowego. Wszystkie przedsięwzięcia  związane są z profilem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo i mają na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności studentów i absolwentów w zakresie zmieniających się tendencji i nowości w Pielęgniarstwie. Dlaczego warto? Zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Pielęgniarstwo to zawód, który z każdym dniem można odkrywać na nowo. Stabilizacja finansowa, prestiż społeczny, chęć pogłębiania wiedzy i spełniania własnych ambicji to tylko niektóre powody, dla których warto rozpocząć studia właśnie w tym kierunku. Wyspecjalizowana kadra oraz profesjonalne zaplecze dydaktyczne Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  gwarantują naukę poprzez doświadczenie i możliwość rozwoju zawodowego. Współczesna wizja studiów na kierunku Pielęgniarstwo jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy oraz zmieniające się trendy epidemiologiczne oraz demograficzne. Działania w ramach projektu w pełni korelują z powstającym w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz z bogatą ofertą dydaktyczną Uczelni. Zasady naboru na kierunek Pielęgniarstwo znajdziecie tutaj >>> red. Natalia Niemotko